Eleccions Sindicals

ELECCIONS SINDICALS - 4 DESEMBRE 2018 - VOTA CCOO

En CCOO pensem que el PAS, tant el d'Administració General com el d'Administració Especial, és un personal fonamental per al bon funcionament de la Universitat Politècnica de València. Per aqueix motiu, portem molt temps fent propostes per a intentar millorar les seues condicions de treball.

Durant aquests quatre últims anys hem fet propostes de creació i remodelació de l'estructura en diversos Serveis (Àrea Editorial, Oficina Col·laboradora de Correus, CFP, Escola Infantil, Esports a Gandia,…).

Hem fet propostes de modificació i adequació de complements de destinació i específic per a la majoria de les categories professionals (Personal Administratiu, Personal Informàtic, Coordinadors de Serveis, Personal Tècnic de Laboratori,…)

Hem sol·licitat, en reiterades ocasions, l'equiparació de la catalogació de les categories equivalents entre Administració Especial i Administració General.
També hem fet propostes de caràcter més general com la de creació d'un complement per competència lingüística, la de l'eliminació de la restricció referent al límit temporal mínim de permanència en els llocs obtinguts per concurs, la de la Jornada de 35 hores, la d'un nou barem per al procés d'Estabilització d'Ocupació,…

Creiem que hem aconseguit coses molt importants com el reconeixement de la Carrera Professional, la recuperació de la paga extra de l'any 2012, el cobrament del 100% de les retribucions durant la Incapacitat Temporal, un increment salarial, l'ampliació del permís de paternitat, l'acord d'estabilització de plantilla, l'acord de segona activitat per a Models en Viu,…

Per açò, davant aquesta nova convocatòria d'Eleccions Sindicals, volem presentar-te nostres propostes per als pròxims quatre anys. Perquè amb el teu vot seguirem aconseguint més millores.


https://youtu.be/lE9ls1DGAV8


Balance y programa PAS (Castellano)

Balanç i programa PAS (valencià)

Balance y programa PDI (Castellano)

Balanç i programa PDI (valencià)


ÉS EL MOMENT
VOTA CCOO
DIMARTS 4 DE DESEMBRE DE 2018

 


En CCOO pensamos que el PAS, tanto el de Administración General como el de Administración Especial, es un personal fundamental para el buen funcionamiento de la Universitat Politècnica de València. Por ese motivo, llevamos mucho tiempo haciendo propuestas para intentar mejorar sus condiciones de trabajo.

Durante estos cuatro últimos años hemos hecho propuestas de creación y remodelación de la estructura en diversos Servicios (Área Editorial, Oficina Colaboradora de Correos, CFP, Escuela Infantil, Deportes en Gandia,…).

Hemos hecho propuestas de modificación y adecuación de complementos de destino y específico para la mayoría de las categorías profesionales (Personal Administrativo, Personal Informático, Coordinadores de Servicios, Personal Técnico de Laboratorio,…)
Hemos solicitado, en reiteradas ocasiones, la equiparación de la catalogación de las categorías equivalentes entre Administración Especial y Administración General.

También hemos hecho propuestas de carácter más general como la de creación de un complemento por competencia lingüística, la de la eliminación de la restricción referente al límite temporal mínimo de permanencia en los puestos obtenidos por concurso, la de la Jornada de 35 horas, la de un nuevo baremo para el proceso de Estabilización de Empleo,…

Creemos que hemos conseguido cosas muy importantes como el reconocimiento de la Carrera Profesional, la recuperación de la paga extra del año 2012, el cobro del 100% de las retribuciones durante la Incapacidad Temporal, un incremento salarial, la ampliación del permiso de paternidad, el acuerdo de estabilización de plantilla, el acuerdo de segunda actividad para Modelos en Vivo,…

Por eso, ante esta nueva convocatoria de Elecciones Sindicales, queremos presentarte nuestras propuestas para los próximos cuatro años. Porque con tu voto seguiremos consiguiendo más mejoras.

https://youtu.be/lE9ls1DGAV8

 

ES EL MOMENTO
VOTA CCOO
MARTES 4 DE DICIEMBRE DE 2018


Balance y programa PAS (Castellano)

Balanç i programa PAS (valencià)

Balance y programa PDI (Castellano)

Balanç i programa PDI (valencià)


http://ccoo.upv.es/images/stories/2018-12-04_elecciones-sindicales/2018-12-04_Cartel-Alcoy-01-con-logos2_700X525.jpg


http://ccoo.upv.es/images/stories/2018-12-04_elecciones-sindicales/2018-12-04_Cartel_PDI-con-logos1_700X534.jpg


http://ccoo.upv.es/images/stories/2018-12-04_elecciones-sindicales/2018-12-04_Cartel-Gandia-01-con-logos1_700X467.jpg


http://ccoo.upv.es/images/stories/2018-12-04_elecciones-sindicales/2018-12-04_Cartel_todos-2-con-logos3_700X352.jpg


http://ccoo.upv.es/images/stories/2018-12-04_elecciones-sindicales/2018-12-04_Cartel_PAS-con-logos2-700X409.jpg

 

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

  Edifici 6-E (Gabinet Mèdic)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
María Jesús Salvador    79029
Alonso Pérez            79029
Julia Sánchez           77043
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Juanjo Escobar (Gandía) 43003

email:      Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/


Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

ELECCIONS SINDICALS - 4 DESEMBRE 2018 - VOTA CCOO

El pròxim 4 de desembre tindran lloc les eleccions sindicals en la UPV.

Ací et presentem els investigadors de CCOO que es presenten al Comitè d'empresa.

Vicente Candela Noguera és investigador predoctoral del grup de recerca pertanyent a l'Institut de Recerca de Reconeixement Molecular i Desenvolupament tecnològic del Departament de Química. Va estudiar el Grau en Biotecnologia en la Universitat Miguel Hernández i va realitzar el Màster Universitari en Sensors per a Aplicacions Industrials en la Universitat Politècnica de València.
Des de la seva etapa estudiantil ha estat present en diversos sindicats estudiantils en la lluita pels drets de l'estudiantat, com el Sindicat d'Estudiants Miguel Hernández (SEMH) o el FEU-València. Actualment, està afiliat a CCOO, i participa activament en la Secció Sindical de la UPV, i concretament, en les reivindicacions, treball i assessorament amb el personal investigador.


Ramón Fernández Domene és investigador postdoctoral en l'Institut Universitari de Seguretat Nuclear, Radiofísica i Mediambiental. És Enginyer Químic i va realitzar el Màster Universitari en Seguretat Industrial i Medi ambient. Ha estat professor associat en el Departament d'Enginyeria Química i Nuclear durant els cursos 2016/2017 i 2017/2018, i actualment col·labora en tasques docents en el marc del seu contracte postdoctoral, en el mateix departament.
Compromès amb diverses causes socials, porta diversos anys afiliat a CCOO i participa activament en la Secció Sindical de la UPV, estant present, per exemple, en les taules de negociació del PDI en les quals es va tractar la problemàtica del col·lectiu de professorat associat, així com en el Comitè de Vaga que es va designar després del conflicte laboral deslligat a l'abril d'aquest any.


Patricio Hidalga García-Bermejo és investigador predoctoral del grup Senubio en l'Institut Universitari de Seguretat Nuclear, Radiofísica i Mediambiental. És Enginyer Industrial i Màster en Tecnologia Energètica per al Desenvolupament Sostenible.
Afiliat actiu en la Secció Sindical de CCOO UPV des del moment en què va signar el seu contracte laboral i va passar a ser un treballador de la Universitat. En contacte sempre amb el col·lectiu predoctoral per la defensa dels seus drets, arribant a ser Delegat d'Alumnat de l'Escola de Doctorat, en el període del seu reconeixement definitiu com a òrgan de representació d'estudiants d'aquest col·lectiu.


2018 11 30 investigadores Comite Empresa

 

El próximo 4 de diciembre tendrán lugar las elecciones sindicales en la UPV.

Aquí te presentamos los investigadores de CCOO que se presentan al Comité de empresa.


Vicente Candela Noguera es investigador predoctoral del grupo de investigación perteneciente al Instituto de Investigación de Reconocimiento Molecular y Desarrollo tecnológico del Departamento de Química. Estudió el Grado en Biotecnología en la Universidad Miguel Hernández y realizó el Máster Universitario en Sensores para Aplicaciones Industriales en la Universidad Politécnica de Valencia.
Desde su etapa estudiantil ha estado presente en varios sindicatos estudiantiles en la lucha por los derechos del estudiantado, como el Sindicato de Estudiantes Miguel Hernández (SEMH) o el FEU-Valencia. Actualmente, está afiliado a CCOO, y participa activamente en la Sección Sindical de la UPV, y concretamente, en las reivindicaciones, trabajo y asesoramiento con el personal investigador.


Ramón Fernández Domene es investigador postdoctoral en el Instituto Universitario de Seguridad Nuclear, Radiofísica y Medioambiental. Es Ingeniero Químico y realizó el Máster Universitario en Seguridad Industrial y Medioambiente. Ha sido profesor asociado en el Departamento de Ingeniería Química y Nuclear durante los cursos 2016/2017 y 2017/2018, y actualmente colabora en tareas docentes en el marco de su contrato postdoctoral, en el mismo departamento.
Comprometido con diversas causas sociales, lleva varios años afiliado a CCOO y participa activamente en la Sección Sindical de la UPV, estando presente, por ejemplo, en las mesas de negociación del PDI en las que se trató la problemática del colectivo de profesorado asociado, así como en el Comité de Huelga que se designó tras el conflicto laboral desatado en abril de este año.


Patricio Hidalga García-Bermejo es investigador predoctoral del grupo Senubio en el Instituto Universitario de Seguridad Nuclear, Radiofísica y Medioambiental. Es Ingeniero Industrial y Máster en Tecnología Energética para el Desarrollo Sostenible.
Afiliado activo en la Sección Sindical de CCOO UPV desde el momento en que firmó su contrato laboral y pasó a ser un trabajador de la Universidad. En contacto siempre con el colectivo predoctoral por la defensa de sus derechos, llegando a ser Delegado de Alumnado de la Escuela de Doctorado, en el periodo de su reconocimiento definitivo como órgano de representación de estudiantes de este colectivo.

 

  http://ccoo.upv.es/images/stories/2018-12-04_elecciones-sindicales/2018-12-04_Cartel_todos-2-con-logos3_700X352.jpg

 

 


   VOTA CCOO

És el moment!

 


http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

   Edifici 6-E (Gabinet Mèdic)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
María Jesús Salvador    79029
Alonso Pérez            79029
Julia Sánchez           77043
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Juanjo Escobar (Gandía) 43003

email:      Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/


Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

Campus o Escola d'Alcoi?

Durant aquests 4 anys passats Comissions Obreres ha estat negociant millores per als treballadors de la Universitat. Particularment a Alcoi i amb l'ajuda de tota la comunitat universitària, s'han aconseguit millores en la climatització dels edificis que pròximament es veuran materialitzades, doncs ja s'estan realitzant els pressupostos i algunes actuacions de millora. No pararem fins a aconseguir que els nostres edificis estiguen condicionats segons normativa. D'altres millores addicionals aconseguides per a la universitat ens fem ressò en el nostre programa electoral general que haureu rebut per correu electrònic. Però passem a detallar el que anem a intentar aconseguir per a Alcoi en els pròxims quatre anys:

1. Si fem una cerca en els Estatuts de la Universitat Politècnica de València no trobem la paraula Campus, malgrat la tan repetida denominació. Els serveis i recursos necessaris d’una escola no són els mateixos que els d’un Campus i en benefici de l'eficiència i la igualtat caldria distingir-los. Actualment a Alcoi i a Gandia existeixen diversos serveis i recursos que a València són generals a totes les escoles: CFP, Esports, CTT, Manteniment, Seguretat, Idees, Gabinet Mèdic, etc. Són serveis que requereixen recursos humans que els gestionen administrativament. Ni l'administrador ni els serveis d'administració d'una escola a València exerceixen aquesta labor que si ha de realitzar-se a Gandia i a Alcoi.

Per a resoldre aquesta situació generadora d'ineficiències, retards i inseguretat cal exigir una modificació dels Estatuts de la UPV que incorpore la figura de Campus, definisca la seua naturalesa i funcions i la dote de serveis, recursos i partida pressupostària. Un esborrany de la incorporació d'aquesta figura als Estatuts ja l'estem realitzant per a iniciar el procés de negociació.

2. A Alcoi portem bastants anys estancats amb les nostres, en el seu moment retallades, titulacions. I no sembla que tinguem un pla de millora i/o adequació de l'oferta al nostre entorn econòmic-social. És necessari un procés en el qual s'analitzen diferents possibilitats de millora que haurien de comptar almenys amb:

a. Noves titulacions i ensenyaments relacionats amb la trucada quarta revolució industrial, i
b. Un Institut de recerca i de cooperació industrial

A Alcoi es generen no poques idees de millora, que es frenen per la falta d'espais. I no hauria de ser així. Es disposa de l'Edifici del Viaducte, (origen de la nostra Escola) que sent propietat de la Universitat està en la seua major part cedit a l'Ajuntament. És necessària una rehabilitació integral de l'edifici o millor una permuta per un altre més pròxim al conjunt Ferrándiz i Carbonell. Al fil de la qüestió, no hem de consentir que la major part del professorat es trobe situat en despatxos destinats a dues o tres persones. És necessari un estudi detallat dels espais que proporcione a cada professor/a que així ho desitge el seu despatx individual. D'altra banda, és incomprensible que siga l'única Escola de la UPV que no dispose d'una sala de personal. I no val una cantonada en la cafeteria com s'ha proposat en ocasions, doncs és un lloc de pas al costat del menjador que no reuneix les condicions suficients.

3. La mobilitat del personal entre València, Alcoi i Gandia es produeix per múltiples motius, alguns són de caràcter docent, uns altres per recerca, i uns altres per gestió. És necessari qualificar i quantificar aquest temps perdut com un ítem específic de la càrrega de treball, en funció del caràcter i motiu que tinga el desplaçament. A més, caldrà pagar el viatge segons el cost real, molt major de l'actualment estipulat. Finalment, caldria evitar en la mesura que siga possible aquesta mobilitat, contractant segons les necessitats de cada lloc.

4. En recerca i en transferència de tecnologia és necessari explotar la potencialitat de grups xicotets i emergents amb ajudes específiques. Les grans estructures de recerca tendeixen a absorbir tots els recursos i serveis generals a la recerca, així com les contractacions de transferència de tecnologia, incrementant-se la desigualtat i perdent-se la potència investigadora i capacitats de treball dels grups menys consolidats o emergents.

5. L'estructura i qualitat de la plantilla de PDI en l'Escola d'Alcoi està patint un empitjorament que es veurà incrementat en els pròxims anys. Per a evitar-ho, són necessàries actuacions directes de rectorat i de l'adreça de l'Escola que eviten les actituds centralistes de determinats departaments que menyspreen a les seus departamentals d'Alcoi. Hem d'exigir que la saturació docent es considere separada entre València i Alcoi. I que les places, siguen o no de reposició, es convoquen amb l'adscripció del lloc on correspon.

6. Quant a sostenibilitat i salut hi ha alguns aspectes en els quals s'observen clares deficiències. Haurien d'equiparar-se els serveis de promoció de la salut implementant serveis de nutrició, psicologia, logopèdia, etc. També hem d'exigir un seguiment i avaluació de la salubritat dels nostres edificis, per a detectar els problemes que puguen afectar a la nostra salut i la posterior intervenció per a esmenar-los. En clau de sostenibilitat s'hauria de realitzar un pla d'implantació d'energies renovables en els nostres edificis de Ferrándiz i Carbonell.

7. Per a acabar en CCOO ens comprometem a plantejar on corresponga totes aquestes reivindicacions. Estem disposats a treballar amb propostes que permeten la consecució d'aquestes necessitats i esperem una resposta constructiva de Rectorat i de la direcció de l'Escola.

 

          ÉS EL MOMENT!                                VOTA CCOO

http://ccoo.upv.es/images/stories/2018-12-04_elecciones-sindicales/2018-12-04_Cartel-Alcoy-01-con-logos2_700X525.jpg

 


¿Campus o Escuela de Alcoy?

Durante estos 4 años pasados Comisiones Obreras ha estado negociando mejoras para los trabajadores de la Universidad. Particularmente en Alcoy y con la ayuda de toda la comunidad universitaria se han conseguido avances en la climatización de los edificios, que próximamente se verán materializadas, pues ya se están realizando presupuestos y actuaciones de mejora. No pararemos hasta conseguir que nuestros edificios estén acondicionados según normativa. De otras mejoras adicionales conseguidas para la universidad nos hacemos eco en nuestro programa electoral general que habréis recibido por correo electrónico.Pero pasemos a detallar lo que vamos a intentar conseguir para Alcoy en los próximos cuatro años:

1. Si hacemos una búsqueda en Los Estatutos de la Universitat Politècnica de València no encontramos la palabra Campus, pese a la tan repetida denominación.
Los servicios y recursos necesarios para una escuela no son los mismos que necesita un Campus. En pro de la eficiencia y la igualdad cabe distinguirlos.
Actualmente en Alcoy y en Gandia existen diversos servicios y recursos que en Valencia son generales a todas las escuelas: CFP, Deportes, CTT, Mantenimiento, Seguridad, Ideas, Gabinete Médico, etc. Son servicios que requieren recursos humanos que los gestionen administrativamente. Ni el administrador ni los servicios de administración de una escuela en Valencia ejercen esta labor que sí ha de realizarse en Gandía y en Alcoy. Para resolver esta situación generadora de ineficiencias, retrasos e inseguridad es preciso exigir una modificación de los Estatutos de la UPV que incorpore la figura de Campus, defina su naturaleza y funciones y la dote de servicios, recursos y partida presupuestaria. Ya estamos realizando una propuesta de incorporación de esta figura a los Estatutos para que pueda iniciarse el proceso de negociación.

2. En Alcoy llevamos bastantes años estancados con nuestras, recortadas en su día, titulaciones y no parece que tengamos un plan de mejora y/o adecuación de la oferta a nuestro entorno económico-social. Es necesario un plan en el que se analicen distintas posibilidades de mejora que deberían contar al menos con:
a. Nuevas titulaciones y enseñanzas relacionadas con la llamada cuarta revolución industrial, y
b. Un Instituto de investigación y de cooperación industrial

En Alcoy se generan no pocas ideas de mejora que nos refrenamos a impulsar por la falta de espacios. Y no debería ser así. Se dispone del Edificio del Viaducto, (origen de nuestra Escuela) que siendo propiedad de la Universidad está en su mayor parte cedido al Ayuntamiento. Es necesaria una rehabilitación integral del edificio o mejor una permuta por otro más próximo al conjunto Ferrándiz y Carbonell.

Al hilo de la cuestión, no debemos consentir que la mayor parte del profesorado se encuentre ubicado en despachos destinados a dos o tres personas. Es necesario un estudio detallado de los espacios que proporcione a cada profesor/a que así lo desee su despacho individual. Por otro lado, es incomprensible que sea la única Escuela de la UPV que no disponga de una sala de personal. Y no vale una esquina en la cafetería como se ha propuesto en ocasiones, pues es un lugar de paso junto al comedor que no reúne las condiciones suficientes.

3. La movilidad del personal entre Valencia, Alcoy y Gandía se produce por múltiples motivos, algunos son de carácter docente, otros por investigación, y otros por gestión. Es necesario cualificar y cuantificar este tiempo perdido como un ítem específico de la carga de trabajo, en función del carácter y motivo que tenga el desplazamiento. Además, habría que pagar el viaje según el coste real, mucho mayor que el actualmente estipulado. Por último, hay que evitar en lo posible esta movilidad, contratando según las necesidades de cada lugar.

4. En investigación y en transferencia de tecnología es necesario explotar la potencialidad de grupos pequeños y emergentes con ayudas específicas. Las grandes estructuras de investigación tienden a absorber todos los recursos y servicios generales a la investigación, así como las contrataciones de transferencia de tecnología, incrementándose la desigualdad y perdiéndose la potencia investigadora y capacidades de trabajo de los grupos menos consolidados o emergentes.

5. La estructura y calidad de la plantilla de PDI en la Escuela de Alcoy está sufriendo un empeoramiento que se verá incrementado en los próximos años. Para evitarlo, son necesarias actuaciones directas de rectorado y de la dirección de la Escuela que eviten las actitudes centralistas de determinados departamentos que menosprecian a las sedes departamentales de Alcoy. Hemos de exigir que la saturación docente se considere separada entre Valencia y Alcoy. Y que las plazas, sean o no de reposición, se convoquen con la adscripción del lugar donde corresponde.

6. En cuanto a sostenibilidad y salud hay algunos aspectos en los que se observan claras deficiencias. Deberían equipararse los servicios de promoción de la salud implementando servicios de nutrición, psicología, logopedia, etc. También hemos de exigir un seguimiento y evaluación de la salubridad de nuestros edificios, para detectar los problemas que puedan afectar a nuestra salud y la posterior intervención para subsanarlos.
En clave de sostenibilidad se debería realizar un plan de implantación de energías renovables en nuestros edificios de Ferrándiz y Carbonell.

7. Para terminar en CCOO nos comprometemos a plantear donde corresponda todas estas reivindicaciones. Estamos dispuestos a trabajar con propuestas que permitan la consecución de estas necesidades y esperamos una respuesta constructiva de Rectorado y de la Dirección de la Escuela.

 

          ¡ES EL MOMENTO!                            VOTA CCOO

          ELECCIONS SINDICALS - 4 DESEMBRE 2018


Balance y programa PAS (Castellano)

Balanç i programa PAS (valencià)

Balance y programa PDI (Castellano)

Balanç i programa PDI (valencià)


http://ccoo.upv.es/images/stories/2018-12-04_elecciones-sindicales/2018-12-04_Cartel_todos-2-con-logos3_700X352.jpg

 

 

 


   VOTA CCOO

És el moment!

 

 

 

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

   Edifici 6-E (Gabinet Mèdic)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
María Jesús Salvador    79029
Alonso Pérez            79029
Julia Sánchez           77043
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Juanjo Escobar (Gandía) 43003

email:      Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/


Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

CCOO i el Campus de Gandia

Des de Comissions Obreres hem estat negociant a tots els nivells durant aquests 4 anys passats i particularment als campus externs d'Alcoi i Gandia s'han aconseguit millores importants. Però cal seguir lluitant per aconseguir millorar en els propers quatre anys. A CCOO ens comprometem a lluitar pels següents objectius estratègics per al Campus de Gandia:

1. MOBILITAT DE PERSONAL: La mobilitat del personal entre València i Gandia es produeix per múltiples motius, alguns són de caràcter docent, altres per investigació, i altres per gestió. Cal qualificar i quantificar aquest temps emprat com un ítem específic de la càrrega de treball, en funció del caràcter i motiu que tingui el desplaçament. A més, caldrà pagar el viatge segons el cost real, molt més gran de l'actualment estipulat.

2. INVESTIGACIÓ: En recerca i en transferència de tecnologia cal explotar la potencialitat de grups petits i emergents amb ajudes específiques. Les grans estructures de recerca tendeixen a absorbir tots els recursos i serveis generals a la investigació, així com les contractacions de transferència de tecnologia, incrementant la desigualtat i perdent-se la potència investigadora i capacitats de treball dels grups menys consolidats o emergents.

3. PLANTILLA DE PDI: L'estructura i qualitat de la plantilla de PDI al Campus de Gandia ha sofert en els últims temps un perjudici que es pot veure incrementat en els propers anys. Hem d'exigir que la saturació docent es considere separada entre València i Gandia i que les places, siguen o no de reposició, es convoquen i es mantinguen amb l'adscripció del lloc on correspon, facilitant els trasllats prèvia substitució per professors-es de la mateixa categoria .

4. SERVEIS I CONDICIONS LABORALS: Cal seguir lluitant per replicar tots els serveis possibles del campus de Vera al Campus de Gandia. Els nostres treballadors i estudiants han de tenir les mateixes condicions i avantatges que els treballadors de la resta de Campus. Per exemple, haurien d'equiparar-se ja els serveis de promoció de la salut, amb serveis de nutrició, psicologia, logopèdia, etc., com al Campus de Vera.

5. SOSTENIBILITAT: El Campus de Gandia està en un entorn ambiental privilegiat. Cal aprofitar les oportunitats que això ens dóna i promocionar decididament la mobilitat sostenible. També cal realitzar un pla d'implantació d'energies renovables a les nostres instal·lacions i edificis,  entre altres actuacions de sostenibilitat que ens donen una marca de qualitat enfront de la societat.

A CCOO ens comprometem a plantejar on corresponga totes aquestes reivindicacions. Estem disposats a treballar amb propostes que permetin la consecució d'aquestes necessitats i esperem una resposta constructiva de Rectorat i de la Direcció de l'Escola.


          ÉS EL MOMENT!                                VOTA CCOO

http://ccoo.upv.es/images/stories/2018-12-04_elecciones-sindicales/2018-12-04_Cartel_todos-2-con-logos3_700X352.jpg


CCOO y el Campus de Gandia

Desde Comisiones Obreras hemos estado negociando a todos los niveles durante estos 4 años pasados y particularmente en los campus externos de Alcoi y Gandia se han conseguido mejoras importantes. Pero hay que seguir luchando para conseguir mejorar en los próximos cuatro años. En CCOO nos comprometemos a luchar por los siguientes objetivos estratégicos para el Campus de Gandia:

1. MOVILIDAD DE PERSONAL: La movilidad del personal entre Valencia y Gandia se produce por múltiples motivos, algunos son de carácter docente, otros por investigación, y otros por gestión. Es necesario cualificar y cuantificar este tiempo empleado como un ítem específico de la carga de trabajo, en función del carácter y motivo que tenga el desplazamiento. Además, habrá que pagar el viaje según el coste real, mucho mayor del actualmente estipulado.

2. INVESTIGACIÓN: En investigación y en transferencia de tecnología es necesario explotar la potencialidad de grupos pequeños y emergentes con ayudas específicas. Las grandes estructuras de investigación tienden a absorber todos los recursos y servicios generales a la investigación, así como las contrataciones de transferencia de tecnología, incrementándose la desigualdad y perdiéndose la potencia investigadora y capacidades de trabajo de los grupos menos consolidados o emergentes.

3. PLANTILLA DE PDI: La estructura y calidad de la plantilla de PDI en el Campus de Gandia ha sufrido históricamente un perjuicio que puede ver incrementado en los próximos años. Hemos de exigir que la saturación docente se considere separada entre Valencia y Gandia y que las plazas, sean o no de reposición, se convoquen y se mantengan con la adscripción del lugar donde corresponde, facilitando los traslados previa substitución por profesor@s de igual categoría.

4. SERVICIOS Y CONDICIONES LABORALES: Hay que seguir luchando por replicar todos los servicios posibles del Campus de Vera en el Campus de Gandia. Nuestros trabajadores y estudiantes deben tener las mismas condiciones y ventajas (deportes, servicios…) que los trabajadores del resto de Campus. Por ejemplo, deberían equipararse ya los servicios de promoción de la salud, con servicios de nutrición, psicología, logopedia, etc, como en el Campus de Vera.

5. SOSTENIBILIDAD: El Campus de Gandia está en un entorno ambiental privilegiado. Hay que aprovechar las oportunidades que esto  nos da y promocionar decididamente la movilidad sostenible. También hay que realizar un plan de implantación de energías renovables en nuestras instalaciones y edificios entre otras actuaciones que nos den una marca de calidad frente a la sociedad.

En CCOO nos comprometemos a plantear donde corresponda todas estas reivindicaciones. Estamos dispuestos a trabajar con propuestas que permitan la consecución de estas necesidades y esperamos una respuesta constructiva de Rectorado y de la Dirección de la Escuela.

 

          ¡ES EL MOMENTO!                            VOTA CCOO

          ELECCIONS SINDICALS - 4 DESEMBRE 2018
http://ccoo.upv.es/images/stories/2018-12-04_elecciones-sindicales/2018-12-04_Cartel-Gandia-01-con-logos1_700X467.jpg


http://ccoo.upv.es/images/stories/2018-12-04_elecciones-sindicales/2018-12-04_Cartel-Alcoy-01-con-logos2_700X525.jpg

 

 


   VOTA CCOO

És el moment!

 

 

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

   Edifici 6-E (Gabinet Mèdic)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
María Jesús Salvador    79029
Alonso Pérez            79029
Julia Sánchez           77043
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Juanjo Escobar (Gandía) 43003

email:      Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/


Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

PER A QUÈ DEMANEM EL TEU VOT COM A PDI A LES ELECCIONS SINDICALS?

Existeix entre el PDI cert desconeixement sobre la importància de les pròximes eleccions sindicals, i per tant, del paper dels sindicats en relació a les condicions laborals del personal de la Universitat. Aquest desconeixement afecta negativament a la participació en les eleccions, la qual cosa, al seu torn, limita la capacitat negociadora dels sindicats per a millorar les condicions de treball del PDI.

Des dels sindicats, alguns docents intentem millorar les nostres condicions laborals mitjançant els mecanismes de negociació col·lectiva, com són la Mesa de Negociació del PDI en la UPV, i, a nivell autonòmic, la Mesa de Conveni Col·lectiu. En aquestes Meses es tracten aspectes clau que afecten a les condicions laborals i salari de PDI funcionari i laboral, per la qual cosa és d'interés de tot el PDI que la seua representació siga plena i la seua opinió escoltada. Entre altres temes, es tracten, i es continuen tractant:

- L'estructura de plantilla, les ofertes d'ocupació, la carrera docent i la promoció del professorat.
- Les retribucions, complements retributius i dietes.
- La docència assignada a departaments i professorat.
- Els drets i deures del PDI laboral.
- El reconeixement de les activitats del PDI en docència, recerca i gestió.

Per a aquests temes, que tenen un gran impacte en el nostre treball com a PDI, en nombroses ocasions l'administració realitza propostes interessades que ens perjudiquen. Un clar exemple és la proposta d'eliminació del reconeixement del 10% del POD per seguiment docent per part de Rectorat, rebutjat pels sindicats en la Mesa de Negociació, o bé, l'excessiu reconeixement, mai minorat, de la gestió en la NOA si es compara amb el reconeixement de docència i recerca, o la negativa constant per part de l'administració als complements retributius per al PDI laboral.

És, per tant, realment important la teua participació en les eleccions sindicals per a debatre i revertir les propostes que perjudiquen al PDI, així com realitzar altres en favor del PDI, del seu progrés, de la qualitat docent, i de millora de les seues condicions laborals, equiparant-les amb les d'altres universitats del nostre entorn. Des de CCOO, algunes de les nostres reivindicacions són:

– La impartició d'un màxim de 240 hores lectives (24 crèdits) anuals, tal com ja estan fent altres universitats públiques al País Valencià i en altres territoris.

– La reducció de la saturació docent dels departaments fins a un màxim del 80% per a una major flexibilitat en la gestió de la plantilla (assumir baixes, permisos, llicències i excedències).

– Establir grandàries màximes de grup que permeten una docència de qualitat.

– Donar suport a la recerca com a part de l'activitat quotidiana del professorat, amb especial atenció a grups xicotets i emergents, cercant l'atenció individualitzada, i sense marginar a cap figura laboral, amb l'objectiu de facilitar l'acreditació del professorat i exigir la seua promoció tan prompte com siga possible.

– Amb la finalitat de garantir el relleu generacional i evitar la pèrdua de personal format, fomentar les places d'Ajudants i d'Ajudants Doctors.

– Consolidar i millorar el complement de retribucions addicionals propi de la UPV i establir el nivell 30 de complement de destinació per als CU, el 29 per als TU/CEU i el 27 per als TEU.

– Millorar les retribucions del professorat Associat, equiparant-les a les corresponents al TEU a temps parcial i definir criteris objectius i transparents per a la seua renovació contractual.

– Aplicar a totes les figures laborals, siguen o no indefinides, els complements per antiguitat, mèrits docents i de recerca (triennis, quinquennis i sexennis).


Per a aconseguir aquestes propostes, i unes altres, que podràs trobar en el nostre programa, és necessari modificar les normatives existents sobre l'organització acadèmica (NOA), índexs com el IAD, IAI, IAA, i acordar noves normatives, com el Conveni Col·lectiu del Personal Laboral. El nostre objectiu és que les esmentades reivindicacions s'incloguen en aquestes normatives, però per això, és de vital importància la representativitat que ens dóna el teu vot.

 

ÉS EL MOMENT!                                    VOTA CCOO

 

http://ccoo.upv.es/images/stories/2018-12-04_elecciones-sindicales/2018-12-04_Cartel_PDI-con-logos1_700X534.jpg

 


¿PARA QUÉ PEDIMOS TU VOTO COMO PDI EN LAS ELECCIONES SINDICALES?

Existe entre el PDI cierto desconocimiento sobre la importancia de las próximas elecciones sindicales, y por ende, del papel de los sindicatos en relación a las condiciones laborales del personal de la Universidad. Este desconocimiento afecta negativamente a la participación en las elecciones, lo cual, a su vez, limita la capacidad negociadora de los sindicatos para mejorar las condiciones de trabajo del PDI.

Desde los sindicatos, algunos docentes intentamos mejorar nuestras condiciones laborales mediante los mecanismos de negociación colectiva, como son la Mesa de Negociación del PDI en la UPV, y, a nivel autonómico, la Mesa de Convenio Colectivo. En estas Mesas se tratan aspectos clave que afectan a las condiciones laborales y salario de PDI funcionario y laboral, por lo que es de interés de todo PDI que su representación sea plena y su opinión escuchada. Entre otros temas, se tratan, y se continúan tratando:

- La estructura de plantilla, las ofertas de empleo, la carrera docente y la promoción del profesorado.
- Las retribuciones, complementos retributivos y dietas.
- La docencia asignada a departamentos y profesorado.
- Los derechos y deberes del PDI laboral.
- El reconocimiento de las actividades del PDI en docencia, investigación y gestión.

Para estos temas, que tienen un gran impacto en nuestro trabajo como PDI, en numerosas ocasiones la administración realiza propuestas interesadas que nos perjudican. Un claro ejemplo es la propuesta de eliminación del reconocimiento del 10% del POD por seguimiento docente por parte de Rectorado, rechazado por los sindicatos en la Mesa de Negociación, o bien, el excesivo reconocimiento, nunca minorado, de la gestión en la NOA con respecto a docencia e investigación, o la negativa constante por parte de la administración a los complementos retributivos para el PDI laboral.

Es por tanto realmente importante tu participación en las elecciones sindicales para debatir y revertir las propuestas que perjudican al PDI, así como realizar otras en favor del PDI, de su progreso, de la calidad docente, y de mejora de sus condiciones laborales, equiparándolas con las de otras universidades de nuestro entorno. Desde CCOO, algunas de nuestras reivindicaciones son:

– La impartición de un máximo de 240 horas lectivas (24 créditos) anuales, tal como ya están haciendo otras universidades públicas en el País Valencià y en otros territorios.

– La reducción de la saturación docente de los departamentos hasta un máximo del 80% para una mayor flexibilidad en la gestión de la plantilla (asumir bajas, permisos, licencias y excedencias).

– Establecer tamaños máximos de grupo que permitan una docencia de calidad.

– Apoyar la investigación como parte de la actividad cotidiana del profesorado, con especial hincapié en grupos pequeños y emergentes, buscando la atención individualizada, y sin marginar a ninguna figura laboral, con el objetivo de facilitar la acreditación del profesorado y exigir su promoción tan pronto como sea posible.

– Con el fin de garantizar el relevo generacional y evitar la pérdida de personal formado, fomentar las plazas de Ayudantes y de Ayudantes Doctores.

– Consolidar y mejorar el complemento de retribuciones adicionales propio de la UPV y establecer el nivel 30 de complemento de destino para los CU, el 29 para los TU/CEU y el 27 para los TEU.

– Mejorar las retribuciones del profesorado Asociado, equiparándolas a las correspondientes al TEU a tiempo parcial y definir criterios objetivos y transparentes para su renovación contractual.

– Aplicar a todas las figuras laborales, sean o no indefinidas, los complementos por antigüedad, méritos docentes y de investigación (trienios, quinquenios y sexenios).

Para alcanzar estas propuestas, y otras, que podrás encontrar en nuestro programa, es necesario modificar las normativas existentes sobre la organización académica (NOA), índices como el IAD, IAI, IAA, y acordar nuevas normativas, como el Convenio Colectivo del Personal Laboral. Nuestro objetivo es que las mencionadas reivindicaciones se incluyan en estas normativas, pero para ello, es de vital importancia la representatividad que nos da tu voto.


 ¡ES EL MOMENTO!                                    VOTA CCOO

 

 

          ELECCIONS SINDICALS - 4 DESEMBRE 2018
http://ccoo.upv.es/images/stories/2018-12-04_elecciones-sindicales/2018-12-04_Cartel_todos-2-con-logos3_700X352.jpg

 

 


   VOTA CCOO

  És el moment!

 

 

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

   Edifici 6-E (Gabinet Mèdic)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
María Jesús Salvador    79029
Alonso Pérez            79029
Julia Sánchez           77043
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Juanjo Escobar (Gandía) 43003

email:      Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/


Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

Agenda

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

utilizamos cookies propias y de terceros por motivos de seguridad, mejorar la experiencia del usuario y conocer sus hábitos de navegación. Si continuas navegando, entendemos que admites nuestra política de cookies.