Salut Laboral

Després de tres dies de negociació s'aprova en la Mesa General de negociació l'acord d'Incorporació del personal de la UPV en la Nova Normalitat, amb l'aportació de propostes per part de les organitzacions sindicals i per unanimitat de tots els membres participants.

Destaquem de l'acord:

Per a tot el personal en general, s'aprova el treball no presencial del 20% de la jornada laboral que correspon a 1 dia de treball a la setmana i, que s'haurà de distribuir conforme a les necessitats de la unitat de treball.

Personal vulnerable, que vulga acollir-se a l'opció de treball no presencial haurà de sol·licitar-ho el Servei Integrat de Prevenció i Salut Laboral (SIPSL) de la UPV, que determinarà els dies que ha de treballar presencialment, treballant la resta de dies en la modalitat de no presencial, podent arribar a abastar la no presencialitat tots els dies de la setmana.

Personal de conciliació, haurà d'acreditar la situació documentalment i podrà desenvolupar la seua jornada laboral de manera no presencial 4 dies de la setmana, havent de treballar presencialment 1 dia. En el cas d'un “únic responsable” en la conciliació es podrà treballar de forma no presencial els 5 dies de la setmana.

El límit de l'edat dels menors en la conciliació serà el tenir al seu càrrec persones de 13 anys o menors.

Hi ha hagut moltes coincidències entre les propostes de les organitzacions sindicals, incorporant-se algunes d'elles a la proposta de l'administració, CCOO ha defensat a tot el personal en general i sobretot al personal vulnerable i de conciliació.

Hem aconseguit que s'incloga la realització d'un curs de formació de caràcter obligatori per a tot el personal, que continga les mesures preventives i de seguretat i salut enfront del COVID-19 en l'entorn laboral.

 

Quant als espais compartits amb un elevat nombre de persones en els quals no es puguen garantir les mesures de distanciament social, CCOO proposava que el 50% del personal prestarà serveis presencialment i l'altre 50% del personal no presencial, en torns de setmanes alternes.

Desafortunadament està proposada no ha sigut acceptada per l'administració, per la qual cosa des de CCOO els nostres delegats de prevenció revisaran i exigiran a la Universitat que complisca les mesures de seguretat i salut que corresponga per a aquests casos.

Malgrat tot això, la valoració de la proposta en general ha sigut positiva, per la qual cosa CCOO ha votat a favor.

Dates d'incorporació:

L'Equip Rectoral, els responsables dels CDIS i aquell personal que consideren, hauran d'incorporar-se de forma presencial el 23 i 25 de juny de 2020, a fi d'organitzar i planificar la incorporació progressiva del personal adscrit a la seua unitat als llocs de treball, a partir del dia 29 de juny de 2020, i el control de les mesures preventives necessàries per a això.

La resta del personal de cada CDIS s'incorporarà de forma progressiva i ordenada a partir del dia 29 de juny de 2020, sempre que es complisquen les mesures de prevenció aplicables.

En resum:

* Els responsables dels CDIS i aquell personal que aquests consideren necessari el 23 i 25 de juny 2020.

* La resta del personal s'incorporarà de forma ordenada i progressiva a partir del dia 29 de juny de 2020.

A partir del 23 de juny no serà necessari realitzar la sol·licitud d'accés a les instal·lacions de la Universitat a través de la plataforma GEA.
En compliment de l'obligació d'informació a les autoritats sanitàries, per al seguiment de possibles brots de contagi, en la nostra Intranet indicarem diàriament l'accés a les instal·lacions de la Universitat. No s'indicarà l'eixida.

 

  universidad sala de aula en cafeteria 01

 

Después de tres días de negociación se aprueba en la Mesa General de negociación el acuerdo de Incorporación del personal de la UPV en la Nueva Normalidad, con la aportación de propuestas por parte de las organizaciones sindicales y por unanimidad de todos los miembros participantes.

Destacamos del acuerdo:

Para todo el personal en general, se aprueba el trabajo no presencial del 20% de la jornada laboral que corresponde a 1 día de trabajo a la semana y, que se tendrá que distribuir conforme a las necesidades de la unidad de trabajo.

Personal vulnerable, que quiera acogerse a la opción de trabajo no presencial tendrá que solicitarlo el Servicio Integrado de Prevención y Salud Laboral (SIPSL) de la UPV, que determinará los días que tiene que trabajar presencialmente, trabajando el resto de días en la modalidad de no presencial, pudiendo llegar a abarcar la no presencialidad todos los días de la semana.

Personal de conciliación, deberá acreditar la situación documentalmente y podrá desarrollar su jornada laboral de manera no presencial 4 días de la semana, teniendo que trabajar presencialmente 1 día. En el caso de un “único responsable” en la conciliación se podrá trabajar de forma no presencial los 5 días de la semana.

El límite de la edad de los menores en la conciliación será el tener a su cargo personas de 13 años o menores.

 

Ha habido muchas coincidencias entre las propuestas de las organizaciones sindicales, incorporándose algunas de ellas a la propuesta de la administración, CCOO ha defendido a todo el personal en general y sobre todo al personal vulnerable y de conciliación.

Hemos conseguido que se incluya la realización de un curso de formación de carácter obligatorio para todo el personal, que contenga las medidas preventivas y de seguridad y salud frente al COVID-19 en el entorno laboral.

 

En cuanto a los espacios compartidos con un elevado número de personas en los que no se puedan garantizar las medidas de distanciamiento social, CCOO proponía que el 50% del personal prestará servicios presencialmente y el otro 50% del personal no presencial, en turnos de semanas alternas.

Desafortunadamente está propuesta no ha sido aceptada por la administración, por lo que desde CCOO nuestros delegados de prevención revisarán y exigirán a la Universitat que cumpla las medidas de seguridad y salud que corresponda para estos casos.

Pese a todo ello, la valoración de la propuesta en general ha sido positiva, por lo que CCOO ha votado a favor.

Fechas de incorporación:

El Equipo Rectoral, los responsables de los CDIS y aquel personal que consideren, deberán incorporarse de forma presencial el 23 y 25 de junio de 2020, a fin de organizar y planificar la incorporación progresiva del personal adscrito a su unidad a los puestos de trabajo, a partir del día 29 de junio de 2020, y el control de las medidas preventivas necesarias para ello.

El resto del personal de cada CDIS se incorporará de forma progresiva y ordenada a partir del día 29 de junio de 2020, siempre y cuando se cumplan las medidas de prevención aplicables.

 

En resumen:

* Los responsables de los CDIS y aquel personal que éstos consideren necesario el 23 y 25 de junio 2020.

* El resto del personal se incorporará de forma ordenada y progresiva a partir del día 29 de junio de 2020.

A partir del 23 de junio no será necesario realizar la solicitud de acceso a las instalaciones de la Universitat a través de la plataforma GEA.
En cumplimiento de la obligación de información a las autoridades sanitarias, para el seguimiento de posibles brotes de contagio, en nuestra Intranet indicaremos diariamente el acceso a las instalaciones de la Universitat. No se indicará la salida.

.

Aquest virus el parem units

Ho parem quan confies que eixirem d'això

 

.

 

 

Som treballadors
   Som treballadores
       Som universitat

 

 

Oferta de cursos en línea para el PAS laboral, PAS funcionario de universidad, docentes, opositores, interinos y personas desempleadas

Serveis per a l'afiliació de CCOO

Atenció a l´afiliació

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

CCOO, primer sindicat a Espanya
CCOO ha aconseguit 96.249 delegats/as, el 35,7% del total, en les eleccions sindicals celebrades en empreses privades i en les Administracions Públiques.
Amb aquests resultats, CCOO revalida la seua condició de primer sindicat del nostre país, ho és des dels anys 90, amb una diferència de 8.051 representants sobre el segon sindicat.

Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons: 963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez 79029
José Segovia 77040
Consuelo Vallés 77043
Ildefonso Pelayo 77043
Julia Benet 77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003
Pepe Mantas (Alcoi) 28428

email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Web: http://www.ccoo.upv.es

Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :
https://www.ccoo.es/sol_afi_web_breve/index.php
https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

Per què la UPV considera que el treball que s'està desenvolupant a casa pel personal, no és Teletreball?

Perquè siga considerat teletreball l'empresa ha de dotar al personal treballador dels mitjans necessaris per a fer el seu treball, com a equip informàtic, dispositiu telefònic, impressora, escàner, etc., i a més cobrir les despeses de consum de llum, connexió internet, etc. I prèviament formar al personal en les aplicacions que haurà d'utilitzar. És evident que el nostre cas no és així.

CCOO entén que l'estat d'alarma en el qual ens trobem és una situació extraordinària, en la qual ens hem vist immersos i per a la qual no estàvem preparats, però sembla ser que aquesta situació de confinament s'allarga en el temps i, pot ser que, encara que hi haja períodes en els quals puguem anar a treballar, hi haja altres períodes en els quals hàgem de recórrer a les mesures que estem vivint.

En aquest escenari no es pot veure el treball que s'està realitzant per part del personal de la UPV com un "fuig d'estudi", sinó com el compliment, d'una banda, de l'acompliment de les seues funcions, i d'altra banda, del confinament necessari per a preservar la seguretat i salut dels membres de la nostra societat, que en una situació normal s'hauria pactat com fer-ho, però les circumstàncies sobrevingudes han obligat a treballar d'aquesta manera.

 

Per això CCOO demanda a la Universitat, que es preparen la formació i els mitjans adequats per a a fer front accions futures i no es carregue al personal treballador de les despeses que no li corresponen.

 

 

Què passa amb l'atenció a les usuàries o usuaris dels diferents Serveis o Unitats de la UPV?

És necessari que els Serveis o Unitats de la Universitat en l'inici de la seua pàgina web, visibilitzen clarament al fet que adreces de correu electrònic o telèfons actius, poden accedir les usuàries o usuaris per a realitzar les consultes oportunes.

També és imprescindible que s'especifique els processos que es troben en marxa, els que es troben suspesos fins a la finalització de l'estat d'alarma, etc.

En el cas del Servei de Recursos Humans que afecta a un gran nombre de personal usuari i que gestiona processos com la selecció i contractació de personal, pagament de retribucions, etc. La informació de la seua pàgina web és insuficient, com a exemple en l'apartat de contacte només apareix una adreça de correu electrònic per a atendre totes les consultes, siguen del tipus que siguen.

 

Des de CCOO requerim als diferents Serveis o Unitats de la UPV al fet que revisen i ajusten la seua pàgina web, ja que és imprescindible per a poder realitzar una bona gestió. Una vegada més la transparència és necessària per a desenvolupar millor el treball.

 

 

Què ocorre amb les empreses externes que presten servei en la UPV?

No se'ns informa si les empreses externes que duen a terme els serveis de neteja, seguretat, climatització i uns altres, s'estan acollint a un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) que s'ha establit en les mesures regulades en l'estat d'alarma, i l'estan aplicant al seu personal treballador.

CCOO volem aclarir que, si la Universitat no ha reduït l'assignació pressupostària a les empreses externes, aquestes no poden acollir-se a un ERTO, per la qual cosa han de mantenir al seu personal.

 

CCOO exigeix a la Universitat aclarisca la situació en la qual es troben les empleades i empleats de les empreses externes.

 

     https://www.pv.ccoo.es/b00a47b5d72cfeec6ea962c5552ec8e0000053.jpg


¿Por qué la UPV considera que el trabajo que se está desarrollando en casa por el personal, no es Teletrabajo?

Para que sea considerado teletrabajo la empresa tiene que dotar al personal trabajador de los medios necesarios para realizar su trabajo, como equipo informático, dispositivo telefónico, impresora, escáner, etc., y además cubrir los gastos de consumo de luz, conexión internet, etc. Y previamente formar al personal en las aplicaciones que deberá utilizar. Es evidente que nuestro caso no es así.

CCOO entiende que el estado de alarma en el que nos encontramos es una situación extraordinaria, en la que nos hemos visto inmersos y para la que no estábamos preparados, pero parece ser que esta situación de confinamiento se alarga en el tiempo y, puede que, aunque haya periodos en los que podamos ir a trabajar, haya otros periodos en los que tengamos que recurrir a las medidas que estamos viviendo.

En este escenario no se puede ver el trabajo que se está realizando por parte del personal de la UPV como un "escaqueo", sino como el cumplimiento, por un lado, del desempeño de sus funciones, y por otro lado, del confinamiento necesario para preservar la seguridad y salud de los miembros de nuestra sociedad, que en una situación normal se habría pactado cómo hacerlo, pero las circunstancias sobrevenidas han obligado a trabajar de esta manera.

 

Por ello CCOO demanda a la Universitat, que se preparen la formación y los medios adecuados para a hacer frente acciones futuras y no se cargue al personal trabajador de los gastos que no le corresponden.

 

 

¿Qué pasa con la atención a las usuarias o usuarios de los distintos Servicios o Unidades de la UPV?

Es necesario que los Servicios o Unidades de la Universitat en el inicio de su página web, visibilicen claramente a que direcciones de correo electrónico o teléfonos activos, pueden acceder las usuarias o usuarios para realizar las consultas oportunas.

También es imprescindible que se especifique los procesos que se encuentran en marcha, los que se encuentran suspendidos hasta la finalización del estado de alarma, etc.

En el caso del Servicio de Recursos Humanos que afecta a un gran número de personal usuario y que gestiona procesos como la selección y contratación de personal, pago de retribuciones, etc. La información de su página web es insuficiente, como ejemplo en el apartado de contacto sólo aparece una dirección de correo electrónico para atender todas las consultas, sean del tipo que sean.

 

Desde CCOO requerimos a los distintos Servicios o Unidades de la UPV a que revisen y ajusten su página web, ya que es imprescindible para poder realizar una buena gestión. Una vez más la transparencia es necesaria para desarrollar mejor el trabajo.

 

 

¿Qué ocurre con las empresas externas que prestan servicio en la UPV?

No se nos informa si las empresas externas que llevan a cabo los servicios de limpieza, seguridad, climatización y otros, se están acogiendo a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que se ha establecido en las medidas reguladas en el estado de alarma, y lo están aplicando a su personal trabajador.

CCOO queremos aclarar que, si la Universitat no ha reducido la asignación presupuestaria a las empresas externas, éstas no pueden acogerse a un ERTE, por lo que deben mantener a su personal.

 

CCOO exige a la Universitat clarifique la situación en la que se encuentran las empleadas y empleados de las empresas externas.

 

 


Aquest virus el parem units

 

Ho parem si et quedes a casa

 

 


Atenció a l´afiliació
http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez            79029
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Julia Benet                77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003
Pepe Mantas  (Alcoi)    28428

email:      Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :  https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php


.

 

TELETREBALL per força major, però de la manera més saludable possible


Existeixen criteris i recomanacions preventives per al teletreball pensades principalment per a evitar els trastorns múscul-esquelètics, la fatiga visual, l'estrès i els problemes derivats de la transformació d'una part de l'habitatge en un lloc de treball.

No obstant això, cap d'elles considera les actuals circumstàncies excepcionals en les quals moltes persones hem de treballar a casa per força major, amb els equips i el mobiliari que tenim a casa i convivint, a més, amb les altres persones confinades en el mateix domicili, inclosos menors, adolescents i d'avançada edat.

Et recomanem que lliges les següents recomanacions i orientacions sobre ergonomia i organització del treball. Poden ser útils en la pràctica.

link ací......

 

 

 

TELETRABAJO por fuerza mayor, pero de la manera más saludable posible


Existen criterios y recomendaciones preventivas para el teletrabajo pensadas principalmente para evitar los trastornos músculo-esqueléticos, la fatiga visual, el estrés y los problemas derivados de la transformación de una parte de la vivienda en un lugar de trabajo.

Sin embargo, ninguna de ellas considera las actuales circunstancias excepcionales en las que muchas personas tenemos que trabajar en casa por fuerza mayor, con los equipos y el mobiliario que tenemos en casa y conviviendo, además, con las demás personas confinadas en el mismo domicilio, incluidos menores, adolescentes y de avanzada edad.

Te recomendamos que leas las siguientes recomendaciones y orientaciones sobre ergonomía y organización del trabajo. Pueden ser útiles en la práctica.

link aquí......

 

 

 

 

   https://www.pv.ccoo.es/cecb67c52ac92b5f4eb3098734540709000053.jpg

 

    Aquest virus el parem units


Ho parem si et quedes a casa

 

 


Atenció a l´afiliació

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez            79029
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Julia Benet               77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003
Pepe Mantas  (Alcoi)    28428

email:      Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :  https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php


.

 


28 de abril 2019, Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo

Assemblees arreu del País Valencià

CCOO PV organitza multitud d’assemblees en les principals localitats del País Valencià per commemorar el Dia Internacional de la Salut i Seguretat en el Treball i també el Primer de Maig, Dia Internacional del Treball.

- Alacant: 24 d’abril. 10.00 hores. Seu CCOO l’Alacantí-les Marines (av. Salamanca, 33).

- Castelló: 26 d’abril. 10.00 hores. Seu CCOO Comarques del Nord. (pl. de les Aules, 6).

- Elx: 17 d’abril. 10.30 hores. Sala de Graus Universitat Miguel Hernández. Edifici Arenals.

- Elda: 8 d’abril. 10.00 hores. Seu CCOO Elda (carrer Reina Victoria, 25).

- Ontinyent: 25 d’abril. 10.30 hores. Centre Cultural Caixa Ontinyent (carrer Gomis, 3).

- Sagunt: 26 d’abril. 10.00 hores. Seu CCOO Camp de Morvedre-Alt Palància (carrer del Treball, 18, Port de Sagunt).

 

- València: 25 d’abril. 10.30 hores. Parc de Capçalera.


  http://www.pv.ccoo.es/dff3afa9210c04897075778bc6ae7d71000053.jpg

Manifest

Manifiesto


CCOO PV exigeix un treball segur i sense riscos davant l’augment de la sinistralitat laboral

El sindicat organitza multitud d’assemblees per commemorar el 28 d’abril, Dia Internacional de la Salut i Seguretat en el Treball.

‘Pren el control, exigeix un treball sense riscos’, és el lema amb el qual CCOO PV vol conscienciar sobre la situació d’emergència provocada per la sinistralitat laboral i la mortalitat. Una xacra que continua en augment, conseqüència de treballs no segurs i de deficiències en la prevenció de riscos. El sindicat reclama major inversió empresarial en prevenció, plans de mobilitat segurs i sostenibles i que la salut laboral esdevinga un tema prioritari en l’agenda política.


Davant l’augment dels nivells de sinistralitat laboral i de les persones mortes en accidents de treball, CCOO PV urgeix posar en primera línea de l’agenda política els efectes de la precarietat laboral i de la multitud de treballs atípics. Al País Valencià, 62 persones perderen la vida durant 2018 per desenvolupar un treball insegur i hi hagué 48.161 accidents de treball amb baixa mèdica, segons els registres oficials. No obstant això, són molts més els accidents de treball i malalties professionals sense baixa mèdica, amb especial incidència en les dones.

CCOO PV reclama una major inversió empresarial en prevenció de riscos laborals, en formació, informació i en la creació d’entorns segurs de treball (tant des del punt de vista físic com psicològic). A més, insta als poders públics a supeditar les distincions, les bonificacions i els suports empresarials a l’estricte compliment i vigilància de la salut de les persones.

A més, exigim plans de mobilitat sostenible que permeten uns desplaçaments segurs en el desenvolupament del treball, vistos des de la triple dimensió social, econòmica i mediambiental, amb perspectiva de gènere.

Perquè intentar guanyar-se la vida no pot significar un risc per a la teua seguretat i salut: pren el control i exigeix un treball sense riscos!

 

 


Som treballadors
   Som treballadores
      Som universitat

 

 


Serveis per a l'afiliació de CCOO
Atenció a l´afiliació

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png
   Edifici 6-E (Gabinet Mèdic)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez            79029
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Juanjo Escobar (Gandía) 43003

email:      Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/


Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

Agenda

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

utilizamos cookies propias y de terceros por motivos de seguridad, mejorar la experiencia del usuario y conocer sus hábitos de navegación. Si continuas navegando, entendemos que admites nuestra política de cookies.