Beneficis Socials

Companyes i companys:

Us informem que en la reunió de la Mesa General de negociació de la UPV del 17 de novembre de 2016, es va prendre l'acord d'aplicar immediatament la millora de les retribucions per IT, en un nou llistat de malalties que va aportar l'administració, conforme a l'Ordre 12/2014, de 9 de juliol, de la Consellería d'Hisenda i Administració Pública, per al personal de la Generalitat Valenciana, la qual cosa suposava cobrar fins al 100% de la retribució en casos de baixa per malaltia.

Per a poder aplicar l'ampliació del quadre de malalties sense més demores, des de CCOO exigim la inclusió en l'ordre del dia en el pròxim Consell de Govern, deixant pendent d'aplicació el punt Tercer.- Efectes econòmics de l'acord, corresponent als efectes retroactius des de l'1 d'octubre de 2012, que es troba pendent de l'informe jurídic del Servei d'Advocacia i que devia haver-se emès abans del 15 de desembre del 2016, remetent-se còpia a les organitzacions sindicals i que a data d'avui no s'ha rebut.

Des de CCOO es va sol·licitar el cobrament del salari al 100% per a totes les malalties, quedant també condicionat a un informe jurídic del Servei d'Advocacia.

Per açò instem al Rector perquè d'ordre al Servei d'Advocacia de la Universitat perquè emeta els informes sense més dilatació i al seu torn al Secretari General, perquè aquest acord s'incloga en l'ordre del dia del pròxim Consell de Govern.

 


Compañeras y compañeros:

Os informamos que en la reunión de la Mesa General de negociación de la UPV del 17 de noviembre de 2016, se tomó el acuerdo de aplicar inmediatamente la mejora de las retribuciones por IT, en un nuevo listado de enfermedades que aportó la administración, conforme a la Orden 12/2014, de 9 de julio, de la Consellería de Hacienda y Administración Pública, para el personal de la Generalitat Valenciana, lo que suponía cobrar hasta el 100% de la retribución en casos de baja por enfermedad.

Para poder aplicar la ampliación del cuadro de enfermedades sin más demoras, desde CCOO exigimos la inclusión en el orden del día en el próximo Consejo de Gobierno, dejando pendiente de aplicación el punto Tercero.- Efectos económicos del acuerdo, correspondiente a los efectos retroactivos desde el 1 de octubre de 2012, que se encuentra pendiente del informe jurídico del Servicio de Abogacía y que debía de haberse emitido antes del 15 de diciembre del 2016, remitiéndose copia a las organizaciones sindicales y que a fecha de hoy no se ha recibido.

Desde CCOO se solicitó el cobro del salario al 100% para todas las enfermedades, quedando también condicionado a un informe jurídico del Servicio de Abogacía.

Por ello instamos al Rector para que de orden al Servicio de Abogacía de la Universitat para que emita los informes sin más dilatación y a su vez al Secretario General, para que éste acuerdo se incluya en el orden del día del próximo Consejo de Gobierno.

 

Amb tu, construïm el futur

 


Serveis per a l'afiliació de CCOO

  http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png
Telèfons: 963 877 040 - 043 (ext. 77040-77043)
Web: http://www.ccoo.upv.es
Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/
      Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

CCOO ha presentat la ILP que portarà al Congrés la proposta d'una "renda mínima" per a les persones que no disposen de recursos.
Comença la recollida de signatures en les empreses, en les seus del sindicat i en punts estratègics com a hospitals, ajuntaments, mercats o universitats.

Amb aquesta Iniciativa Legislativa Popular (ILP) es pretén que el Congrés legisle una "renda mínima" de 426 euros per a més de dos milions de persones.
Prestació d'ingressos mínims

L'objectiu és el d'establir un nou àmbit de protecció que venja a cobrir les llacunes de desatenció que actualment presenta el sistema de protecció social tradicional. Es concep com un dret subjectiu, orientat a protegir a els qui es troben en edat laboral i, volent treballar, manquen d'ocupació i d'ingressos suficients per a garantir una vida digna.

Es percebria de forma indefinida, sempre que la persona beneficiària complisca els requisits d'accés i mantinga la seua situació de manca d'ingressos, és a dir, inferiors al 75% del Salari Mínim Interprofessional. La quantia que es rebria seria l'equivalent al 80% del IPREM vigent a cada moment, que en 2015 seria de 426 euros al mes. Podria veure's incrementada si l'Estat estableix els oportuns complements en cas de tenir fills i filles menors o familiars a càrrec.

Persones beneficiàries

La prestació que demanda CCOO és un dret subjectiu que dotaria d'una renda de 426 euros mensuals a persones de 16 a 64 anys demandants d'ocupació sense ingressos o inferiors en còmput anual al 75% del SMI, 5.800 € per persona a l'any, i que es percebria mentre es mantinguen les condicions que donen dret a la prestació.

CCOO calcula que a el País Valencià podria aconseguir aquesta ajuda a unes 241.939 persones, a més de 2 milions en tota Espanya. La finançament seria a càrrec exclusiu de l'Estat central i haurà de ser assumida íntegrament amb imposició general. Des de CCOO ja vam fer una proposta de reforma fiscal per a aconseguir aqueix finançament sense haver de recórrer a altres fórmules alternatives de deute pública o de retallada d'altres partides.

El seu cost, calculat en 11.000 milions d'euros, seria assumible, ja que equival a l'1,1% del PIB. “És una mesura necessària para escurçar la bretxa social i ajudar a aconseguir una societat més justa”.

Disposem de les fulles oficials per a la recollida de signatures en el despatx de CCOO UPV (a dalt del Gabinet mèdic).
T'esperem, la teua signatura és necessària.

 


          #############################


CCOO ha presentado la ILP que llevará al Congreso la propuesta de una "renta mínima" para las personas que no disponen de recursos.
Comienza la recogida de firmas en las empresas, en las sedes del sindicato y en puntos estratégicos como hospitales, ayuntamientos, mercados o universidades.

Con ésta Iniciativa Legislativa Popular (ILP) se pretende que el Congreso legisle una "renta mínima" de 426 euros para más de dos millones de personas.
 

Prestación de ingresos mínimos

El objetivo es el de establecer un nuevo ámbito de protección que venga a cubrir las lagunas de desatención que actualmente presenta el sistema de protección social tradicional. Se concibe como un derecho subjetivo, orientado a proteger a quienes se encuentran en edad laboral y, queriendo trabajar, carecen de empleo y de ingresos suficientes para garantizar una vida digna.
 
Se percibiría de forma indefinida, siempre que la persona beneficiaria cumpla los requisitos de acceso y mantenga su situación de carencia de ingresos, es decir, inferiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional. La cuantía que se recibiría sería la equivalente al 80% del IPREM vigente en cada momento, que en 2015 sería de 426 euros al mes. Podría verse incrementada si el Estado establece los oportunos complementos en caso de tener hijos e hijas menores o familiares a cargo.


Personas beneficiarias

La prestación que demanda CCOO es un derecho subjetivo que dotaría de una renta de 426 euros mensuales a personas de 16 a 64 años demandantes de empleo sin ingresos o inferiores en cómputo anual al 75% del SMI, 5.800 € por persona al año, y que se percibiría mientras se mantengan las condiciones que dan derecho a la prestación.

CCOO calcula que en el País Valenciano podría alcanzar esta ayuda a unas 241.939 personas, a más de 2 millones en toda España. La financiación correría a cargo exclusivo del Estado central y deberá ser asumida íntegramente con imposición general. Desde CCOO ya hicimos una propuesta de reforma fiscal para conseguir esa financiación sin tener que recurrir a otras fórmulas alternativas de deuda pública o de recorte de otras partidas.
 
Su coste, calculado en 11.000 millones de euros, sería asumible, puesto que equivale al 1,1% del PIB. “Es una medida necesaria para acortar la brecha social y ayudar a conseguir una sociedad más justa”.

Disponemos de las hojas oficiales para la recogida de firmas en el despacho de CCOO UPV (arriba del Gabinete médico).
Te esperamos, tu firma es necesaria.


 

CCOO y UGT comienzan a recoger firmas para una ILP que legisle una renta mínima

ILP Renta Básica. ES DE LEY

242.000 personas en el País Valenciano podrían beneficiarse de la Prestación de Ingresos Mínimos

CCOO y UGT piden la creación de una Renta Mínima Garantizada


 


 

Agenda

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

utilizamos cookies propias y de terceros por motivos de seguridad, mejorar la experiencia del usuario y conocer sus hábitos de navegación. Si continuas navegando, entendemos que admites nuestra política de cookies.