Retribucions

CCOO rebutja una congelació salarial per a més de tres milions d'empleades i empleats públics

El sindicat exigeix a la ministra de Política Territorial i Funció Pública un mínim de respecte institucional i rebutja el model de diàleg social que pretén recuperar de temps passats: primer informar a través dels mitjans de comunicació del que pretén fer i, posteriorment, com a fets consumats, traslladar-ho a les taules de negociació.

CCOO exigeix respecte institucional i obrir de manera immediata la negociació de l'III Acord per a la Millora de l'Ocupació Pública i Condicions de Treball, així com obrir una negociació real dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) 2021 i rebutja la congelació salarial de les empleades i empleats públics, una notícia filtrada pel Govern al diari El País, entenem que per a caldejar l'ambient al mateix temps que es posicionen davant els PGE amb el retard de l'edat de jubilació real.

Per a l'Àrea Pública de CCOO, és imprescindible la negociació ja de l'III Acord, en el qual les retribucions, l'ocupació i les polítiques d'igualtat i prevenció són matèries irrenunciables. Les empleades i empleats públics han fet un grandíssim esforç per garantir el manteniment dels serveis públics durant la pandèmia produïda per la covid-19 i no mereixen el menyspreu del Govern.

És urgent recuperar el poder adquisitiu i l'ocupació pública perduts, ampliar les plantilles i escometre les mesures necessàries per al rejoveniment de les plantilles i el desenvolupament de la classificació professional. El Govern té un deute amb les empleades i empleats públics en matèria salarial arrossegada des de l'anterior crisi econòmica de 2008 que ha de ser compensat.

No és de rebut -i així ho traslladarem en el dia d'avui a la reunió que ens han convocat per a la negociació del teletreball en les administracions públiques- el model de negociació que es pretén reinstaurar, del qual no compartim ni les formes ni el fons.

CCOO no entén un diàleg social que es fa a colp de titular de premsa. Rebutgem l'escassa voluntat de diàleg que manifesta l'equip governamental de Funció Pública, més preocupat per gestions de malabarismes institucionals que per garantir i assentar les condicions de vida i treball de més de 3 milions de treballadores i treballadors públics.

Respecte al teletreball, per al sindicat el primer és garantir la prestació dels serveis públics de manera presencial i no admetrem una rebaixa en les condicions de treball, inclosos els aspectes de compensació, en els casos on de manera excepcional es puga dur a terme la modalitat de teletreball.

https://1.bp.blogspot.com/-hlFQ9ZihagE/X1n9xppYFMI/AAAAAAAAL08/QtP2YXFueJ41b1lAriJ7OVZXdczddEAAwCLcBGAsYHQ/s1600/daa9da72f45770f994632059d0ce2817000050.jpg

CCOO rechaza una congelación salarial para más de tres millones de empleadas y empleados públicos

 

El sindicato exige a la ministra de Política Territorial y Función Pública un mínimo de respeto institucional y rechaza el modelo de diálogo social que pretende recuperar de tiempos pasados: primero informar a través de los medios de comunicación de lo que pretende hacer y, posteriormente, como hechos consumados, trasladarlo a las mesas de negociación.

CCOO exige respeto institucional y abrir de manera inmediata la negociación del III Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y Condiciones de Trabajo, así como abrir una negociación real de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2021 y rechaza la congelación salarial de las empleadas y empleados públicos, una noticia filtrada por el Gobierno al diario El País, entendemos que para caldear el ambiente al mismo tiempo que se posicionan ante los PGE con el retraso de la edad de jubilación real.

Para el Área Pública de CCOO, es imprescindible la negociación ya del III Acuerdo, en el que las retribuciones, el empleo y las políticas de igualdad y prevención son materias irrenunciables. Las empleadas y empleados públicos han hecho un grandísimo esfuerzo por garantizar el mantenimiento de los servicios públicos durante la pandemia producida por la covid-19 y no merecen el desprecio del Gobierno.

Es urgente recuperar el poder adquisitivo y el empleo público perdidos, ampliar las plantillas y acometer las medidas necesarias para el rejuvenecimiento de las plantillas y el desarrollo de la clasificación profesional. El Gobierno tiene una deuda con las empleadas y empleados públicos en materia salarial arrastrada desde la anterior crisis económica de 2008 que debe ser compensado.

No es de recibo -y así lo trasladaremos en el día de hoy a la reunión que nos han convocado para la negociación del teletrabajo en las administraciones públicas- el modelo de negociación que se pretende reinstaurar, del que no compartimos ni las formas ni el fondo.

CCOO no entiende un diálogo social que se hace a golpe de titular de prensa. Rechazamos la escasa voluntad de diálogo que manifiesta el equipo gubernamental de Función Pública, más preocupado por gestiones de malabarismos institucionales que por garantizar y asentar las condiciones de vida y trabajo de más de 3 millones de trabajadoras y trabajadores públicos.


Respecto al teletrabajo, para el sindicato lo primero es garantizar la prestación de los servicios públicos de manera presencial y no admitiremos una rebaja en las condiciones de trabajo, incluidos los aspectos de compensación, en los casos donde de manera excepcional se pueda llevar a cabo la modalidad de teletrabajo.

.

 

Els drets es conquisten i es defensen

.

Oferta de cursos en línea para el PAS laboral, PAS funcionario de universidad, docentes, opositores, interinos y personas desempleadas

Serveis per a l'afiliació de CCOO

Atenció a l´afiliació

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

CCOO, primer sindicat a Espanya
CCOO ha aconseguit 96.249 delegats/as, el 35,7% del total, en les eleccions sindicals celebrades en empreses privades i en les Administracions Públiques.
Amb aquests resultats, CCOO revalida la seua condició de primer sindicat del nostre país, ho és des dels anys 90, amb una diferència de 8.051 representants sobre el segon sindicat.

Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons: 963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez 79029
José Segovia 77040
Consuelo Vallés 77043
Ildefonso Pelayo 77043
Julia Benet 77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003
Pepe Mantas (Alcoi) 28428

email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Web:  http://www.ccoo.upv.es

Twitter:  https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/

 

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :
https://www.ccoo.es/sol_afi_web_breve/index.php

 https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

 

.

 

 

 

CCOO lamenta que una vegada més la pujada salarial per als empleats i empleades públiques no estiga en l'agenda del Govern en funcions

http://www2.fsc.ccoo.es/comunes/recursos/15729/2454372-Vamos_a_recuperar_lo_arrebatado_Version2.png

CCOO, primer sindicat en les Administracions Públiques, denúncia que el Govern en funcions de Pedro Sánchez margina de nou als més de tres milions de treballadores i treballadors dels serveis públics, als quals en compliment dels acords subscrits amb els sindicats ha d'aplicar-se'ls la pujada salarial acordada per a 2020. Un compromís adquirit per aquest Govern que, no obstant això, després d'anunciar avui, 8 d'octubre, que pujarà les pensions amb l'IPC al desembre, torna a oblidar-se de les empleades i empleats públics.

Una vegada més, CCOO exigeix que es materialitze, a més de la pujada salarial acordada per a l'any que ve, els compromisos assumits pel Govern per a impulsar una nova negociació que culmine el procés de recuperació dels drets de les empleades i empleats públics, així com escometre el desenvolupament del EBEP, paralitzat des de la seua publicació en 2007, fonamentalment en matèries tan importants com l'ocupació pública, la classificació professional, la carrera professional o les polítiques d'igualtat.

És imprescindible donar estabilitat a les plantilles, amb les suficients garanties jurídiques, que acabe amb l'insuportable nivell de temporalitat i interinitat, el qual suposa una vergonya arrossegada i imposada irresponsablement pels diferents Governs en totes les Administracions Públiques. Alhora cal escometre el necessari rejoveniment de les plantilles, per al que continuem insistint que és necessari eliminar la taxa de reposició.

Els serveis públics requereixen polítiques progressistes per al seu manteniment i desenvolupament, requereixen de polítiques fiscals i pressupostàries que els financen i requereixen de plantilles de treballadores i treballadors amb retribucions adequades i reconeixement dels seus drets laborals.

CCOO manifesta la seua voluntat d'incrementar la pressió i la mobilització perquè no es continue agredint a les treballadores i treballadors públics, als quals cal atendre amb fets i no amb la indiferència a la qual els està sotmetent aquest Govern.
    http://www2.fsc.ccoo.es/comunes/recursos/15729/2454371-._Version1.png
CCOO lamenta que una vez más la subida salarial para los empleados y empleadas públicas no esté en la agenda del Gobierno en funciones

http://www.fsc.ccoo.es/7aa77f14ffcce1d7859ff73a76a950cb000050.png

CCOO, primer sindicato en las Administraciones Públicas, denuncia que el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez margina de nuevo a los más de tres millones de trabajadoras y trabajadores de los servicios públicos, a los que en cumplimiento de los acuerdos suscritos con los sindicatos debe aplicárseles la subida salarial acordada para 2020. Un compromiso adquirido por este Gobierno que, sin embargo, tras anunciar hoy, 8 de octubre, que subirá las pensiones con el IPC en diciembre, vuelve a olvidarse de las empleadas y empleados públicos.

Una vez más, CCOO exige que se materialice, además de la subida salarial acordada para el año que viene, los compromisos asumidos por el Gobierno para impulsar una nueva negociación que culmine el proceso de recuperación de los derechos de las empleadas y empleados públicos, así como acometer el desarrollo del EBEP, paralizado desde su publicación en 2007, fundamentalmente en materias tan importantes como el empleo público, la clasificación profesional, la carrera profesional o las políticas de igualdad.

Es imprescindible dar estabilidad a las plantillas, con las suficientes garantías jurídicas, que acabe con el insoportable nivel de temporalidad e interinidad, el cual supone una vergüenza arrastrada e impuesta irresponsablemente por los diferentes Gobiernos en todas las Administraciones Públicas. A la vez hay que acometer el necesario rejuvenecimiento de las plantillas, para lo que seguimos insistiendo en que es necesario eliminar la tasa de reposición.

Los servicios públicos requieren políticas progresistas para su mantenimiento y desarrollo, requieren de políticas fiscales y presupuestarias que los financien y requieren de plantillas de trabajadoras y trabajadores con retribuciones adecuadas y reconocimiento de sus derechos laborales.

CCOO manifiesta su voluntad de incrementar la presión y la movilización para que no se continúe agrediendo a las trabajadoras y trabajadores públicos, a los que hay que atender con hechos y no con la indiferencia a la que les está sometiendo este Gobierno.


http://www2.fsc.ccoo.es/comunes/recursos/15729/2454371-._Version1.png

 


Som treballadors
   Som treballadores
      Som universitat

 

 

 


Serveis per a l'afiliació de CCOO
Atenció a l´afiliació

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

CCOO, primer sindicat a Espanya

CCOO ha aconseguit 96.249 delegats/as, el 35,7% del total, en les eleccions sindicals celebrades en empreses privades i en les Administracions Públiques.
Amb aquests resultats, CCOO revalida la seua condició de primer sindicat del nostre país, ho és des dels anys 90, amb una diferència de 8.051 representants sobre el segon sindicat, la Unió General de Treballadors.
Així ho acredita el Ministeri de Treball en una certificació el dia 19 de juny de 2019.

   Edifici 6-E (Gabinet Mèdic)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez            79029
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Julia Benet        77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003

email:      Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :  https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php


.

 

Estimados/as compañeros/as de doctorado,

      Dado que recientemente se ha armado mucho revuelo respecto al cambio unilateral en nuestros contratos, desde CCOO UPV, después de recopilar la información y analizarla, nos vemos en disposición de esclarecer la situación y dar una respuesta.

      Por el interés explícito de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), en todas las universidades del Estado se procedió a la solicitud de cambio del contrato predoctoral tipo 401 a 420 a través del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) y mediando el Ministerio de Empleo. Sin embargo, debido a la confrontación que supuso con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) por las maneras en las que se llevó a cabo dicho cambio, ésta permitió el cambio de 401 a 420 pero conservó la Relación Laboral de Carácter Específico (RLCE) asociada, que el 401 ya tenía. La RLCE es una manera de diferenciar el tipo de contrato, atribuyéndole determinadas características que el 420 ordinario no tendría. Por lo tanto, nuestro contrato ha cambiado de 401 RLCE 9921 a 420 RLCE 9921.

      La Ley de la Ciencia (14/2011 del 1 de junio) considera que la contratación predoctoral ha de ser de carácter formativo y de duración determinada a tiempo completo, hasta ahí, todo correcto. El tipo 401 es un contrato por obra y servicio, lo cual encaja según el Estatuto de los Trabajadores, con que nuestra figura laboral sea de “duración determinada”. El tipo 420, es un contrato en prácticas, lo cual también encajaría con el carácter formativo que nos otorga la Ley de la Ciencia. Vemos pues que no se está incurriendo en ninguna incoherencia, al realizar el cambio de tipo de contrato.

      Pero claro, si la duración del contrato predoctoral está contemplada para ser de 3 años, prorrogables a 1 (incluso 2) más, ¿no estamos incumpliendo el Estatuto de los Trabajadores al superar los 2 años de contrato de prácticas permitidos? La respuesta es “No”: la RLCE 9921 que lleva asociado nuestro tipo 420, permite tener contratos de 3 y 4 años, y además, el ser contratados y contratadas en prácticas después de acabar la tesis y obtener el título.

      ¿Y respecto a la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE)? Realmente, no ha habido ningún cambio. Tanto con el 401 como con el 420, disponemos de una TSE provisional de 3 meses renovable. Respecto a esto último, dado que lo normal es que nos veamos en la situación de realizar una estancia en el extranjero por nuestro tipo de trabajo, es importante tener en cuenta lo siguiente: Existe la posibilidad de que tramitemos el formulario TA.300 de desplazamiento ante la TGSS, por la duración total de la estancia. La Tesorería expedirá un documento acreditativo que presentaremos en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), y éste último expedirá la TSE con la vigencia correspondiente a la duración del desplazamiento.

      En principio, podríamos contar con que el cambio realizado no nos afecta contractualmente. De todas formas hay varios puntos que están en proceso de ser aclarados, antes de dar una afirmación rotunda sobre la posible pérdida de derechos, por ejemplo: ¿Qué pasa con el derecho a indemnización?

      Aun así, habrá que tener en cuenta que este asunto puede suponer una fuente de malentendidos y contratiempos, de los que ya ha habido precedentes. Por ejemplo, de cara a la contratación por modalidad de prácticas en una empresa, si nos ponen pegas, habrá que aclarar a la empresa que durante la tesis se ha estado bajo la RLCE 9921, y por lo tanto que no es incompatible. De todas formas, lo que debemos tener en cuenta es que una empresa no debería contratar a un doctor o doctora en categoría de prácticas solo porque tiene la intención de ahorrarse costes de cotización, derivando en un perjuicio para nuestras condiciones laborales.

      En cualquier caso, CCOO ha presentado una denuncia ante Inspección de Trabajo, ya que no tiene cabida que se cambie un contrato laboral sin consultar a una de las partes, en este caso, la nuestra, la más vulnerable. Muchas universidades a lo largo del Estado han emprendido acciones legales, pero la falta de claridad que comentábamos al principio ha hecho que en algunos sitios prospere, pero en otros no.

      Ahora bien, ¿de dónde podemos pensar que viene la motivación para montar todo este lío? Pues porque el cambio de 401 a 420, sin la RLCE supone una reducción de la parte que tendría que cotizar la Universidad (como contratante) por cada uno de nuestros contratos. La reducción no es muy significativa, 1,20%, pero si empezamos a sumar trabajadores y trabajadoras predoctorales, la cifra asciende a una cantidad significativa al mes, un dinero que se ahorran.

      La CRUE, viendo la respuesta del colectivo (que seguro que no esperaban), ha comunicado recientemente que todo lo hacen por nuestro bien, que para ellos priman los intereses de la comunidad universitaria, que todos y todas somos importantes para la Universidad, que si la excelencia, que si la calidad de la investigación,… y todos esos rollos.

      Pero, si tanto les importamos a los señores Rectores, ¿por qué solicitan el cambio de NUESTRO contrato de manera unilateral, sin informarnos de las consecuencias?

      Cuesta mucho creer a la CRUE y a las direcciones de las universidades cuando manifiestan su preocupación por la calidad en la investigación mientras que no somos ni el 50% de los y las trabajadoras predoctorales quienes realizamos nuestra labor con un contrato. El resto sufre una relación aún más precarizada, o incluso trabaja gratis bajo promesas de futuras contrataciones, pero mientras, contribuyen al índice de actividad investigadora.

      Cuesta mucho creerles eso de que les importamos tanto, cuando se ve con esta situación que somos un colectivo vulnerable, con condiciones de trabajo precarias y al que no se le toma nada en serio.

      Cuesta mucho imaginarse que velan por nuestros intereses como colectivo, cuando ha sido la Inspección de Trabajo la que ha acabado con el fraude sistemático de las “becas de especialización” por las cuales nos hacían trabajar sin cotizar lo que nos tocaba...

      ...cuando tenemos que hacernos cargo de dar prácticas y asignaturas sin que se nos reconozca la acreditación pertinente...

      ...cuando muchos de nosotros y nosotras no podemos ir a Congresos porque “no hay dinero” para ello, ¡y tenemos que ponerlo de nuestro bolsillo!

      ...cuando en los laboratorios se nos hace trabajar en condiciones que ponen en peligro nuestra seguridad...

      ...cuando se permite saturar de doctorandos un departamento, dando más prioridad a los proyectos que se pueda atribuir un director que a la calidad de nuestra tesis...

      ¡Ya está bien de que nos tomen el pelo! Somos estudiantes sí, pero también somos trabajadores y trabajadoras, y como tal, exigimos nuestros derechos, lo que nos corresponde.

Al final, la acción de los sindicatos, especialmente de CCOO, la movilización de la gente afectada y el eco mediático, han conseguido hacer que la CRUE se replantee su decisión. En un comunicado oficial ha solicitado la paralización del proceso de cambio de contrato, volviendo al modelo 401, y ha convocado una comisión urgente para dar una salida a nuestra situación. Este hecho ha de servirnos para darnos cuenta de cómo con la participación y la acción colectiva se pueden cambiar y mejorar nuestra situación, pero si no nos movemos podemos ser víctimas de nuevo de otro ataque a nuestras condiciones laborales, a pesar de los mantras de preocupación e interés por los y las investigadoras predoctorales, que se repiten incansablemente desde la CRUE.

      Compañeros y compañeras, es hora de tomar cartas en el asunto, y exigir que se contemple una figura laboral en el Convenio Colectivo (en proceso de negociación) que sea coherente con nuestro trabajo y donde se establezcan y garanticen las condiciones laborales que nos merecemos.

      Por ello, para poner en común nuestra postura y proponer futuras acciones convocaremos una asamblea de afectados y afectadas, en la que esperamos contar con la Delegación de Estudiantes de Doctorado, de la que os informaremos próximamente y a la que nos gustaría que acudieseis.


Mientras tanto cualquier duda o sugerencia que tengáis, podéis consultarnos en CCOO.

  2016 04 08 no agresiones contra CCOO 03

 

 

Amb tu, construïm el futurServeis per a l'afiliació de CCOO

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png
Telèfons: 963 877 040 - 043 (ext. 77040-77043)
Web: http://www.ccoo.upv.es
Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/
      Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

A lo largo del último año, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEySS) ha modificado los contratos predoctorales de investigación de manera unilateral y sin informar. Además, ese cambio lo ha realizado retroactivamente.


Las ilegalidades del cambio son de tal magnitud que, en cuanto CCOO ha puesto las primeras denuncias ante la Inspección de Trabajo y hemos publicitado el problema, no han parado de salir intervenciones de asociaciones, responsables políticos e institucionales, especialistas en Derecho laboral y revistas especializadas intentando entender la razón de semejante disparate.
  https://3.bp.blogspot.com/-4RT58wrD2bU/WKn0jnm0cFI/AAAAAAAAFoY/OqriyRH4vrk3z6lcwZ-oa5axMQTCEsTBQCLcB/s320/contratosepe.jpg

La primera ilegalidad es intentar aplicar la clave "420 - contrato temporal en prácticas" a los contratos predoctorales de la Ley de La Ciencia, resucitando para eso el viejo Reglamento del Personal Investigador en Formación (RD 36/2006) que regulaba los dos años de beca + dos de contrato. ¿Nadie le explicó al MEySS que ahora los contratos son de cuatro años?

Pero mayor ilegalidad ha sido aplicar la modificación con retroactividad a los contratos de 2012 y 2014, y sin informar a los/as afectados/as ni a sus representantes sindicales en las universidades o los OPIs.

El propio MEySS, intentando eludir responsabilidades no ha dudado en mentir. Primero ha dicho que el cambio de la Clave de modalidad de contrato no afecta a los contratos, pero ante la evidencia palpable que no era cierto a continuación han dicho que el cambio de Clave fue una petición expresa de la CRUE intentando trasladar la culpa a las universidades.
  https://4.bp.blogspot.com/-Oevaq2KCl9g/WKn1BV7i-7I/AAAAAAAAFoc/S4VigIippdcygSsIAmE9TKf_5v0bUBk6gCLcB/s320/ss.jpg

Las mentiras del MEySS han sido continuas, empezando desde el mismo momento en el que ordenaron el cambio de Claves mediante el mensaje: 26/12/2015 de TGSS SGR PROC INTEGRADOS SEG SOCIAL [...] /2 Se encuentra pendiente de implantacion un proceso automático de conversión de todos los registros actualmente identificados con la clave CT 401 [ver imagen anterior].

Proceso automático que nunca se produjo ya que fueron las propias universidades las que hicieron los cambios, en unos casos de forma chapucera tachando y reescribiendo parte de los contratos,  en otras añadiendo una adenda firmada o no por los afectados a los que nunca se les explicó en qué consistía el verdadero cambio. Sin olvidar que dieron la orden inicial por medio de un simple mensaje de correo electrónico (imagen de la izquierda) el 26 diciembre de 2015 y no "legalizaron" la instrucción hasta el 15 de febrero de 2016 cuando la publicaron parcialmente en el Boletín RED de la TGSS

[clic aquí para acceder al Boletín].

Incluso hay universidades, como la ULPGC, que nunca aplicaron el cambio a los contratos anteriores porque vieron que era absolutamente ilegal y sus predoctorales de 2013 y 2014 tienen la suerte de continuar con la anterior Clave 401. Fortuna que no disfrutaron los nuevos de 2015 y 2016 a los que sí se les aplicó la nueva Clave 420.

 

¿CÓMO AFECTAN LOS CAMBIOS?
Realmente el MEySS solamente dijo que ese cambio de clave no afectaba al contenido esencial del contrato (salario, horario, jornada, funciones, etc.), algo que es cierto. Pero olvidó añadir que con el nuevo contrato "temporal en prácticas" se perdía el derecho a disponer de la Tarjeta Sanitaria Europea o que luego resultaba incompatible volver a ser contratado en prácticas por una empresa. Evidentemente, tampoco informaron que existía una posibilidad de que con el contrato anterior se pudiera cobrar indemnización a la finalización del mismo (aunque esto es una conjetura porque el Estatuto de los Trabajadores excluye de indemnización a los contratos formativos y aunque éste se haya firmado como por obra o servicio también es de carácter formativo de acuerdo con la Ley de La Ciencia).

En principio parece que aparte de lo señalado anteriormente no existen otras consecuencias, por lo que no afecta al derecho a cobrar la prestación de paro ni tampoco perjudica a la futura pensión.


  https://1.bp.blogspot.com/-QLxRQv24yEA/WKlmV46bbJI/AAAAAAAAFoI/6US39pENFwkxwqfWTFFa9FFWzWAdoxC8ACLcB/s200/aliciaduran.jpg

UN CAMBIO QUE DEMUESTRA LA PRECARIEDAD Y LAS CHAPUZAS
Tal como nuestra compañera Alicia Durán ha dicho (Profesora investigadora del CSIC y consejera en el Consejo Rector del CSIC) en un magnífico artículo titulado "Investigación y empleo: entre la precariedad y la chapuza"

(ElDiario.es - clic aquí para leeerlo].


  https://2.bp.blogspot.com/-4o79ZQI5_EM/WKn17PtLAXI/AAAAAAAAFok/zKrwlMoGLksKosIjNHVNwkzWntHWK8D4gCLcB/s200/denuncia.jpg


¿CÓMO HA EVOLUCIONADO EL PROBLEMA?

En cuanto las secciones sindicales de varias universidades tuvieron conocimiento del problema, CCOO realizó consultas a nuestros servicios jurídicos y planificamos el trabajo para revertir la situación.  Si la orden era del MEySS teníamos que obligar a ese Ministerio para que rectificara, así que presentamos denuncias ante la Inspección de Trabajo por las ilegalidades cometidas, convocando asambleas para informar y apoyar a las afectadas y afectados en sus protestas.

Acciones que todavía continúan para ampliar la presión y que han logrado una amplia repercusión. El objetivo de CCOO es revertir el cambio ilegal de Clave y obligar al MEySS a establecer una nueva vinculada al tipo de contrato predoctoral regulado en la Ley de la Ciencia.


UNA REFLEXIÓN
Desde que se pudieron leer las primeras informaciones en los foros de los investigadores/as predoctorales relativas a la imposibilidad de obtener la Tarjeta Sanitaria Europea y se descubriera que era por un cambio en la Clave, ha pasado casi un año. Tiempo excesivo producto de la falta de conexión entre los afectados y los sindicatos. En este tiempo muchas y muchos han intentado averiguar sin éxito las razones del cambio, los problemas reales que implicaba, las posibilidades legales de recurrirlo. Problema que viene sucediéndose una y otra vez con cada cuestión de índole laboral que les afecta.  

Si los sindicatos no conocemos que existe un problema, si los afectados no nos avisan, si no conectan con nosotros, si nosotros tampoco conectamos con ustedes, difícilmente podremos responder de manera rápida y eficaz.


CCOO[P]recarios IDi es un proyecto que intenta solucionar esa falta de interconexión, creando un espacio propio para el sindicalismo, organización y asesoramiento de los/as técnicos/as e investigadores/as contratados. Pero necesitamos tu participación.

http://ccoo-precarios.blogspot.com.es/

 


Amb tu, construïm el futur

 

 


Serveis per a l'afiliació de CCOO

  http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

Telèfons: 963 877 040 - 043 (ext. 77040-77043)
Web: http://www.ccoo.upv.es
Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/
      Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

Subcategorías

Agenda

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

utilizamos cookies propias y de terceros por motivos de seguridad, mejorar la experiencia del usuario y conocer sus hábitos de navegación. Si continuas navegando, entendemos que admites nuestra política de cookies.