Guies i Informes

11 propostes per a crear una Universitat pública de qualitat, amb ocupacions dignes, socialment responsable i sostenible

CCOO manté la seua visió crítica de la LOSU i demana canvis

La Federació d'Ensenyament de CCOO reclama que no es continuen posant pegats a polítiques austericides i neoliberals i insta al Govern a establir les bases d'un servei públic d'educació superior de qualitat i de futur.
Per a això, el ministre Subirats ha de mostrar compromís i determinació, treballar amb els agents socials i augmentar els pressupostos destinats a la Universitat.

   https://fe.ccoo.es/d794480bb6d07aa49f20c09ba61e9bd2000063.png

La pandèmia de COVID-19 ha visibilitzat la transcendència del sistema educatiu i de la investigació.

La crisi provocada per la pandèmia per COVID-19 ha posat de manifest la importància dels serveis públics i els seus treballadors. En concret, ha visibilitzat la transcendència del sistema educatiu i de la investigació. CCOO recorda que si tenir un sistema universitari potent, com a peça clau del desenvolupament social i de la investigació, sempre ha sigut fonamental, ara resulta d'una major importància.

 

En aquest sentit, la Federació d'Ensenyament de CCOO estima que hi ha molts reptes que s'han d'abordar i que només s'han tractat de manera general, o directament no s'han inclòs en l'agenda del Ministeri fins al moment:

1. Creació de la Mesa de negociació d'Universitats.

2. Derogació dels aspectes del RD 14/2012 que encara estan en vigor en les universitats públiques.

3. Negociació de l'Estatut del Personal Docent i Investigador (PDI) amb l'establiment d'una carrera acadèmica (horitzontal i vertical), acreditacions, condicions laborals i retribucions, inclosa l'avaluació de la productivitat i l'increment de nivells, etc. El sindicat recorda que les competències per al PDI Funcionari són del Govern d'Espanya.

4. Actualització de l'estructura retributiva i de la dedicació docent del PDI (regulades per decrets pre-LOU i pre-Bolonya). Recuperació del salari complet en les pagues extres per al PDI funcionari.

5. Aplicació de la Llei 20/2021 de reducció de la temporalitat i del RDL 32/2021 de la reforma laboral en la universitat.

6. Desenvolupament de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic (EBEP) en l'àmbit de la universitat, assimilant el que s'establisca en l'Administració General de l'Estat també per al personal d'universitat.

7. Finançament de la universitat pública. Política de taxes i beques com a dret subjectiu.

8. Modificació de l'estructura i funcionament de la ANECA. Revisió negociada dels criteris d'acreditacions. Establiment de convenis de reconeixement d'acreditacions realitzades per altres agències autonòmiques.

9. Jubilacions parcial i anticipada de els/as emprats/as públics/as universitaris/as.

10. Indemnització per als contractes predoctorals contemplada en la modificació de la Llei de la Ciència. Finançament de les retribucions dels contractes predoctorals contemplats en l'Estatut del Personal Investigador en Formació.

11. Mesures de control i verificació de la qualitat de les universitats privades (que estan proliferant de manera descontrolada en alguns territoris).

 

A més, CCOO manté la seua visió crítica de la Llei orgànica del Sistema Universitari i, si bé considera que l'últim avantprojecte del passat mes de novembre millora el primer presentat el 31 d'agost, opina que hi ha temes que s'han de debatre i revisar perquè existeixen importants divergències:

 

Governança. S'ha d'aprofundir en la democratització de les universitats mitjançant diverses vies: elecció per sufragi universal dels seus dirigents (rectors/rectores, degans/deganes); possibilitat de dos mandats de quatre anys de les autoritats triades per sufragi amb la finalitat de millorar el sistema de rendició de comptes; dotar al Claustre de competències com a màxim òrgan representatiu de la universitat i no considerar-ho exclusivament informatiu; redefinir els consells socials, les seues funcions i els seus representants i inclusió dels agents socials en el Consell d'Universitats.

 

Finançament. S'ha de definir millor el finançament bàsic o estructural que ha de ser suficient per a desenvolupar totes les funcions encomanades a la universitat i establir mecanismes de compensació per a recuperar les retallades i la desinversió de les dues últimes dècades per part de les diferents administracions en les universitats públiques, a més d'harmonitzar indicadors que en cap cas es contemplen en les versions presentades. Màximament tenint en compte que el pròxim curs disminuiran els ingressos de les universitats en entrar en vigor la reducció prevista dels preus públics per als estudis de grau i màster universitari profesionalizante.

 

Inversions finalistes. L'administració central ha d'explorar la possibilitat de realitzar inversions finalistes a les universitats públiques. A més, CCOO estima que la memòria de l'anàlisi de l'impacte normatiu que contempla un apartat econòmic es basa exclusivament en un estudi de l'impacte econòmic d'aquesta llei per a disminuir la precarietat de les plantilles en el personal docent i investigador, però no té en compte la resta de capítols que configuren el pressupost de les universitats, ni atén el desenvolupament de la carrera professional del personal docent i investigador i d'administració i serveis, definit en la nova llei com a personal tècnic, de gestió i administració de serveis.

 

Personal docent i investigador. CCOO defensa les figures laborals desenvolupades en la LOMLOU i en qualsevol cas estima que és imprescindible el manteniment de les figures de contractació predoctoral (ajudant) i de professorat laboral indefinit (professorat contractat doctor). El Ministeri haurà de modificar la redacció de les figures de professorat substitut i de professorat distingit. A més, s'hauran d'incloure les figures de la Llei de la Ciència que estan en procés de modificació i que poden tenir repercussió en l'àmbit universitari. CCOO no comparteix la redacció actual sobre les Comissions de Selecció i exigeix un compromís per part del Govern per a modificar els criteris d'acreditació de la ANECA. L'objectiu principal és disminuir l'elevada taxa de precarietat i la dignificació de la carrera acadèmica.

 

Personal Tècnic, de Gestió i d'Administració de Serveis. S'hauria d'abordar el desenvolupament de la seua carrera horitzontal de manera general amb nivells i categories, processos d'avaluació, etc.

.

 

Som universitat pública

No ens oblidem que som una universitat pública

.

Serveis per a l'afiliació de CCOO

Atenció a l´afiliació

https://ccoo.upv.es/images/logoccooUPV.png

 CCOO, primer sindicat a Espanya
CCOO ha aconseguit 96.249 delegats/as, el 35,7% del total, en les eleccions sindicals celebrades en empreses privades i en les Administracions Públiques.
Amb aquests resultats, CCOO revalida la seua condició de primer sindicat del nostre país, ho és des dels anys 90, amb una diferència de 8.051 representants sobre el segon sindicat.

Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons: 963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez 79029
José Segovia 77040
Consuelo Vallés 77043
Ildefonso Pelayo 77043
Julia Benet 77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003
Pepe Mantas (Alcoi) 28428

email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Web: http://www.ccoo.upv.es

Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :
https://www.ccoo.es/sol_afi_web_breve/index.php
https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.


Guia d'Aprenentes, Becàries, Becaris i treball precari de CCOO


Tercera edició de la Guia Aprenentes, Becàries, Becaris i treball precari de CCOO (2019)

 

https://www.ccoo-servicios.es/imagenes/triptico-becarios.jpg

L'extensió indiscriminada en l'àmbit laboral dels contractes en pràctiques i el laberint legal que emmarca l'ús de pràctiques laborals i no laborals continuen aclaparant a les persones més joves i suposen una situació inadmissible des de la perspectiva sindical.

CCOO continua amb el seu treball de posar fre als abusos i fraus que es cometen en les empreses, incorporant a la guia Aprenentes, becàries, becaris i treball precari la nova jurisprudència relativa a la formació en pràctiques.

‘Guia de Aprendices, Becarios/as y Trabajo Precario’

 

 

 


Guía de Aprendices, Becarias, Becarios y trabajo precario de CCOO


Tercera edición de la Guía Aprendices, Becarias, Becarios y trabajo precario de CCOO (2019)

https://www.ccoo-servicios.es/imagenes/triptico-becarios.jpg
La extensión indiscriminada en el ámbito laboral de los contratos en prácticas y el laberinto legal que enmarca el uso de prácticas laborales y no laborales siguen abrumando a las personas más jóvenes y suponen una situación inadmisible desde la perspectiva sindical.

CCOO continúa con su trabajo de poner freno a los abusos y fraudes que se cometen en las empresas, incorporando a la guía Aprendices, becarias-os y trabajo precario la nueva jurisprudencia relativa a la formación en prácticas.


‘Guia de Aprendices, Becarios/as y Trabajo Precario’

 

 

 


Som universitat pública

 


Atenció a l´afiliació

http://ccoo.upv.es/images/logoccooUPV.png

   Edifici 6-E (Gabinet Mèdic)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez            79029
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Juanjo Escobar (Gandía) 43003

email:      Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/


Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

CCOO PV edita una guia amb la legislació laboral bàsica 2015

Como cada any, la secretaria d’Acció Sindical de CCOO PV ha editat una guia amb tota la legislació laboral bàsica actualitzada.

CCOO fa públics els informes i guies laborals que elabora, ja que són un instrument útil perquè les treballadores i treballadors, coneguen i defensen els seus interessos i drets en el treball.

I les anem a seguir publicant i donant la major difusió, a pesar que STEPV les utilitze de manera tramposa i injusta per a fer mal als sindicats de la nostra universitat, ja que el realment important és que les treballadores i els treballadors disposen d'instruments útils per a l'exigència i defensa dels seus interessos i drets.

En aquesta ocasió CCOO posa a la vostra disposició esta publicació, perquè la consulteu en línia o la descarregueu en format pdf.

En línia

En pdf

La guia “Legislación Laboral Básica inclou les normes de cotització a la Seguretat Social i tota la regulació relativa a pensions, prestacions per desocupació i altres tipus d’ajudes.

 

Publicacions de CCOO

 

 

També posem a la teua disposició altra interessant guia:

Aprenents, Becaris i Treball precari

Una guia sobre pràctiques en l'empresa

  

 

 

 

 


 

Aprenents, Becaris i Treball precari
Una guia sobre pràctiques en l'empresa

 

   
CCOO ha editat una guia sobre pràctiques en l'empresa titulada ‘Aprenents, becaris i treball precari’ que pretén ser “una útil eina que permetrà a la representació sindical, així com a qualsevol persona interessada, identificar les pràctiques que es realitzen en el seu centre de treball i diferenciar-les d'aquelles activitats que han de cobrir-se mitjançant contracte laboral”.

La Guia sobre pràctiques en l'empresa "Aprenents, becaris i treball precari" està destinada a informar als joves en pràctiques dels seus drets i facilitar als delegats i delegades sindicals de CCOO una eina per a evitar els abusos que pateixen els joves en les empreses i administracions públiques.

Guía sobre pràctiques en l'empresa

Gaceta sindical

La Guia té dos grans blocs:

*** Pràctiques no laborals, en les quals no hi ha contracte ni salari encara que pot haver-hi, en algun cas, beques o ajudes.
*** Pràctiques laborals, que es realitzen amb un contracte de treball baix determinades condicions i en les quals el salari és generalment inferior al que s'obtindria amb un contracte laboral “normal”.

A més, arreplega una altra informació com:

* Els avantatges econòmics que obtenen les empreses.
* La documentació necessària per a realitzar la pràctica.
* Els drets de la representació sindical.
* Què és la formació dual?
* etc.

CCOO també vol amb aquesta guia informar als joves i treballadors en general sobre qualsevol dubte relacionat amb aquest tema.

Información relacionada y descarga de la guía

    Descarga de la guía en formato pdf (web de CCOO)

    Gaceta sindical CCOO revista marzo 2015 (pdf)

    Rueda de prensa de presentación de la Guía (video)

Guía

Los necesitamos

  


    

 


 

Agenda

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

utilizamos cookies propias y de terceros por motivos de seguridad, mejorar la experiencia del usuario y conocer sus hábitos de navegación. Si continuas navegando, entendemos que admites nuestra política de cookies.