Dona

El TSJ-CV anul·la parcialment una convocatòria d'ajudes científiques de la Generalitat Valenciana per no incloure mesures d'igualtat

"El percentatge de sol·licituds de subvencions del programa Santiago Grisolía, corresponent a dones, és molt notablement inferior al d'homes", retrau la sentència.

 

La taxa d'èxit en tres de quatre convocatòries d'ajudes científiques de la Conselleria d'Educació "és molt superior en homes que en dones". La secció quarta de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha estimat parcialment el recurs de la Federació d'Ensenyament del sindicat Comissions Obreres contra la resolució per la qual es convocaven per al 2019 les subvencions del programa per a la promoció d'investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació. La sentència es refereix específicament a l'annex tercer de la resolució, declarat "contrari a dret", que al·ludeix a la subvencions del programa Santiago Grisolía.

 

El sindicat considerava que la previsió de la convocatòria, "fins i tot podent semblar neutra, implica una discriminació directa contra la dona". CCOO retreia a la Generalitat que ignorara "el fet contrastat, des de totes les esferes de la societat, que és la dona qui interromp el seu desenvolupament professional, treball i investigacions per raons d'embaràs, maternitat, cuidat de persones dependents i violència de gènere".

 

El recurs defensa que en la resta de programes de subvencions arreplegats en la mateixa resolució, "l'Administració sí que aplica criteris de gènere per a pal·liar els desavantatges socials que majoritàriament pateixen les dones". CCOO va incorporar en la seua demanda un quadre sobre la concessió de les subvencions del programa Santiago Grisolía entre 2013 i 2018 en el qual s'observa que "és molt major en tots els anys el nombre de beneficiaris homes que no el de dones".

 

L'Advocacia de la Generalitat argumentava, per contra, que la consideració de les circumstàncies de les dones que optaven a les subvencions (permisos de maternitat o incapacitat temporal, entre altres) respecte a la valoració dels mèrits, "no es contempla ni en les bases generals ni tampoc en les especifiques".

 

A més, també assenyalava que "no es desprèn discriminació en la resolució, atès que les ajudes concedides estan, tant per a homes com per a dones, entre el 16% i el 22% de les sol·licitades". La taxa d'èxit en algun dels exercicis de la subvenció és superior en dones, al·legava la Generalitat.

 

El quadre aportat per la Generalitat Valenciana sobre les sol·licituds per gènere entre 2015 i 2018 mostra que només en 2017 se supera la taxa de de dones a la d'homes. "En tres dels quatre exercicis és molt superior en homes que en dones", resa la sentència del TSJ-CV.

 

La Sala contenciosa administrativa recorda que a Espanya el percentatge de dones llicenciades o amb graus i doctorades s'ha incrementat "en gran manera". "Si sostingudament en els últims anys, el percentatge de sol·licituds de subvencions del programa Santiago Grisolía, corresponent a dones és molt notablement inferior al d'homes, haurem d'entendre, sense molt d'esforç, que això obeeix a una situació de discriminació indirecta per raó de sexe, que el poder públic ha de tractar d'esmenar", conclou el TSJ-CV.

    https://www.tourinews.es/uploads/s1/15/29/27/discriminacion-por-genero_4_732x400.jpeg

 

El TSJ-CV anula parcialmente una convocatoria de ayudas científicas de la Generalitat Valenciana por no incluir medidas de igualdad

"El porcentaje de solicitudes de subvenciones del programa Santiago Grisolía, correspondiente a mujeres, es muy notablemente inferior al de hombres", reprocha la sentencia

 

La tasa de éxito en tres de cuatro convocatorias de ayudas científicas de la Conselleria de Educación "es muy superior en hombres que en mujeres". La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha estimado parcialmente el recurso de la Federación de Enseñanza del sindicato Comisiones Obreras contra la resolución por la que se convocaban para el 2019 las subvenciones del programa para la promoción de investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. El fallo se refiere específicamente al anexo tercero de la resolución, declarado "contrario a derecho", que alude a la subvenciones del programa Santiago Grisolía.

 

El sindicato consideraba que la previsión de la convocatoria, "aun pudiendo parecer neutra, implica una discriminación directa contra la mujer". CCOO reprochaba a la Generalitat que ignorara "el hecho contrastado, desde todas las esferas de la sociedad, de que es la mujer quien interrumpe su desarrollo profesional, trabajo e investigaciones por razones de embarazo, maternidad, cuidado de personas dependientes y violencia de género".

 

El recurso defiende que en el resto de programas de subvenciones recogidos en la misma resolución, "la Administración sí aplica criterios de género para paliar las desventajas sociales que mayoritariamente padecen las mujeres". CCOO incorporó en su demanda un cuadro sobre la concesión de las subvenciones del programa Santiago Grisolía entre 2013 y 2018 en el que se observa que "es mucho mayor en todos los años el número de beneficiarios hombres que no el de mujeres".

 

La Abogacía de la Generalitat argumentaba, por contra, que la consideración de las circunstancias de las mujeres que optaban a las subvenciones (permisos de maternidad o incapacidad temporal, entre otros) con respecto a la valoración de los méritos, "no se contempla ni en las bases generales ni tampoco en las especificas".

 

Además, también señalaba que "no se desprende discriminación en la resolución, dado que las ayudas concedidas están, tanto para hombres como para mujeres, entre el 16% y el 22% de las solicitadas". La tasa de éxito en alguno de los ejercicios de la subvención es superior en mujeres, alegaba la Generalitat.

 

El cuadro aportado por la Generalitat Valenciana sobre las solicitudes por género entre 2015 y 2018 muestra que solo en 2017 se supera la tasa de de mujeres a la de hombres. "En tres de los cuatro ejercicios es muy superior en hombres que en mujeres", reza la sentencia del TSJ-CV.

 

La Sala de lo Contencioso Administrativo recuerda que en España el porcentaje de mujeres licenciadas o con grados y doctoradas se ha incrementado "sobremanera". "Si sostenidamente en los últimos años, el porcentaje de solicitudes de subvenciones del programa Santiago Grisolía, correspondiente a mujeres es muy notablemente inferior al de hombres, habremos de entender, sin mucho esfuerzo, que ello obedece a una situación de discriminación indirecta por razón de sexo, que el poder público debe tratar de enmendar", concluye el TSJ-CV.

.

Aquest virus el parem units

.

Els drets es conquisten i es defensen

.

Hemeroteca

Atenció a l´afiliació

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

 CCOO, primer sindicat a Espanya
CCOO ha aconseguit 96.249 delegats/as, el 35,7% del total, en les eleccions sindicals celebrades en empreses privades i en les Administracions Públiques.
Amb aquests resultats, CCOO revalida la seua condició de primer sindicat del nostre país, ho és des dels anys 90, amb una diferència de 8.051 representants sobre el segon sindicat.

Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons: 963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez 79029
José Segovia 77040
Consuelo Vallés 77043
Ildefonso Pelayo 77043
Julia Benet 77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003
Pepe Mantas (Alcoi) 28428

email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Web: http://www.ccoo.upv.es

Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :
https://www.ccoo.es/sol_afi_web_breve/index.php
https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

Mobilitzacions per al dia 25 de novembre contra tota mena de violència contra les dones

CCOO PV insta a erradicar les violències masclistes i convoca un minut de silenci en els centres de treball

 

   https://www.pv.ccoo.es/e2f45007bba52e7cc0b71d96050fd509000053.jpg

 El sindicat vol fer una crida aquest 25 de Novembre de 2020, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència Contra les Dones, al conjunt de treballadores i treballadors i a tota la ciutadania en general. Per això, convoca un minut de silenci en tots els centres de treball per mostrar la repulsa a tots els actes de violència masclista.

CCOO PV rebutja plena i categòricament qualsevol forma de violència cap a les dones, un tipus específic de violència que es dirigeix a les dones i a les xiquetes i que afona les seues arrels en una fixada mentalitat patriarcal. Són violències exercides per aquells homes que creuen que tenen algun dret sobre elles i que se serveixen de les violències per a mantindre-les sota el seu control i subjecció.

A 10 de novembre de 2020, han assassinat a 40 dones per violència de gènere (més 2 casos en investigació), que han deixat 23 orfes/òrfenes. Des de 2003 han sigut assassinades un total de 1.073 dones.

El sindicat denuncia l'amenaça d'increment del risc d'exposició a les violències masclistes per a les dones. D'una banda, a causa de la crisi produïda per la COVID-19, que ha desembocat en crisi econòmica i social i que contribueix a recloure les dones en la llar, principal escenari de violència masclista. D'altra banda, hi ha la presència institucional de grups d'ultradreta misògina i reaccionària, obstinats a negar l'existència d'aquesta forma específica de violència i retallant els recursos públics per a la seua prevenció i atenció a les dones.

CCOO PV valora les millores introduïdes pel Pla de contingència contra la violència masclista del Ministeri d'Igualtat per fer front als majors riscos per a les dones durant la pandèmia. Però continuem reclamant més efectivitat en l'aplicació del Pacte d'Estat en matèria de violència de gènere i en el Pacte valencià contra la violència de gènere i masclista. Demanem al Govern, a les comunitats autònomes i a les administracions locals que destinen els recursos i serveis necessaris en prevenció i atenció integral, amb pressupostos suficients per atallar d'una vegada aquest problema social.

Des del sindicat s'insta al Govern valencià i als ajuntaments a dedicar recursos i a garantir serveis de prevenció i d'atenció integral a les víctimes de dones que patisquen les violències masclistes, ateses les necessitats que sorgeixen derivades de les circumstàncies de la pandèmia.

CCOO PV demana al Govern la urgent ratificació dels Convenis 189, sobre les treballadores i els treballadors de la llar, i 190, sobre la violència i l'assetjament en el món del treball i el de l'Organització Internacional del Treball (OIT).

 

Protocol contra l'assetjament sexual i per raó de sexe

El sindicat exigeix tolerància zero contra les violències masclistes i actua especialment en la prevenció i en l'erradicació de les discriminacions i violències que pateixen les treballadores en l'àmbit laboral. És el cas de l'assetjament sexual i de l'assetjament per raó de sexe. Per això, ha elaborat un model de protocol per a la prevenció, actuació i erradicació de l'assetjament sexual i per raó de sexe en l'àmbit laboral a fi d’implementar-lo en les empreses.

El rebuig a la violència masclista és un compromís de totes i tots. Per això, CCOO PV se suma a la campanya de CCOO ‘Seus Segures’, i posa a la disposició de les treballadores víctimes de violències masclistes els locals sindicals que tenim al llarg del País Valencià. Un nexe entre elles i els recursos especialitzats disponibles.

 

Minut de silenci contra la violència masclista

CCOO PV se suma al minut de silenci contra la violència de gènere, convocat per la Delegació del Govern, el dia 25 de novembre a les 12:00 hores. Així mateix, fa una crida al conjunt de treballadores i treballadors perquè expressen el seu rebuig i condemna amb un minut de silenci en totes les empreses.

 

Sessions formatives en línia

La Secretaria de la Dona de CCOO PV ha organitzat la sessió formativa en línia 'Assetjament sexual i per raó de sexe. Marc jurídic i claus per a l'acció sindical'. Hi intervenen: Gemma Fabregat, presidenta del Consell Tripartit de Relacions Laborals i professora de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de València; i Cloti Iborra, secretària de la Dona, Polítiques LGTBI i Institucional de CCOO PV.

A les 10.00 hores, a través del canal Youtube de CCOO PV:

https://www.youtube.com/c/ccoopvalencia

 

D'altra banda, CCOO Vinalopó- Vega Baja ha organitzat el dia 23 una sessió formativa telemàtica sobre els recursos per a les dones víctimes de violència de gènere. Hi intervenen: Mariano Valera, regidor d'Elx d'Igualtat, Polítiques Socials i Polítiques Inclusives; i Sensi Antón, educadora social. Presenta la sessió Silvia Catalán, responsable de la Dona CCOO Vinalopó-Vega Baja.

Serà a les 18.00 hores, a través del canal Youtube de CCOO PV:

https://www.youtube.com/c/ccoopvalencia

 

 

Actes a Castelló i a Alacant

CCOO Comarques del Nord acull la presentació del projecte 'Seus segures', a càrrec de Cloti Iborra, secretària de la Dona, Polítiques LGTBI i Institucional de CCOO PV. Serà el 23 de novembre, a les 11.00 hores, a la seu de CCOO a Castelló (pl. de les Aules, 6).

CCOO l'Alacantí- les Marines ha organitzat la jornada 'L'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe en els centres de treball'. Serà el dia 24, a les 10.00 hores, en la sala d'actes de CCOO a Alacant (av. Salamanca, 33), en modalitat semipresencial a través de este enlace.

https://www.youtube.com/watch?v=0WKlNqBmpBU&feature=youtu.be

Hi intervenen: Consuelo Navarro, secretària general CCOO l'Alacantí- les Marines; Cloti Iborra, secretària de la Dona de CCOO PV; Cristina Ochando, tècnica de la Secretaria de la Dona de CCOO PV i María Candelas, secretària de Dones de CCOO l'Alacantí- les Marines.

 

Documentación asociada

Manifest CCOO PV 25N

    Manifiesto CCOO PV 25N

        Gaceta Sindical nº 443

 

.

Aquest virus el parem units

 

.

 

 

Som treballadors
    Som treballadores
       Som universitat

.

Serveis per a l'afiliació de CCOO

Atenció a l´afiliació

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

CCOO, primer sindicat a Espanya
CCOO ha aconseguit 96.249 delegats/as, el 35,7% del total, en les eleccions sindicals celebrades en empreses privades i en les Administracions Públiques.
Amb aquests resultats, CCOO revalida la seua condició de primer sindicat del nostre país, ho és des dels anys 90, amb una diferència de 8.051 representants sobre el segon sindicat.

Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons: 963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez 79029
José Segovia 77040
Consuelo Vallés 77043
Ildefonso Pelayo 77043
Julia Benet 77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003
Pepe Mantas (Alcoi) 28428

email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Web: http://www.ccoo.upv.es

Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :
https://www.ccoo.es/sol_afi_web_breve/index.php
https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

Valoración de CCOO sobre el decreto de igualdad aprobado por el Gobierno

El Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana el RDL de medidas urgentes para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, con impacto en el ámbito de las Administraciones Públicas y Sector Público.

 

El RDL contiene seis artículos que básicamente corresponden con modificaciones de normas con rango de ley o mejoras que pretenden incidir de forma directa en la igualdad entre mujeres y hombres:

1. Ley Orgánica 3/2007, de 22 e marzo, de igualdad efectiva de mujeres y hombres.

2. RD Lesgislativo 2/2015, de 23 de octubre, Ley Estatuto de los Trabajadores.

3. RD Lesgislativo 5/2015, Ley Estatuto Básico del Empleado Público.  

4. Adaptación normativa en materia de Seguridad Social.

5. Recuperación de la financiación de cuotas de los convenios especiales de cuidadores no profesionales en situación de dependencia a cargo de la AGE.

6. Modificación DA Sexagésima primera, Ley 2/2008 PGE 2009 (Fondo de apoyo para la promoción y desarrollo de infraestructuras y servicios del sistema de autonomía y atención a la Dependencia).Desde CCOO habíamos propuesto además modificaciones en:

1. RD 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.

2. RDLegislativo 5/2000, de 4 de agosto, sobre Infracciones y Sanciones.

3. Ley 23/2015, de 21 de julio, de Ordenación del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Para garantizar mayor control y transparencia en la negociación, acuerdo y publicación de los planes de igualdad, hecho que no ha sido recogido en el RDL.

 Los avances que se han introducido, para garantizar la igualdad real entre mujeres y hombres, tienen una implicación directa, con modificación en las normativas arriba reseñadas y en especial en el EBEP en:

. Ahondar en la erradicación de cualquier tipo de discriminación, ya sea retributiva, de empleo, ocupación y resto de condiciones de trabajo.

. Obligatoriedad de elaboración, negociación y, en su caso, acuerdo, de planes de igualdad, con la novedad de que sea para empresas de más de 50 trabajadoras/es, reivindicación ésta de CCOO, así como la inclusión en la negociación de la elaboración de diagnóstico. Han aceptado llevarlos a empresas de más de 50 trabajadoras y trabajadoras (antes la obligatoriedad era a más de 250) pero estableciendo para ello un período transitorio de un año.

. Obligatoriedad de registro de los planes de igualdad. Desde CCOO habíamos propuesto que fuera a través del REGCON y en régimen de depósito, con acceso al mismo a sindicatos y patronal, pero no ha sido aceptado.


. Respecto al ámbito de las Administraciones y Sector Público, están igualmente obligados a negociar los planes de igualdad, pero no han recogido que para ello se tendrá en cuenta la totalidad de la plantilla. Desde CCOO hemos insistido porque muchas Administraciones, especialmente en el ámbito de la Local, entiendan que no están obligadas porque lo justifican calculando por separado el personal laboral del funcionario.

. Consideramos positivo la modificación del artículo 7 del EBEP, que refuerza la aplicabilidad del mismo, en términos de permisos a todo el personal laboral.

. CCOO propusimos que se creara la Oficina Estatal de Lucha contra la discriminación en el Empleo y la Ocupación, integrada en el Organismo Estatal de Inspección de trabajo y Seguridad Social, hecho que no han incluido.

. Se equiparan los permisos de maternidad y paternidad, personal e intransferible a 16 semanas a través de un período transitorio: 8 semanas en 2019, 12 semanas en 2020 y 16 semanas en 2021.

. Elaboración de un plan de universalización de la educación de 0 a 3 años.Desde CCOO consideramos que se ha perdido de nuevo una oportunidad para mejorar e implementar medidas para erradicar cualquier tipo de discriminación, salarial, de empleo, ocupación o resto de condiciones de trabajo, incluidas medidas de corresponsabilidad que venimos reivindicando.

En cualquier caso, seguiremos demandando la puesta en marcha de los planes de igualdad y medidas de conciliación y corresponsabilidad, en línea con la campaña puesta en marcha por Comisiones Obreras respecto a la falta de dichos planes: “La Administración no tiene plan”.

 

 


Som universitat pública

 

 


Código legislativo de universidades
Atenció a l´afiliació
http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

   Edifici 6-E (Gabinet Mèdic)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez            79029
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Juanjo Escobar (Gandía) 43003

email:      Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/


Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

Devolució de l'IRPF per les prestacions de maternitat i paternitat

El Ministeri d'Hisenda fa públic en la seua web el procediment que l'Agència Tributària ha engegat per donar compliment a la Sentència del Tribunal Suprem de 3 d'octubre de 2018, que fixa com a doctrina legal que les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l'Impost sobre la renda de les persones físiques. CCOO PV ha editat un full informatiu amb les principals instruccions.

   http://www.pv.ccoo.es/e07e7998d7f411c2527b31f0f437d6c4000053.jpg

La principal novetat que ha incorporat l'Agència Tributària és que, com hem interpretat des del principi des de CCOO, assumeixen que la doctrina de la Sentència és també aplicable a les prestacions de paternitat, per la qual cosa també aquestes poden reclamar-se en l’esmentat procediment. La mesura afectarà 1.086.000 dones i homes i l'import de la devolució aconseguirà els 1.200 milions d'euros.

 

 

INSTRUCCIONS PUBLICADES PER L’AEAT

Terminis de reclamació de les prestacions de maternitat i paternitat:

Les prestacions percebudes o que es perceben durant l'any 2018, s’han de regularitzar en la pròxima campanya de renda, de manera que els contribuents solament han de confeccionar i presentar les seues declaracions utilitzant les dades fiscals que se'ls oferisquen.

El programa d'ajuda Renda WEB oferirà les dades fiscals incorporant-hi aquestes prestacions com a rendes exemptes i les retencions suportades com a plenament deduïbles.

Les prestacions percebudes durant els anys 2016 i 2017, poden sol·licitar la seua regularització a partir del mes de gener de 2019 des de la pàgina web de l'Agència Tributària. En els casos en què les prestacions es perceberen en més d'un any, han de sol·licitar la rectificació de la declaració d'IRPF de cada any.

Les prestacions percebudes durant els anys 2014 i 2015, poden sol·licitar la seua regularització des d'aquesta mateixa vesprada a través de la pàgina web de l'Agència Tributària, www.agenciatributaria.es, on s'ha habilitat un espai web específic, en el qual la persona perceptora de la prestació ha d'indicar en quins d'aqueixos anys ha percebut la prestació i un número de compte bancari de la seua titularitat, on es pagarà la devolució que procedisca.

No és necessari adjuntar a la sol·licitud un certificat de la Seguretat Social acreditatiu de les prestacions per maternitat/paternitat percebudes, ja que en cada cas l’AEAT recapta directament de la Seguretat Social tota la informació necessària per a la resolució del procediment.

El formulari pot presentar-se a través de la seu electrònica de l'Agència Tributària utilitzant el sistema RENØ (número de referència per a serveis de renda), Cl@ve PIN o certificat electrònic.

El número de referència (RENØ) pot sol·licitar-se en el portal de l’AEAT en Internet indicant-hi les dades següents:

- Número de DNI i la seua data de validesa.

- Casella 450 de la declaració de la renda de 2016 o els últims cinc dígits d'algun compte bancari en el qual l'interessat figure com a titular, si no va presentar declaració de la renda de 2016.

Alternativament, pot utilitzar-se el formulari en paper per a la seua presentació en qualsevol de les oficines de registre de l’AEAT, si bé no és vàlid l'ús d'aquest formulari per a fer constar dades no previstes en aquest, ja que no resulta possible el tractament informatitzat d'aqueixes dades addicionals. En aqueix supòsit s’ha de substituir l'ús d'aquest formulari per un escrit en el qual es descriguen detalladament les circumstàncies concurrents, acompanyat, si s’escau, de la corresponent documentació.

L'Agència Tributària ha informat també que, en relació a les sol·licituds prèviament presentades que es troben pendents de resolució d'un recurs o de reclamació, no és necessari la presentació de cap sol·licitud addicional de manera que l'aplicació de l'exempció fiscal correspon a l'òrgan que estiga coneixent el recurs o la reclamació.

 

ACCÉS Al FORMULARI ACÍ

 

Hoja informativa devolución IRPF maternidad/ paternidad


Full informatiu devolució IRPF maternitat/ paternitat

 

 

Som treballadors
Som treballadores
Som universitat


Código legislativo de universidades
Atenció a l´afiliació
http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

   Edifici 6-E (Gabinet Mèdic)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
María Jesús Salvador    79029
Alonso Pérez            79029
Julia Sánchez           77043
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Juanjo Escobar (Gandía) 43003

email:      Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/


Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

Subcategorías

Agenda

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

utilizamos cookies propias y de terceros por motivos de seguridad, mejorar la experiencia del usuario y conocer sus hábitos de navegación. Si continuas navegando, entendemos que admites nuestra política de cookies.