Debats

 

Amb motiu de la conferència "Fomentant la productivitat de les empreses a través de la tecnologia; el cas d’Israel", programada per la UPV per a aquest dimecres 3 d’abril, des de CCOO volem mostrar el nostre total desacord i així condemnem que la universitat promocione i col·labore amb el govern d’un estat, el d’Israel, que incompleix repetidament la Legislació Internacional, les Resolucions de l’ONU i els dictàmens del Tribunal Internacional de la Haia sobre el conflicte en Palestina, agredint brutalment a població civil indefensa i negant-los el dret al retorn a una vida digna en la seua terra.

Accions d’aquest tipus en col·laboració amb organismes governamentals israelians permeten la normalització d’una situació que es prolonga des de fa més de 80 anys: l’ocupació il·legal per part d’Israel de territori palestí amb la consegüent expulsió de més de cinc milions d’habitants de les seues llars, obligant-los a convertir-se en refugiades i refugiats mitjançant la força desproporcionada i l’abús: expropiacions, assentaments il·legals en colònies jueves, apropiació de recursos (terres, aigua, cultius i pesca), bloqueig econòmic i prohibició de lliure circulació.

No podem convertir-nos en còmplices de l’ocupació i agressió al poble palestí que ve patint des de fa dècades la repressió (deportacions, detencions administratives i presó, tortures i assassinats) i progressiva neteja ètnica per part d’Israel, el resultat de la qual es tradueix en més de cinc mil palestines i palestins retinguts en presons israelianes i en prop de deu mil persones assassinades, principalment xiquetes i xiquets (almenys han assassinat a 3.000 des de l’any 2000, segons el Ministeri d’Informació Palestí).

Existeixen multitud d’informes d’organismes internacionals que denuncien i condemnen la violència d’Israel, que actua amb total impunitat vulnerant el dret internacional i els drets dels pobles, informes que criden a mobilitzar-se en solidaritat amb el poble Palestí.

Per la qual cosa instem a la UPV que se sume al boicot a Israel des del Moviment BDS (Boicot, Desinversió i Sancions), organitzat per la societat civil que pretén pressionar a Israel des de la no-violència perquè complisca amb les resolucions de Nacions Unides i la legalitat internacional i que compta amb el suport i l’adhesió de diferents figures públiques, organitzacions i moviments socials, especialment entre el món acadèmic amb sindicats d’estudiants i de treballadores i treballadors, amb grups d’investigació i departaments i centres universitaris espanyols i de tot el món.

   Solidaridad Pueblo Palestino 01

Con motivo de la conferencia "Fomentando la productividad de las empresas a través de la tecnología; el caso de Israel", programada por la UPV para este miércoles 3 de abril, desde CCOO queremos mostrar nuestro total desacuerdo y así condenamos que la universidad promocione y colabore con el gobierno de un estado, el de Israel, que incumple repetidamente la Legislación Internacional, las Resoluciones de la ONU y los dictámenes del Tribunal Internacional de La Haya sobre el conflicto en Palestina, agrediendo brutalmente a población civil indefensa y negándoles el derecho al retorno a una vida digna en su tierra.

Acciones de este tipo en colaboración con organismos gubernamentales israelíes permiten la normalización de una situación que se prolonga desde hace más de 80 años: la ocupación ilegal por parte de Israel de territorio palestino con la consiguiente expulsión de más de cinco millones de habitantes de sus hogares, obligándoles a convertirse en refugiadas y refugiados mediante la fuerza desproporcionada y el abuso: expropiaciones, asentamientos ilegales en colonias judías, apropiación de recursos (tierras, agua, cultivos y pesca), bloqueo económico y prohibición de libre circulación.

No podemos convertirnos en cómplices de la ocupación y agresión al pueblo palestino que viene sufriendo desde hace décadas la represión (deportaciones, detenciones administrativas y prisión, torturas y asesinatos) y progresiva limpieza étnica por parte de Israel, cuyo resultado se traduce en más de cinco mil palestinas y palestinos retenidos en cárceles israelíes y en cerca de diez mil personas asesinadas, principalmente niñas y niños (al menos han asesinado a 3.000 desde el año 2000, según el Ministerio de Información Palestino).

Existen multitud de informes de organismos internacionales que denuncian y condenan la violencia de Israel, que actúa con total impunidad vulnerando el derecho internacional y los derechos de los pueblos, informes que llaman a movilizarse en solidaridad con el pueblo Palestino.

Por lo que instamos a la UPV a que se sume al boicot a Israel desde el Movimiento BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones), organizado por la sociedad civil que pretende presionar a Israel desde la no-violencia para que cumpla con las resoluciones de Naciones Unidas y la legalidad internacional y que cuenta con el apoyo y la adhesión de diferentes figuras públicas, organizaciones y movimientos sociales, especialmente entre el mundo académico con sindicatos de estudiantes y de trabajadoras y trabajadores, con grupos de investigación y departamentos y centros universitarios españoles y de todo el  mundo.

 

 


Som treballadors
   Som treballadores
      Som universitat

 

 


Código legislativo de universidades

Serveis per a l'afiliació de CCOO

Atenció a l´afiliació
http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

   Edifici 6-E (Gabinet Mèdic)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez            79029
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Juanjo Escobar (Gandía) 43003

email:      Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/


Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

SITUACIÓ UPV

El Govern del canvi de la Generalitat Valenciana no ha canviat res. Continua aplicant les polítiques que tant injuriaven quan les feia el PP, despreciant i ignorant a les Universitats Públiques i al seu personal, a qui en els seus Decrets i Lleis que comporten retalls se li considera com a part del Sector Públic Valencià.

La no liquidació del deute històric contreta amb les Universitats Públiques pel Consell i un insuficient finançament de les mateixes té segrestada de facto l'autonomia universitària i coarta la capacitat de negociació col·lectiva del personal de les Universitats.

Per a mostra un botó. El PAS de les Universitats Públiques del País Valencià té reconegut el dret a la Carrera Professional, però no la podem cobrar perquè la Conselleria d'Hisenda no autoritza el pagament. Tenim l'acord, tenim els diners però no ens deixen cobrar.

I mentrestant, què passa en la nostra Universitat?

 

RES.2017 03 30 El Roto BO

L'equip rectoral, amb el Rector al cap, s'aprofita de l'immobilisme del Consell per a dir que no pot fer res.

Les Meses de Negociació són un teatret.

En la Mesa del PDI no es negocia pràcticament res. L'equip rectoral decidix sobre les condicions de treball del PDI de manera unilateral. Crea normes que no negocia i porta al Consell de Govern, on té garantida la seua aprovació, ignorant les propostes i protestes de les Seccions Sindicals, de la Junta de PDI i dels Comités d'Empresa, el de València-Gandia i el d'Alcoi.

En la Mesa del PAS ens intenten entretindre amb promeses de propostes de l’Administració per a milions de temes que mai arriben i amb la necessitat d'informes jurídics que mai ensenyen i que sempre són desfavorables a les nostres reivindicacions.

De la Mesa General poc es pot comptar, perquè és una mescla del que es fa en les altres dos, o siga RES de RES.

I si el personal de la Universitat és personal de segona, el personal investigador és de regional preferent. Molt dir-los que la investigació és essencial i imprescindible però pareix que qui la fa és quasi invisible. Condicions laborals precàries, inestabilitat, falta de prevenció i de salut laboral,... i poques intencions de solucionar-ho.

Esta situació és el reflex del que li importa el seu personal a l'equip rectoral.


Des de CCOO denunciem l'immobilisme del Rector i de tot el seu equip, dels càrrecs anomenats per ell i dels alts funcionaris de la Universitat. Els resulta molt còmoda la política del Consell i la repliquen ací, fent una volta de rosca.

Mai, cap equip rectoral ha fet tan poc pel seu personal. La seua falta de valentia, d’interès, de creativitat per a superar els obstacles que ens imposen els retalls només és superada per la seua passivitat. Mentrestant en altres Universitats s'intenten fer coses.

CCOO li exigix a l'equip rectoral que es pose en marxa i tracte de millorar les coses dins de la Universitat i done la batalla davant de la Generalitat Valenciana. La projecció de la Universitat només es veurà millorada si tot el personal se sent important i abrigat.

De vostès depèn.

 

        =================================

SITUACIÓN UPV

El Gobierno del cambio de la Generalitat Valenciana no ha cambiado nada. Sigue aplicando las políticas que tanto denostaban cuando las hacía el PP, despreciando e ignorando a las Universidades Públicas y a su personal, al que en sus Decretos y Leyes que conllevan recortes se le considera como parte del Sector Público Valenciano.

La no liquidación de la deuda histórica contraída con las Universidades Públicas por el Consell y una insuficiente financiación de las mismas tiene secuestrada de facto la autonomía universitaria y coarta la capacidad de negociación colectiva del personal de las Universidades.

Para muestra un botón. El PAS de las Universidades Públicas del País Valencià tiene reconocido el derecho a la Carrera Profesional, pero no la podemos cobrar porque la Conselleria de Hacienda no autoriza el pago. Tenemos el acuerdo, tenemos el dinero pero no nos dejan cobrar.

Y mientras tanto, ¿qué pasa en nuestra Universidad?

NADA.

2017 03 30 El Roto AD

El equipo rectoral, con el Rector a la cabeza, se aprovecha del inmovilismo del Consell para decir que no puede hacer nada.

Las Mesas de Negociación son un teatrillo.

En la Mesa del PDI no se negocia prácticamente nada. El equipo rectoral decide sobre las condiciones de trabajo del PDI de manera unilateral. Crea normas que no negocia y lleva al Consejo de Gobierno, donde tiene garantizada su aprobación, ignorando las propuestas y protestas de las Secciones Sindicales, de la Junta de PDI y de los Comités de Empresa, el de València-Gandia y el de Alcoi.

En la Mesa del PAS nos intentan entretener con promesas de propuestas de la Administraciones para millones de temas que jamás llegan y con la necesidad de informes jurídicos que nunca enseñan y que siempre son desfavorables a nuestras reivindicaciones.

De la Mesa General poco se puede contar, porque es una mezcla de lo que se hace en las otras dos, o sea NADA de NADA.

Y si el personal de la Universidad es personal de segunda, el personal investigador es de regional preferente. Mucho decirles que la investigación es esencial e imprescindible pero parece ser que quien la hace es poco menos que invisible. Condiciones laborales precarias, inestabilidad, falta de prevención y de salud laboral,… y pocas intenciones de solucionarlo.

Esta situación es el reflejo de lo que le importa su personal al equipo rectoral.

Desde CCOO denunciamos el inmovilismo del Rector y de todo su equipo, de los cargos nombrados por él y de los altos funcionarios de la Universitat. Les resulta muy cómoda la política del Consell y la replican aquí, dándole una vuelta de tuerca.

Nunca, ningún equipo rectoral ha hecho tan poco por su personal. Su falta de valentía, de interés, de creatividad para superar los obstáculos que nos imponen los recortes sólo es superada por su pasividad. Mientras tanto en otras Universidades se intentan hacer cosas.

CCOO le exige al equipo rectoral que se ponga en marcha y trate de mejorar las cosas dentro de la Universitat y dé la batalla ante la Generalitat Valenciana. La proyección de la Universitat sólo se verá mejorada si todo el personal se siente importante y arropado.

De ustedes depende.

 


Amb tu, construïm el futur

 Serveis per a l'afiliació de CCOO

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.pngTelèfons: 963 877 040 - 043 (ext. 77040-77043)
Web: http://www.ccoo.upv.es
Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/
      Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

Contra la cesió de sól públic per a la construcció d'una Universitat privada en el barri del Cabanyal

No acceptem que és cedisquen recursos públics per a l'ús exclusiu de la iniciativa privada.

   Defensem la Universitat Publica 2
Mesures com la cessió de sòl públic per als propers 75 anys per a construir Universitats privades o centres privats (com eren els CIS -Centres d’Iniciativa Social-), amb la combinació de la proposta de reducció de zones escolars a la ciutat de València només beneficia els interessos mercantils privats, mentre es deixa sense atendre suficientment els centres educatius per manca d’actuacions en les infraestructures.

La FE CCOO PV s’ha posicionat en contra de la cesió de sól públic per a la construcció de centres educatius privats des dels temps en els quals el PP va traure del barret els anomenats centres CIS (Centres d’Iniciativa Social), i ara de manera coherent continuarem treballant contra el manteniment d’aquesta cessió dels recursos públics també en l’educació a l’àmbit universitari que ja havia iniciat el Partit Popular en diversos municipis del País Valencià.

Precisament amb la LOMCE es legalitzen aquest tipus de pràctiques privatitzadores. Es legalitza la possibilitat de creació de centres CIS. És una demostració més de que la LOMCE està feta al servei del negoci privat, i no al servei de la ciutadania ni d’allò públic. Per això ara és el moment de la resistència a la LOMCE pel bé de l’educació: l’educació no és un negoci, és un dret.

Correspon als poders públics promoure les condicions perquè la igualtat i el dret a l’educació siguen efectius; remoure els obstacles que impedisquen o dificulten la seua plenitud i facilitar la participació de totes les ciutadanes i els ciutadans en la vida política, econòmica cultural i social. Fem una crida al diàleg a l’administració per tal d’escoltar la veu dels agents socials sobre aquest assumpte.

La cessió de sòl públic per a la construcció d’una universitat privada al Cabanyal resulta particularment greu donat el paper actiu que han jugat les universitats públiques en les propostes de regeneració del barri. L’horitzó d’un Cabanyal millor vinculat també a la vida universitària no hauria de concretar-se mitjançant d’aquesta cessió de sòl, per part de l’Ajuntament de València, a una universitat privada.

La situació de degradació del Cabanyal com a conseqüència de les polítiques urbanístiques del PP s’ha d’atendre globalment, des d’un punt de vista social, educatiu i urbanístic i amb una gestió responsable dels serveis públics, sense pèrdua dels nostres recursos  i que millore els drets socials i educatius de la ciutadania.

 

http://www.levante-emv.com/valencia/2017/02/03/ayuntamiento-apuesta-universidad-cabanyal-cesion/1523867.html

http://www.levante-emv.com/valencia/2017/02/24/ccoo-opone-cesion-suelo-universidad/1533049.html

http://www.lasprovincias.es/agencias/valencia/201702/23/ccoo-opone-cesion-suelo-899368.html

http://www3.pv.ccoo.es/ensenanzapv/Inici:1015863--Contra_la_cesio_de_sol_public_per_a_la_construccio_duna_Universitat_privada_en_el_barri_del_Cabanyal

 

Amb tu, construïm el futur

 

 


Serveis per a l'afiliació de CCOO

  http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png
Telèfons: 963 877 040 - 043 (ext. 77040-77043)
Web: http://www.ccoo.upv.es
Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/
      Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

.

http://ccoo.upv.es/images/stories/anagramas/Logos_STEPV_UGT_CCOO_01.jpg

Estimats companys i companyes.

El pròxim 21 de gener se celebra el Dia Europeu de la Mediació. Per este motiu, l'Àrea de Dret constitucional de la UPV ha organitzat, amb la col·laboració de la Facultat d'ADIU i les organitzacions sindicals UGT, STEPV i CCOO, una Jornada a este efecte, en la que el Prof. Dr. Carlos Villagrasa Alcaid, especialista en mediació, oferirà la conferència "La mediació en la Universitat: una via idònia per a la gestió de conflictes en organitzacions universitarias".

La referida conferència tindrà lloc el divendres 20 de gener, a les 12:00 hores, en La Sala d'Actes de la Facultat d' ADE.

Esperem la vostra assistència.

 

 

Estimados compañeros y compañeras.

El próximo 21 de enero se celebra el Día Europeo de la Mediación. Por este motivo, el Área de Derecho constitucional de la UPV ha organizado, con la colaboración de la Facultad de ADE y las organizaciones sindicales UGT, STEPV y CCOO, una Jornada a tal efecto, en la que el Prof. Dr. Carlos Villagrasa Alcaide, especialista en mediación, ofrecerá la conferencia "La mediación en la Universidad: una vía idónea para la gestión de conflictos en organizaciones universitarias".

La referida conferencia tendrá lugar el viernes 20 de enero, a las 12:00 horas, en el Salón de Actos de la Facultad de ADE.

Esperamos vuestra asistencia.


http://ccoo.upv.es/images/stories/anagramas/Logos_STEPV_UGT_CCOO_01.jpg

 

 

2017 01 20 conferencia mediacion 01

 

..

 

 

2016 05 26 conclusions IV congres universitari catala 03

 


Presentació de les conclusions del IV Congrés Universitari Català

   26.05.2016  -   18.30h a l'Aula 2

C/ Sant Ferran, 12 - 46001 València. Tel. (0034) 96 315 77 99

   2016 05 26 conclusions IV congres universitari catala 02

Qualitat, autonomia i compromís social per a una Universitat al servei i a l'abast de tota la societat

Benvinguda a càrrec d’un representant d'ACPV.

Intervencions:

--Rafael Pla López, coordinador del grup de treball sobre Docència.
--Josep Ferrer, president del Consell Assessor del IV Congrés Universitari Català.

Col·loqui.
Cloenda a càrrec d’un representant de la Universitat de València


Més informació:

C/ Sant Ferran, 12 - 46001 València. Tel. (0034) 96 315 77 99

 

Amb tu, construïm el futur


Serveis per a l'afiliació de CCOO

Serveis per a l'afiliació de CCOO

  http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png
Telèfons: 96 387 70 40 - 43 (ext. 77040-77043)
Web: http://www.ccoo.upv.es
Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/
      Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

Agenda

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

utilizamos cookies propias y de terceros por motivos de seguridad, mejorar la experiencia del usuario y conocer sus hábitos de navegación. Si continuas navegando, entendemos que admites nuestra política de cookies.