Acords (Generalitat y Estat)

Constitució Mesa General d’Universitats

Dimecres 23 de febrer s’ha constituït la Mesa General d’Universitats, l’espai de negociació comuna de les universitats publiques valencianes.

Aquest espai ha estat una reivindicació històrica de CCOO PV que finalment ha esdevingut una realitat dins de l’ordenament de les administracions públiques valencianes.

Des de CCOO PV, considerem que ha de ser l’espai de representació de tots els col·lectius de treballadores i treballadors de les universitats públiques. Un espai per a dur terme negociacions reals, on la bancada sindical tinga poder contractual davant les matèries pròpies de la competència autonòmica.

Per això, el reglament que es propose i que avui s’ha deixat en estudi, ha de contemplar el contrapès de la part patronal (les universitats) i la part sindical, amb un paper mediador per part de l’Administració (la conselleria). Considerem que aquesta és una forma adequada de poder establir una negociació on les parts estiguen en igualtat de condicions.

És important subratllat que és un òrgan on estan representades les 5 universitats públiques valencianes i els sindicats que representen a les persones que hi treballen. El sistema universitari necessita homogeneïtzar les condicions laborals del seu personal i aquest és el context idoni per a tractar-les.

La primera qüestió que caldrà posar damunt la taula és el preacord del conveni col·lectiu ja negociat i que cal signar sense més excuses. Un conveni que porta des de l’any 2019 sense fer-se efectiu i que és imprescindible posar en marxa per a donar cobertura al personal laboral de les universitats valencianes. Recordem que som l’única comunitat autònoma sense conveni col·lectiu.

Atenció a l´afiliació

 http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons: 963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez 79029
José Segovia 77040
Consuelo Vallés 77043
Ildefonso Pelayo 77043
Julia Benet 77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003
Pepe Mantas (Alcoi) 28428

email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Web: http://www.ccoo.upv.es

Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/

Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

CCOO informa - CCOO informa 

federació ensenyament de comissions obreres del país valencià

València, 17 de febrer de 2022

La constitució de la Mesa General de Negociació de les Universitats Públiques Valencianes dona pas al diàleg social que des de sempre hem defensat en FECCOOPV

Finalment, el pròxim dimecres dia 23 de febrer es constituirà la Mesa General de Negociació d’Universitats Públiques.

Tal com vam traslladar en l’última reunió que vam mantenir amb la Secretària Autonòmica d’Universitats i amb la Directora General el passat 21 de gener, era necessari i urgent constituir aquest espai de negociació on traslladar, discutir i acordar els temes que afecten al personal de les universitats valencianes. El pròxim 23 de febrer tindrà lloc la primera reunió.

Encara no se’ns ha fet arribar l’ordre del dia però, una vegada es constituïsca la mesa considerem prioritaris:

 

* Conveni col·lectiu del personal laboral. El preacord està signat des de 2019 i és inconcebible i vergonyós que no s’haja pogut fer efectiu. Malgrat aquest preacord, ara per ara continuem sent l'únic territori de l'Estat espanyol sense un conveni col·lectiu que integre tot el personal laboral de les universitats. Des de la mesa exigirem, com hem fet en altres fòrums al llarg d’aquest temps, que s’eliminen els obstacles que impedeixen la seua aplicació.

 

* Retribucions addicionals del personal universitari docent i investigador. Entenem que aquest punt passa per la modificació del Decret valencià del professorat i que qualsevol modificació implica negociació amb el representants dels treballadors i les treballadores. Hem d’evitar situacions com la que s’ha produït a través de la Llei d’acompanyament de pressupostos de la Generalitat Valenciana que modifica aquest decret amb la inclusió de la figura del professorat substitut i ni tan sols informa a la representació dels treballadors

 

* Model d’universitat i model de finançament. L’administració ha d’explicar quin model d’universitat vol, quin és el seu pla de finançament i de quina manera s’articularà. En aquest punt, les últimes informacions que tenim són que l’informe d’experts que ha servir com a punt de partida per a definir el nou model de finançament estarà acabat al mes de juliol.

 

Des de la FECCOOPV saludem la constitució d’este espai de negociació llargament reivindicat pel sindicat i instem al diàleg i la negociació tant en matèria de política educativa universitària com en tots els aspecte derivats de les competències autonòmiques en matèria laboral.

.

Atenció a l´afiliació

https://ccoo.upv.es/images/logoccooUPV.png

 CCOO, primer sindicat a Espanya
CCOO ha aconseguit 96.249 delegats/as, el 35,7% del total, en les eleccions sindicals celebrades en empreses privades i en les Administracions Públiques.
Amb aquests resultats, CCOO revalida la seua condició de primer sindicat del nostre país, ho és des dels anys 90, amb una diferència de 8.051 representants sobre el segon sindicat.

Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons: 963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez 79029
José Segovia 77040
Consuelo Vallés 77043
Ildefonso Pelayo 77043
Julia Benet 77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003
Pepe Mantas (Alcoi) 28428

email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Web: http://www.ccoo.upv.es

Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :
https://www.ccoo.es/sol_afi_web_breve/index.php
https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

Indemnització per final de contracte pre i post doctoral per a tots els CONTRACTES VIGENTS i futurs.

MODIFICACIÓ LLEI DE LA CIÈNCIA
CCOO EXIGEIX CANVIS QUE GARANTISQUEN L'ESTABILITAT EN L'OCUPACIÓ I EVITEN LA PRECARIETAT

Aquest dijous hem mantingut la quarta reunió del grup de treball de la Mesa General de Negociació de les Administracions Públiques, amb l'objectiu d'abordar l'Avantprojecte de Llei per a la modificació de la Llei de la Ciència. Aquest treball es va iniciar al maig, i es va reprendre la setmana passada, amb un segon esborrany que arreplegava un bon nombre d'aportacions realitzades per CCOO -supressió de la figura tenure track proposta inicialment, recuperació del personal científic titular o indemnització per final de contracte per al col·lectiu predoctoral i postdoctoral, entre altres-.

Precisament en aquesta indemnització és on s'ha produït el major avanç en la reunió d'avui. Després d'expressar CCOO fa una setmana la nostra posició absolutament contrària a la discriminació del personal que ja està contractat, que ràpidament va compartir el Ministeri de Ciència, Funció Pública admet la indemnització per a la totalitat de contractes predoc i postdoc. En la mateixa línia, hem exigit l'increment de les retribucions per al personal predoctoral, de manera que se situe en el seu límit màxim des de l'inici dels contractes.

Com en totes les reunions prèvies, CCOO hem insistit en la necessitat de suprimir la taxa de reposició per al personal de la investigació, especialment preocupant en entitats on no es produeixen baixes i s'impedeix la possibilitat de realitzar noves contractacions, i en la integració de tot el personal d'investigació en el cos de la Llei, de manera que es reconeguen i garantisquen els seus drets. Hem exigit, a més, la incorporació als convenis col·lectius de referència de cada sector de totes les modalitats contractuals que es detallen en aquesta Llei.

Hem continuat defensant que resulta essencial desenvolupar la carrera professional de tot el personal d'investigació, abastant totes les escales i sectors. L'únic avanç ha sigut un compromís de Funció Pública de convocar els grups de treball per a negociar la carrera professional, les retribucions i la valoració de mèrits, encara que queda sense concretar la data i es produirà, en qualsevol cas, de manera independent a la Llei de la Ciència. Més en l'aire queda avançar en la integració en el Sistema Nacional de Salut, tant del personal investigador com tècnic i de gestió, on serà necessari un esforç addicional per a obrir aquesta negociació.

D'altra banda, mantenim el nostre objectiu de limitar la contractació temporal i garantir l'ocupació estable. L'assoliment que suposa la nova reforma laboral amb la limitació de la contractació temporal ha d'adaptar-se també al sector de la I+D+i, i per això CCOO plantegem fer un pas més enllà en la modalitat contractual indefinida d'activitats cientificotècniques, proposant convocatòries de OEP que permeten consolidar aquests llocs de caràcter clarament estructural.

En relació als contractes postdoctorals d'accés al SECTI, CCOO continuem exigint l'obertura de l'avaluació R3 a tot el personal amb titulació de doctorat que tinga entre 3-6 anys d'experiència postdoctoral. Entre altres arguments, entenem que la limitació de participació en aquestes convocatòries només a determinats programes de contractació deixa fora a molt de personal, especialment als qui van haver d'emigrar per falta d'oportunitats a causa de l'anterior crisi financera i que compten amb una experiència i mèrits científics suficients per al seu reconeixement. En la mateixa línia, és necessari garantir l'estabilitat laboral després de l'obtenció de la certificació, amb ofertes d'ocupació pública suficients proporcionades..

Funció Pública dóna per tancada la negociació en aquest punt. CCOO considerem que continua havent-hi un bon nombre d'articles que cal modificar i sobre els quals no hem rebut resposta, una posició que sembla compartir el Ministeri de Ciència, que manté una actitud receptiva a continuar el treball.

CCOO EXIGEIX AQUEIXOS CANVIS QUE GARANTISQUEN L'ESTABILITAT EN L'OCUPACIÓ I EVITEN LA PRECARIETAT

   https://ccoo.upv.es/images/stories/sindicales/2022-02-03_CCOO-informa_indemnizacion-pre-y-post-doctorales_02.jpg

Este jueves hemos mantenido la cuarta reunión del grupo de trabajo de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, con el objetivo de abordar el Anteproyecto de Ley para la modificación de la Ley de la Ciencia. Este trabajo se inició en mayo, y se retomó la semana pasada, con un segundo borrador que recogía un buen número de aportaciones realizadas por CCOO -supresión de la figura tenure track propuesta inicialmente, recuperación del personal científico titular o indemnización por final de contrato para el colectivo predoctoral y postdoctoral, entre otras-.

Precisamente en esta indemnización es donde se ha producido el mayor avance en la reunión de hoy. Tras expresar CCOO hace una semana nuestra posición absolutamente contraria a la discriminación del personal que ya está contratado, que rápidamente compartió el Ministerio de Ciencia, Función Pública admite la indemnización para la totalidad de contratos predoc y postdoc. En la misma línea, hemos exigido el incremento de las retribuciones para el personal predoctoral, de manera que se sitúe en su límite máximo desde el inicio de los contratos.

Como en todas las reuniones previas, CCOO hemos insistido en la necesidad de suprimir la tasa de reposición para el personal de la investigación, especialmente preocupante en entidades donde no se producen bajas y se impide la posibilidad de realizar nuevas contrataciones, y en la integración de todo el personal de investigación en el cuerpo de la Ley, de manera que se reconozcan y garanticen sus derechos. Hemos exigido, además, la incorporación a los convenios colectivos de referencia de cada sector de todas las modalidades contractuales que se detallan en esta Ley.

Hemos continuado defendiendo que resulta esencial desarrollar la carrera profesional de todo el personal de investigación, abarcando todas las escalas y sectores. El único avance ha sido un compromiso de Función Pública de convocar los grupos de trabajo para negociar la carrera profesional, las retribuciones y la valoración de méritos, aunque queda sin concretar la fecha y se producirá, en cualquier caso, de manera independiente a la Ley de la Ciencia. Más en el aire queda avanzar en la integración en el Sistema Nacional de Salud, tanto del personal investigador como técnico y de gestión, donde será necesario un esfuerzo adicional para abrir esta negociación.

Por otro lado, mantenemos nuestro objetivo de limitar la contratación temporal y garantizar el empleo estable. El logro que supone la nueva reforma laboral con la limitación de la contratación temporal debe adaptarse también al sector de la I+D+i, y por ello CCOO planteamos dar un paso más allá en la modalidad contractual indefinida de actividades científico-técnicas, proponiendo convocatorias de OEP que permitan consolidar estos puestos de carácter claramente estructural.

En relación a los contratos postdoctorales de acceso al SECTI, CCOO seguimos exigiendo la apertura de la evaluación R3 a todo el personal con titulación de doctorado que tenga entre 3-6 años de experiencia postdoctoral. Entre otros argumentos, entendemos que la limitación de participación en estas convocatorias solo a determinados programas de contratación deja fuera a mucho personal, especialmente a quienes tuvieron que emigrar por falta de oportunidades debido a la anterior crisis financiera y que cuentan con una experiencia y méritos científicos suficientes para su reconocimiento. En la misma línea, es necesario garantizar la estabilidad laboral tras la obtención de la certificación, con ofertas de empleo público suficientes proporcionadas..

Función Pública da por cerrada la negociación en este punto. CCOO consideramos que sigue habiendo un buen número de artículos que cabe modificar y sobre los que no hemos recibido respuesta, una posición que parece compartir el Ministerio de Ciencia, que mantiene una actitud receptiva a continuar el trabajo.

 

CCOO EXIGE ESOS CAMBIOS QUE GARANTICEN LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y EVITEN LA PRECARIEDAD


.

 

Som universitat pública

.

Serveis per a l'afiliació de CCOO

Atenció a l´afiliació

https://ccoo.upv.es/images/logoccooUPV.png

 CCOO, primer sindicat a Espanya
CCOO ha aconseguit 96.249 delegats/as, el 35,7% del total, en les eleccions sindicals celebrades en empreses privades i en les Administracions Públiques.
Amb aquests resultats, CCOO revalida la seua condició de primer sindicat del nostre país, ho és des dels anys 90, amb una diferència de 8.051 representants sobre el segon sindicat.

 Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons: 963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez 79029
José Segovia 77040
Consuelo Vallés 77043
Ildefonso Pelayo 77043
Julia Benet 77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003
Pepe Mantas (Alcoi) 28428

email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Web: http://www.ccoo.upv.es

Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :
https://www.ccoo.es/sol_afi_web_breve/index.php
https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

Indemnització per final de contracte pre i post doctoral

Bon dia companyes i companys:

La històrica reclamació de CCOO per al personal pre i post doctoral com a treballadors de ple dret es compleix per fi.

El Ministeri de Funció Pública accepta a proposta de CCOO en la Mesa de Negociació de les Administracions Públiques el dret a indemnització per final de contracte per a tots els CONTRACTES VIGENTS i futurs.

Continuarem informant.

  2022 02 03 CCOO informa indemnizacion pre y post doctorales 02

 

Indemnización por final de contrato pre y post doctoral

Buenos días compañeras y compañeros:

La histórica reclamación de CCOO para el personal pre y post doctoral como trabajadores de pleno derecho se cumple por fin.

El Ministerio de Función Pública acepta a propuesta de CCOO en la Mesa de Negociación de las Administraciones Públicas el derecho a indemnización por final de contrato para todos los CONTRATOS VIGENTES y futuros.

Seguiremos informando.

 .

 

Som universitat pública

.

Serveis per a l'afiliació de CCOO

Atenció a l´afiliació

https://ccoo.upv.es/images/logoccooUPV.png

 CCOO, primer sindicat a Espanya
CCOO ha aconseguit 96.249 delegats/as, el 35,7% del total, en les eleccions sindicals celebrades en empreses privades i en les Administracions Públiques.
Amb aquests resultats, CCOO revalida la seua condició de primer sindicat del nostre país, ho és des dels anys 90, amb una diferència de 8.051 representants sobre el segon sindicat.

 Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons: 963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez 79029
José Segovia 77040
Consuelo Vallés 77043
Ildefonso Pelayo 77043
Julia Benet 77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003
Pepe Mantas (Alcoi) 28428

email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Web: http://www.ccoo.upv.es

Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :
https://www.ccoo.es/sol_afi_web_breve/index.php
https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

Com ja us indicàvem en el nostre primer avanç de difusió general del 12-01-2022 del Reial decret llei 32/2021 de la Reforma Laboral, ara us informem de com aquesta Reforma afectarà el règim de duració dels contractes d'obra o servei vinculats a projectes d'investigació o inversió en les universitats quant a:

 

Els contractes d'obra o servei subscrits abans del 31-12-2021 continuaran regint-se per l'anterior normativa fins a la seua duració màxima, però sense superar la data límit de 31-12-2024.

 

Els contractes d'obra o servei subscrits entre el 31-12-2021 i el 30-03-2022 continuaran regint-se per la normativa específica de la Llei orgànica 6/2001 d'Universitats-LOU i Llei 14/2011 de la Ciència, però la seua duració màxima no podrà excedir de 6 mesos, computats des de la data d'inici del contracte i, com a màxim, si el contracte se celebrara l'últim dia, no podrà tindre una duració més enllà del 30-09-2022.

En tot cas, arribada la duració màxima, el contracte s'hauria d'extingir i en cas que no es produïsca l'extinció, es considerarà fix.

 

No podran subscriure's contractes d'obra o servei determinat a partir del 01-04-2022, ni amb caràcter general, ni vinculats a projectes d'investigació o inversió, ni conformement a la LOU ni la Llei de Ciència. Només podran utilitzar-se:

  • Les altres modalitats contractuals previstes en aquestes lleis que no es corresponguen amb el contracte d'obra o servei.
  • Les modalitats de contracte de duració determinada previstes en l'Estatut dels Treballadors, després de la redacció donada pel Reial decret llei 32/2021 Reforma Laboral, entre els quals es troba el contracte per circumstàncies de producció, amb moltes restriccions per a la seua aplicació als projectes d'investigació perquè només cobreix períodes temporals d'increment de necessitats de personal, o el contracte per substitució.
  • Igualment és possible la contractació indefinida i fixa-discontínua, a les quals es refereix la Disp. addicional quarta de la Reforma Laboral, i contractes de substitució per a cobrir els llocs fins que finalitze el procés selectiu.
  • Cal plantejar l'habilitació que es conté en la Disp. addicional cinquena de la Reforma Laboral per a la realització de contractes de duració determinada a les entitats del sector públic, regulades en l'art. 2 del Reial decret llei 36/2020 Pla de Recuperació, contractes associats a l'estricta execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i només pel temps necessari per a l'execució dels citats projectes. El mateix s'aplicarà als contractes que resulten necessaris per a l'execució de programes de caràcter temporal el finançament del qual provinga de fons de la Unió Europea. En aquests casos, no es fixen les modalitats contractuals específiques, i la norma pot interpretar-se com una espècie de contracte de duració determinada l'objecte de la qual és l'execució del corresponent programa.

 

La negociació col·lectiva no pot configurar una modalitat de contractació vinculada a l'execució d'una obra o servei determinat, sinó tot el contrari, estan habilitats per a fixar plans per a la reducció de la temporalitat i la conversió de contractes temporals en indefinits art. 15.8 de l'Estatut dels Treballadors.

 

La Llei 14/2011 de Ciència en el seu art. 20 regula diverses modalitats de contractació com són contracte predoctoral, contracte d'accés al Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació i contracte d'investigador distingit, no es veuen afectades per la Reforma Laboral i es regiran pel que s'estableix en la pròpia Llei i les seues normes de desenvolupament.

 

L'avantprojecte de la Llei 14/2011 de Ciència, actualment en tràmit d'audiència pública, que està previst que entre en vigor en els pròxims mesos, contempla fórmules de contractació millorades per als investigadors, com un nou tipus de contracte indefinit denominat contracte d'activitats cientific-tècniques, que podrà estar vinculat a l'existència de finançament per a projectes concrets, que inclou una indemnització per acomiadament assimilada a la dels contractes indefinits i una indemnització per finalització a les modalitats de contractació predoctoral i postdoctoral de 12 dies per any.

També contempla que la contractació procedent de convocatòries d'ajudes públiques en concurrència competitiva no formarà part de l'Oferta d'Ocupació Pública.

 

Després de tot l'exposat caldrà estar pendent de la nova Llei de Ciència i altres normes de desenvolupament, que acabaren de concretar els preceptes desenvolupats en la Reforma Laboral.
Amb aquesta Reforma Laboral es pretén millorar la situació del personal investigador en les Universitats i acabar amb la inestabilitat que pateix aquest col·lectiu.

 

Podràs obtindre més informació en els següents enllaços (punxa en el títol per a accedir a la documentació):

 

Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre Reforma Laboral

Informe jurídic reduït CCOO anàlisis RDL 32/2021 Reforma Laboral

Informe jurídic complet CCOO anàlisis RDL 32/2021 Reforma Laboral

Informe Modalitats de contracte Llei 14/2011 de Ciència-RDL 32/2021 Reforma Laboral

Notícia CCOO estabilitat personal investigador en les universitats

 

Versió castellà, tota la información en la pàgina web CCOO-UPV:

 

Agenda

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

utilizamos cookies propias y de terceros por motivos de seguridad, mejorar la experiencia del usuario y conocer sus hábitos de navegación. Si continuas navegando, entendemos que admites nuestra política de cookies.