A causa de les expectatives que s'han suscitat entre el personal interí de la Universitat sobre diversos temes d'actualitat, CCOO vol fer-te arribar la següent informació:

CARRERA PROFESSIONAL
El 25 de novembre de 2015 es va signar en la Universitat el “Acord sobre la implantació del sistema de Carrera Professional horitzontal en la Universitat Politècnica de València”, acord que inclou una Addenda en la qual s'afirma que “el personal funcionari interí de llarga durada ha de ser inclòs en el Sistema de Carrera Professional a implementar en la Universitat Politècnica de València”.

CCOO va ser una de les tres organitzacions sindicals signants d'aquest acord.

Fruit de la signatura d'aqueix acord, ara que la GVA ja ha autoritzat el pagament de la Carrera Professional en les Universitats Públiques, CCOO va reclamar en la Mesa de Negociació del 26 d'abril de 2017 que l'Administració sol·licitara el pagament de la Carrera Professional al personal interí. A més, el 29 de maig de 2017, amb registre d'entrada nº 25555, CCOO va sol·licitar al Rector “l'enquadrament del Personal d'Administració i Serveis temporal que complisca els requisits d'antiguitat i que se li abone el complement de Carrera Professional a aquest personal.”

Sense la signatura de l'acord inicial que arreplegava el dret col·lectiu al cobrament del complement de Carrera Professional no haguera existit la possibilitat que el personal interí anara inclòs en el mateix.

 

ACORD D'ESTABILITAT EN L'OCUPACIÓ PÚBLICA
El 29 de març de 2017 CCOO va signar amb el Govern de l'Estat un acord per a la reducció de la precarietat en l'ocupació pública, pel qual entre 270.000 i 300.000 persones accediran a un lloc de treball fix en les Administracions Públiques en els pròxims 3 anys. El compromís aconseguit inclou reduir la interinitat al 8% i no superar aquest índex en el futur.

La nostra proposta és que s'elimine la taxa de reposició, però mentre seguisca estant vigent, és necessari que s'amplien els col·lectius prioritaris, especialment en les administracions locals, en l'Administració General de l'Estat o en les Universitats. Aquest acord estableix el compromís de seguir ampliant el procés d'estabilització.

 

PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT (PGE 2017)
CCOO és l'única organització sindical que va plantejar una esmena als partits polítics sobre l'article 19.2 de l'esborrany dels PGE 2017, que provocava la limitació i la rotació dels contractes del personal interí, esmena que ha sigut acceptada parcialment, evitant així la rotació del personal interí cada tres anys.

La negociació amb els grups parlamentaris ha aconseguit que s'incloguen, a través dels PGE 2017, nous col·lectius en l'Acord d'Estabilitat en l'Ocupació Pública com el PDI d'Universitats.

De moment, no ha sigut possible convèncer a Montoro que també s'afegira al personal d'administració i serveis en aquesta ampliació de l'Acord d'estabilitat d'ocupació pública, fonamentalment perquè les universitats encara no han actualitzat les dades de temporalitat i interinitat del PAS ni li'ls /els hi han remès al MECD ni al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Alguna cosa totalment incomprensible si tenim en compte que la CRUE els va requerir aqueixa informació des de fa un mes.

Ara els PGE 2017 passaran al Senat durant dues setmanes en les quals, encara, es poden presentar esmenes que milloren el text i que incorporen nous sectors a l'Acord d'estabilitat per a ampliar les Ofertes d’Ocupació Pública.

Per a reclamar al Govern de l'Estat la nostra inclusió en aqueix Acord i, de pas reclamar al Rector rapidesa en la inclusió del personal interí en la Carrera Professional, CCOO està preparant concentracions del PAS davant el rectorat per a dimecres que ve 7 de juny.

 

 

  Interinos estabilidad 02

Debido a las expectativas que se han suscitado entre el personal interino de la Universidad sobre diversos temas de actualidad, CCOO quiere hacerte llegar la siguiente información:

CARRERA PROFESIONAL
El 25 de noviembre de 2015 se firmó en la Universidad el “Acuerdo sobre la implantación del sistema de Carrera Profesional horizontal en la Universitat Politècnica de València”, acuerdo que incluye una Adenda en la que se afirma que “el personal funcionario interino de larga duración debe ser incluido en el Sistema de Carrera Profesional a implementar en la Universitat Politècnica de València”.

CCOO fue una de las tres organizaciones sindicales firmantes de este acuerdo.

Fruto de la firma de ese acuerdo, ahora que la GVA ya ha autorizado el pago de la Carrera Profesional en las Universidades Públicas, CCOO reclamó en la Mesa de Negociación del 26 de abril de 2017 que la Administración solicitara el pago de la Carrera Profesional al personal interino. Además, el 29 de mayo de 2017, con registro de entrada nº 25555, CCOO solicitó al Rector “el encuadramiento del Personal de Administración y Servicios temporal que cumpla los requisitos de antigüedad y que se le abone el complemento de Carrera Profesional a este personal.”

Sin la firma del acuerdo inicial que recogía el derecho colectivo al cobro del complemento de Carrera Profesional no hubiera existido la posibilidad de que el personal interino fuese incluido en el mismo.

 

ACUERDO DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO
El 29 de marzo de 2017 CCOO firmó con el Gobierno del Estado un acuerdo para la reducción de la precariedad en el empleo público, por el que entre 270.000 y 300.000 personas accederán a un puesto de trabajo fijo en las Administraciones Públicas en los próximos 3 años. El compromiso alcanzado incluye reducir la interinidad al 8% y no superar este índice en el futuro.

Nuestra propuesta es que se elimine la tasa de reposición, pero mientras siga estando vigente, es necesario que se amplíen los colectivos prioritarios, especialmente en las administraciones locales, en la Administración General del Estado o en las Universidades. Este acuerdo establece el compromiso de seguir ampliando el proceso de estabilización.

 

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO (PGE 2017)
CCOO es la única organización sindical que planteó una enmienda a los partidos políticos sobre el artículo 19.2 del borrador de los PGE 2017, que provocaba la limitación y la rotación de los contratos del personal interino, enmienda que ha sido aceptada parcialmente, evitando así la rotación del personal interino cada tres años.

La negociación con los grupos parlamentarios ha conseguido que se incluyan, a través de los PGE 2017, nuevos colectivos en el Acuerdo de Estabilidad en el Empleo Público como el PDI de Universidades.

De momento, no ha sido posible convencer a Montoro de que también se añadiera al personal de administración y servicios en esta ampliación del Acuerdo de estabilidad de empleo público, fundamentalmente porque las universidades aún no han actualizado los datos de temporalidad e interinidad del PAS ni se los han remitido al MECD ni al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Algo totalmente incomprensible si tenemos en cuenta que la CRUE les requirió esa información desde hace un mes.

Ahora los PGE 2017 pasarán al Senado durante dos semanas en las que, aún, se pueden presentar enmiendas que mejoren el texto y que incorporen nuevos sectores al Acuerdo de estabilidad para ampliar las Ofertas de Empleo Público

Para reclamar al Gobierno del Estado nuestra inclusión en ese Acuerdo y, de paso reclamar al Rector rapidez en la inclusión del personal interino en la Carrera Profesional, CCOO está preparando concentraciones del PAS ante el rectorado para el próximo miércoles 7 de junio.

 

 

 

Amb tu, construïm el futur

 

 


Serveis per a l'afiliació de CCOO

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png
Telèfons: 963 877 040 - 043 (ext. 77040-77043)
Web: http://www.ccoo.upv.es
Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/
      Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

Agenda

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

utilizamos cookies propias y de terceros por motivos de seguridad, mejorar la experiencia del usuario y conocer sus hábitos de navegación. Si continuas navegando, entendemos que admites nuestra política de cookies.