Salut Laboral

Per la plena integració de la salut laboral en la salut pública

Com cada any, CCOO i UGT recorden el 28 d'abril i UGT recorden el 28 d'abril als treballadors i treballadores que han patit les conseqüències dels accidents i malalties laborals i continuaran denunciant les precàries condicions de treball que estan en l'origen d'aquesta xacra social.

    https://www.ccoo.es/437dd15cdc5fc53581e13f7f9e485b80000001.jpg

El 28 d'abril és la data que va triar el moviment sindical per a recordar a les companyes i companys que van perdre la salut i la vida en accidents de treball o per malalties d'origen laboral, i per a denunciar les precàries condicions de treball que estan en l'origen d'aquests danys.

Per aquest motiu, CCOO i UGT han elaborat un manifest en el qual es fa balanç d'un any de pandèmia de COVID-19 i dels seus efectes en la seguretat i la salut en el treball. Un any en què s'ha posat de manifest de manera dramàtica la contradicció entre la salut i la vida i les pressions per a mantenir l'activitat econòmica molt més allà del que aconsellaven els experts en salut pública.

Han sigut les plantilles dels sectors ja coneguts com a essencials els qui han patit els estralls del virus de manera més directa i en moltes ocasions sense el degut reconeixement per part de les autoritats. Recentment s'ha assimilat la COVID-19 a malaltia professional en el cas dels treballadors sanitaris i sociosanitaris, en lloc d'un accident laboral, com es feia fins al moment. Per a UGT i CCOO aquesta mesura és insuficient, i exigim que la COVID-19 s'incloga en el llistat espanyol de malalties professionals, estenent aquesta cobertura a un major nombre de professions exposades al risc i sense limitació temporal.

2021 ha de ser també l'any que marque l'inici de la fi del problema del càncer d'origen laboral. La falta de reconeixement dels càncers d'origen laboral està privant a les persones afectades de les prestacions derivades de la contingència professional. CCOO i UGT continuaran pressionant perquè les modificacions de la Directiva Europea sobre protecció enfront de l'exposició a cancerígens i mutàgens siguen transposades en temps i garantint la màxima protecció de la salut dels treballadors. Així mateix, hauria de ser l'any de la derogació de la reforma laboral, perquè la precarietat mata. La precarietat laboral i la mercantilització de la prevenció fan que aquesta xacra seguisca present.

CCOO i UGT reclamen la plena integració de la salut laboral en la salut pública, amb major convenciment des de l'experiència de la pandèmia, la qual cosa exigeix una major coordinació entre els departaments de sanitat i de treball tant en l'Administració General de l'Estat, com en les CCAA. I insisteixen en la necessitat de dotar de majors recursos tant a la Inspecció de Treball i Seguretat Social com a l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball i els instituts regionals.

Perquè el treball ha de ser decent, digne i de qualitat, lliure de risc. Ningú hauria d'haver de triar entre treball i salut.

 

Por la plena integración de la salud laboral en la salud pública

 

Como cada año, CCOO y UGT recuerdan el 28 de abril a los trabajadores y trabajadoras que han sufrido las consecuencias de los accidentes y enfermedades laborales y seguirán denunciando las precarias condiciones de trabajo que están en el origen de esta lacra social.

https://www.ccoo.es/437dd15cdc5fc53581e13f7f9e485b80000001.jpg

El 28 de abril es la fecha que eligió el movimiento sindical para recordar a las compañeras y compañeros que perdieron la salud y la vida en accidentes de trabajo o por enfermedades de origen laboral, y para denunciar las precarias condiciones de trabajo que están en el origen de estos daños.

Por este motivo, CCOO y UGT han elaborado un manifiesto en el que se hace balance de un año de pandemia de COVID-19 y de sus efectos en la seguridad y la salud en el trabajo. Un año en el que se ha puesto de manifiesto de manera dramática la contradicción entre la salud y la vida y las presiones para mantener la actividad económica mucho más allá de lo que aconsejaban los expertos en salud pública.

Han sido las plantillas de los sectores ya conocidos como esenciales quienes han sufrido los estragos del virus de manera más directa y en muchas ocasiones sin el debido reconocimiento por parte de las autoridades. Recientemente se ha asimilado la COVID-19 a enfermedad profesional en el caso de los trabajadores sanitarios y sociosanitarios, en lugar de un accidente laboral, como se venía haciendo hasta el momento. Para UGT y CCOO esta medida es insuficiente, y exigimos que la COVID-19 se incluya en el listado español de enfermedades profesionales, extendiendo esta cobertura a un mayor número de profesiones expuestas al riesgo y sin limitación temporal.

2021 debe ser también el año que marque el inicio del fin del problema del cáncer de origen laboral. La falta de reconocimiento de los cánceres de origen laboral está privando a las personas afectadas de las prestaciones derivadas de la contingencia profesional. CCOO y UGT seguirán presionando para que las modificaciones de la Directiva Europea sobre protección frente a la exposición a cancerígenos y mutágenos sean traspuestas en tiempo y garantizando la máxima protección de la salud de los trabajadores. Asimismo, debería ser el año de la derogación de la reforma laboral, porque la precariedad mata. La precariedad laboral y la mercantilización de la prevención hacen que esta lacra siga presente.

UGT y CCOO reclaman la plena integración de la salud laboral en la salud pública, con mayor convencimiento desde la experiencia de la pandemia, lo que exige una mayor coordinación entre los departamentos de sanidad y de trabajo tanto en la Administración General del Estado, como en las CCAA. E insisten en la necesidad de dotar de mayores recursos tanto a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social como al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y los institutos regionales.

Porque el trabajo debe ser decente, digno y de calidad, libre de riesgo. Nadie debería tener que elegir entre trabajo y salud.

 

Som treballadors
       Som treballadores
             Som universitat

.

Hemeroteca

Atenció a l´afiliació

https://ccoo.upv.es/images/logoccooUPV.png

CCOO, primer sindicat a Espanya
CCOO ha aconseguit 96.249 delegats/as, el 35,7% del total, en les eleccions sindicals celebrades en empreses privades i en les Administracions Públiques.
Amb aquests resultats, CCOO revalida la seua condició de primer sindicat del nostre país, ho és des dels anys 90, amb una diferència de 8.051 representants sobre el segon sindicat.

 Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons: 963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez 79029
José Segovia 77040
Consuelo Vallés 77043
Ildefonso Pelayo 77043
Julia Benet 77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003
Pepe Mantas (Alcoi) 28428

email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Web: http://www.ccoo.upv.es

Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :
https://www.ccoo.es/sol_afi_web_breve/index.php
https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

https://ccoo.upv.es/images/stories/anagramas/Logos_CSIF-CCOO-STEPV.jpg

TOTS ELS DELEGATS DE PREVENCIÓ DEMANANT MESURES A la UPV

Davant la situació sanitària extraordinària, tenint en consideració els comunicats de la Generalitat Valenciana i les Autoritats sanitàries, totes les persones que són delegats de prevenció de la UPV estem sol·licitant mesures preventives extraordinàries que esperem siguen ateses

Les mesures preventives que han sigut presentades per totes les persones delegats de prevenció per a PDI, PAS i PI, coincidents en gran manera, han sigut tramitades en els següents escrits:

 

Mesures sol·licitades el 09/01/2021 a les 13.30 per delegats designats per STEPV, CCOO, CSIF i el del Campus de Gandia

Mesures sol·licitades el 09/01/2021 a les 14.30 per delegats designats per UGT, UPV-Sindical i el del Campus d'Alcoi

També, per part de l'alumnat, sent conscients de la greu situació sanitària, estan mantenint converses amb l'equip rectoral i arreplegant signatures perquè la docència i els exàmens passen a format “en línia”.

Addicionalment, els delegats de prevenció designats per STEPV, CCOO, CSIF i el del Campus de Gandia, hem sol·licitat que es tracten les mesures proposades en el si del Comitè de Seguretat i Salut extraordinari, perquè siga el màxim òrgan en l'àmbit de la prevenció de riscos i salut laboral qui es pronuncie sobre aquest tema.

 

Sol·licitud d'aprovació de mesures preventives davant la situació sanitària en CSS extraordinari

 

 

 

 https://ccoo.upv.es/images/stories/anagramas/Logos_CSIF-CCOO-STEPV.jpg

TODOS LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN PIDIENDO MEDIDAS A LA UPV

Ante la situación sanitaria extraordinaria, teniendo en consideración los comunicados de la Generalitat Valenciana y las Autoridades sanitarias, todas las personas que son delegados de prevención de la UPV estamos solicitando medidas preventivas extraordinarias que esperamos sean atendidas

Las medidas preventivas que han sido presentadas por todas las personas delegados de prevención para PDI, PAS y PI, coincidentes en gran medida, han sido tramitadas en los siguientes escritos:

 

Medidas solicitadas el 09/01/2021 a las 13.30 por delegados designados por STEPV, CCOO, CSIF y el del Campus de Gandía

Medidas solicitadas el 09/01/2021 a las 14.30 por delegados designados por UGT, UPV-Sindical y el del Campus de Alcoy

También, por parte del alumnado, siendo conscientes de la grave situación sanitaria, están manteniendo conversaciones con el equipo rectoral y recogiendo firmas para que la docencia y los exámenes pasen a formato “en línea”.

 

Adicionalmente, los delegados de prevención designados por STEPV, CCOO, CSIF y el del Campus de Gandía, hemos solicitado que se traten las medidas propuestas en el seno del Comité de Seguridad y Salud extraordinario, para que sea el máximo órgano en el ámbito de la prevención de riesgos y salud laboral quien se pronuncie al respecto.

 

Solicitud de aprobación de medidas preventivas ante la situación sanitaria en CSS extraordinario

 

.

Els drets es conquisten i es defensen

.

 

Tot el personal que treballa a les universitats ha de comptar amb les condicions òptimes per la seua tasca

La manca de condicionament tèrmic i de previsió davant una onada de fred històrica dificulta la tornada

Comencem el nou any precedits del període d'exàmens a les universitats. Durant el període anterior hem observat que el repunt de contagis s’ha donat fonamentalment en espais no protocol·litzats com si que ho són les universitats, sobretot en espais relacionats en l’oci.

A més, pensem que l’educació en totes els seus nivells és un sector fonamental i amb aquesta consideració ha de tractar-se a les persones professionals que en ella treballen. Si podem fer una avaluació positiva del primer semestre del curs és fonamentalment gràcies al personal educatiu i a l’alumnat. Per això, volem posar en valor l’esforç que tant el professorat, el PAS com l’alumnat ha fet durant este temps.

 

Per poder seguir sent espais amb control de la pandèmia, és necessari que el personal que treballa en les universitats compte amb les condicions de treball mínimes per complir amb la seua tasca, així com la de l’alumnat, amb garanties. Un treball de qualitat només es pot donar si cuidem a les persones que realitzen les tasques. Cal fer una adaptació continuada dels Plans de contingència a la realitat canviant de la corba de contagis, preveient escenaris que permeten una activitat docent i universitària amb seguretat sanitària.

Al nostre parer, la planificació de la tornada després de les vacances de Nadal també havia d’haver estat millor prevista. Caldria condicionar amb major antelació ja que aquest condicionament costa molt després de molts dies d’espais tancats en període hivernal. A més, és pertinent revisar i posar a punt mitjans per si fora necessari utilitzar les classes en línia en un eventual futur confinament. Cal tindre previsió per qualsevol contingència per evitar que supose un nou perjudici per al desenvolupament de les tasques docents.

 

Per últim, considerem que el personal educatiu ha d’estar considerat d’alt risc de contagi i, per tant, hauria de tindre aquesta consideració en l’administració de les vacunes, planificant la campanya per a treballadores i treballadors de les universitats com servei essencial i prioritari. Valorem moltíssim la tasca del personal docent i del PAS i el nostre sindicat treballarem de valent perquè les seues condicions laborals siguen millorades.

 

   No entren en la sala de espera

 

.

 

Aquest virus el parem units

.

 

Som universitat pública

Hemeroteca

Atenció a l´afiliació

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

CCOO, primer sindicat a Espanya
CCOO ha aconseguit 96.249 delegats/as, el 35,7% del total, en les eleccions sindicals celebrades en empreses privades i en les Administracions Públiques.
Amb aquests resultats, CCOO revalida la seua condició de primer sindicat del nostre país, ho és des dels anys 90, amb una diferència de 8.051 representants sobre el segon sindicat.

Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons: 963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez 79029
José Segovia 77040
Consuelo Vallés 77043
Ildefonso Pelayo 77043
Julia Benet 77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003
Pepe Mantas (Alcoi) 28428

email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Web: http://www.ccoo.upv.es

Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :
https://www.ccoo.es/sol_afi_web_breve/index.php
https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

Una guía del CSIC muestra cómo se deben ventilar las aulas para reducir el riesgo de contagio por Covid-19

El manual da las pautas para la ventilación y purificación del aire según el volumen de la sala, el número y la edad de los ocupantes y la actividad realizada

La guía plantea soluciones y ejemplos para diferentes situaciones en las escuelas, y ofrece las herramientas para determinar si la ventilación alcanzada es la adecuada

 

Guía para ventilación de las aulas CSIC (pdf 1.535 MB)

 

Anexos guía para ventilación en las aulas CSIC (pdf 1.141 MB)

 

Anexo cálculos (xls 151.882 KB)

 

    https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Prensa/IMAGENES/2020/10/guia_ventilar_aulas_436X436.jpg

Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y técnicos de la Asociación Mesura han elaborado una guía que da las pautas sobre cómo debe ser la ventilación en las aulas para reducir el riesgo de contagio por la Covid-19. El documento establece las recomendaciones para que la ventilación y la purificación del aire sea eficaz según el volumen de la sala, el número y la edad de los ocupantes y la actividad. Además, proporciona las herramientas para determinar si las condiciones de ventilación alcanzadas son adecuadas.

“La ventilación es la renovación de aire, es decir, sustitución del aire interior potencialmente contaminado, con aire exterior libre de virus. Y la purificación del aire consiste en la eliminación de las partículas en suspensión, susceptibles de contener virus”, aclara la investigadora María Cruz Minguillón, que ha elaborado la guía junto al investigador Xavier Querol, ambos del IDAEA-CSIC, y con la colaboración de José Manuel Felisi y Tomás Garrido, de la Asociación Mesura.

Los investigadores indican en la guía que la reducción del riesgo de contagio se consigue disminuyendo la emisión y la exposición a las partículas en suspensión, también llamadas aerosoles, susceptibles de contener virus, que se pueden acumular. La exposición a este aire puede resultar en infecciones. La exposición se puede reducir mediante el uso de mascarilla bien ajustada; la reducción del tiempo de exposición; el aumento de la distancia interpersonal; y la ventilación o purificación del aire para eliminar o reducir la concentración de virus en el aire. La guía se centra en este último apartado.

 

Recomendaciones de ventilación

La ventilación necesaria para reducir el riesgo de contagio depende del volumen de la sala, el número y la edad de los ocupantes, la actividad realizada, la incidencia de casos en la región y el riesgo que se quiera asumir. Esta guía sigue las recomendaciones de la guía de la Universidad de Harvard, que recomienda 5-6 renovaciones de aire por hora.

Los expertos insisten en que las actividades en exterior son siempre preferibles al interior. En el caso de que la actividad tenga que ser interior, es preferible en aulas con ventilación natural, especialmente ventilación cruzada (ventanas y puertas en lados opuestos). Además, se propone la utilización de equipos extractores o impulsores individuales si la ventilación natural no es suficiente. En caso de disponer de sistemas centralizados de ventilación, la tasa de aire exterior se debe incrementar y la recirculación se debe reducir. Si no se puede recurrir a ninguna medida de ventilación, se debe purificar el aire con equipos provistos de filtros HEPA.

La solución puede ser una combinación de opciones. Para evaluar si una configuración dada es suficiente la guía describe dos métodos basados en medidas de dióxido de carbono (CO2) que tienen como finalidad determinar cuantitativamente la ventilación de un aula.

La guía es aplicable a otros espacios interiores como oficinas u otros edificios de uso público. Estas recomendaciones no sustituyen al uso de mascarillas, el mantenimiento de la distancia y las medidas de higiene, que siguen siendo de necesaria aplicación. Los investigadores advierten de que “el riesgo de contagio cero no existe”, y por lo tanto las medidas que recoge la guía “reducen el riesgo, pero no lo eliminan completamente”.

Asimismo, esta guía no sustituye el servicio de profesionales de ventilación y tratamiento de aire, pues algunos emplazamientos pueden requerir cálculos complejos que no necesariamente puedan asumir los usuarios finales.

La guía completa está disponible en la página web del IDAEA-CSIC, del CSIC, del Ministerio de Ciencia e Innovación y de la Asociación de Técnicos Ambientales Mesura. La Conselleria d’Educació, Cultura i Esports de la Generalitat Valenciana ha participado en la conceptualización y la toma de medidas en aula.

Guía para ventilación de las aulas CSIC (pdf 1.535 MB)

 

Anexos guía para ventilación en las aulas CSIC (pdf 1.141 MB)

 

Anexo cálculos (xls 151.882 KB)

 

 .

 

 

 

CCOO INFORMA
CASOS POSITIUS COVID-19 EDIFICI RECTORAT

Des de CCOO denunciem que en l'edifici de Rectorat s'han detectat alguns casos positius en COVID-19, per això exigim que s'apliquen les mesures sanitàries procedents i que es realitze el PCR a tot el personal treballador de l'edifici, i no sols als d'una planta com s'està duent a terme.

CCOO procedirà a prendre les mesures legals davant les autoritats sanitàries.

En necessari que l'Equip Rectoral d'aquesta Universitat siga responsable i es prenga de debò la situació en la qual ens trobem, la prioritat de CCOO és la salut del personal de la UPV, per a això és essencial tindre dissenyat un pla estructurat per a l'organització, per a evitar brots de contagi i garantir que es duga a terme el treball. Considerem que és bàsica la implantació del teletreball o treball a distància, per a una distribució en torns alterns, evitant la interrelació del personal el mínim possible.

Actualment les mesures preventives de seguretat no s'estan complint en moltes unitats, al personal treballador no se'ls ha proporcionat i informat d'on i com aconseguir el material de seguretat (gel, màscares, pantalles facials, etc.).

És fonamental que la Universitat d'una major informació a la comunitat universitària que ajude a previndre i a trencar la cadena del virus.

 

 2020 06 18 reincorporacion al trabajo 01

Desde CCOO denunciamos que en el edificio de Rectorado se han detectado algunos casos positivos en COVID-19, por ello exigimos que se apliquen las medidas sanitarias procedentes y que se realice el PCR a todo el personal trabajador del edificio, y no sólo a los de una planta como se está llevando a cabo.

CCOO procederá a tomar las medidas legales ante las autoridades sanitarias.

En necesario que el Equipo Rectoral de esta Universitat sea responsable y se tome en serio la situación en la que nos encontramos, la prioridad de CCOO es la salud del personal de la UPV, para ello es esencial tener diseñado un plan estructurado para la organización, para evitar brotes de contagio y garantizar que se lleve a cabo el trabajo. Consideramos que es básica la implantación del teletrabajo o trabajo a distancia, para una distribución en turnos alternos, evitando la interrelación del personal lo mínimo posible.

Actualmente las medidas preventivas de seguridad no se están cumpliendo en muchas unidades, al personal trabajador no se les ha proporcionado e informado de dónde y cómo conseguir el material de seguridad (gel, mascarillas, pantallas faciales, etc.).

Es fundamental que la Universitat de una mayor información a la comunidad universitaria que ayude a prevenir y a romper la cadena del virus.

 

.

Aquest virus el parem units

Ho parem si ajudes i fas cas als nostres professionals

 

.

.

Som treballadors
   Som treballadores
      Som universitat

.

Oferta de cursos en línea para el PAS laboral, PAS funcionario de universidad, docentes, opositores, interinos y personas desempleadas

Serveis per a l'afiliació de CCOO

Atenció a l´afiliació

 http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

CCOO, primer sindicat a Espanya
CCOO ha aconseguit 96.249 delegats/as, el 35,7% del total, en les eleccions sindicals celebrades en empreses privades i en les Administracions Públiques.
Amb aquests resultats, CCOO revalida la seua condició de primer sindicat del nostre país, ho és des dels anys 90, amb una diferència de 8.051 representants sobre el segon sindicat.

Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons: 963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez 79029
José Segovia 77040
Consuelo Vallés 77043
Ildefonso Pelayo 77043
Julia Benet 77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003
Pepe Mantas (Alcoi) 28428

email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Web:  http://www.ccoo.upv.es

Twitter:  https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :
  https://www.ccoo.es/sol_afi_web_breve/index.php
  https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

Subcategorías


Agenda

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

utilizamos cookies propias y de terceros por motivos de seguridad, mejorar la experiencia del usuario y conocer sus hábitos de navegación. Si continuas navegando, entendemos que admites nuestra política de cookies.