PER QUÈ NO ES COBREIXEN LES BAIXES EN ELS SERVEIS D'INFORMACIÓ?

Actualment en quasi tots els Serveis d'Informació d'aquesta Universitat falten per cobrir un o dos llocs de treball, degut principalment al fet que no se substitueix a les persones que es troben de baixa per malaltia de llarga duració, situació de millora d'ús del personal, etc.

CCOO ja ha reivindicat i exigit en moltes ocasions a l'administració la necessitat de cobrir aquestes places, perquè es puga exercir el treball en bones condicions, sense abusar i carregar a la resta del personal. Ens consta que per part de les unitats afectades, principalment Escoles i Facultats, també s'ha sol·licitat.

També és fonamental que la plantilla estiga ben dimensionada. Si els efectius són escassos, bé perquè no estan creades les places, bé perquè no se substitueixen les baixes o permisos, el treball que es desenvolupa en les unitats no es pot realitzar. I això ens condueix al fet que el personal usuari d'aqueixos Serveis es queixe d'aquestes deficiències.

Aquesta estratègia s'utilitza de manera intencionada per al demèrit del servei, especialment en els Serveis d'Informació. Així, quan s'acumulen les queixes en un servei, unitat,… l'administració té la justificació perfecta per a voler amortitzar places. Això és fer trampa. I es fa de manera conscient des de la Universitat, amb l'aquiescència del Sr. Rector, per acció o per omissió.

Recordarem que des de CCOO ja es va alertar a la comunitat universitària en el correu remès de data 17-06-2019, de la intenció de la Gerència d'amortitzar els 12 llocs d'Auxiliars de Servei que han promocionat a Administratius i estan a l'espera de prendre possessió. Aquesta acció va ser paralitzada per les organitzacions sindicals assistents a la Mesa de negociació. També en aquesta Mesa es va preguntar a la Cap de Servei de RRHH que per què no es cobrien les baixes per malaltia de llarga duració, i va assegurar que estaven cobertes totes elles.

I malgrat les traves que posa l'administració, els Serveis d'Informació tenen uns resultats en les enquestes de satisfacció del PEGASUS que, en cap cas, baixen del 90%, percentatge superior a altres Serveis.

Tot l'exposat ens porta a plantejar-nos:

Que el Gerent i la Cap del Servei de RRHH no coneixen els diferents serveis, unitats, centres, departaments, instituts, laboratoris,… de la Universitat.

Que no saben la quantitat de personal que hi ha en cada lloc i desconeixen absolutament quines són les seues funcions i el treball que realitzen diàriament.

Si això succeeix al Campus de Vera, imagineu el que succeeix amb el Campus de Gandia i el d'Alcoi.

Són els responsables de la gestió dels recursos humans, i si desconeixen aquestes dades en quines mans ens trobem? Pel que sembla la seua visió és molt limitada i només aconsegueixen veure el que tenen a la seua al voltant, donant-li importància únicament a les seues àrees.

I ni això, ja que quan la Gerència va presentar la proposta de creació de places de grups A1 de gestió per als seus serveis, només donaven com a alternativa que les places anaren a torn lliure, sense possibilitat de promoció interna. Com si el personal que es troba en situació de promocionar, no poguera exercir aqueixos treballs amb solvència i professionalitat.

En la institució en la qual treballem, tots els treballs que s'exerceixen són importants, cadascun en la seua parcel·la, i són necessàries totes les categories per al seu funcionament.

D'altra banda, si se suprimeix al personal que fa aquestes tasques, qui les assumirà? el personal de categories superiors, a cost econòmic d'hora de Tècnic Superior o Catedràtic?. Des de CCOO ens preguntem ... estem perdent el nord en aquesta Universitat? on està l'Excel·lència?

També hi ha la possibilitat que l'administració vulga que aquestes tasques siguen assumides mitjançant el procés de privatització del servei, vulnerant el dret d'accés a la funció pública, i on la contractació del personal no passa per un procés selectiu públic, per no parlar de la falta de transparència i de les condicions laborals en les quals treballen les persones de les contractes, que sempre són pitjors a les del personal funcionari. Al final el cost de la privatització és molt més elevat.

Això és la punta de l'iceberg, perquè el que succeeix amb els Serveis d'Informació és extensible a la resta de categories; qui ens diu que dins d'un temps no es comence a fer el mateix amb el personal administratiu? Actualment ja tenim en els instituts d'investigació persones que treballen per a empreses privades que estan realitzant aquestes funcions, juntament amb el personal funcionari.

CCOO denuncia la falta d'operativitat d'aquesta Universitat, i exigeix novament que es cobrisquen totes les places vacants dels Serveis d'Informació i d'altres unitats que es troben en la mateixa situació.

   funcionarios reduccion personal 01


¿POR QUÉ NO SE CUBREN LAS BAJAS EN LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN?

Actualmente en casi todos los Servicios de Información de esta Universitat faltan por cubrir uno o dos puestos de trabajo, debido principalmente a que no se sustituye a las personas que se encuentran de baja por enfermedad de larga duración, situación de mejora de empleo del personal, etc.

CCOO ya ha reivindicado y exigido en muchas ocasiones a la administración la necesidad de cubrir estas plazas, para que se pueda desempeñar el trabajo en buenas condiciones, sin abusar y cargar al resto del personal. Nos consta que por parte de las unidades afectadas, principalmente Escuelas y Facultades, también se ha solicitado.

También es fundamental que la plantilla esté bien dimensionada. Si los efectivos son escasos, bien porque no estén creadas las plazas, bien porque no se sustituyen las bajas o permisos, el trabajo que se desarrolla en las unidades no se puede realizar. Y esto nos conduce a que el personal usuario de esos Servicios se queje de estas deficiencias.

Esta estrategia se utiliza de manera intencionada para el demérito del servicio, especialmente en los Servicios de Información. Así, cuando se acumulan las quejas en un servicio, unidad,… la administración tiene la justificación perfecta para querer amortizar plazas. Eso es hacer trampa. Y se hace de manera consciente desde la Universitat, con la aquiescencia del Sr. Rector, por acción o por omisión.

Recordaremos que desde CCOO ya se alertó a la comunidad universitaria en el correo remitido de fecha 17-06-2019, de la intención de la Gerencia de amortizar los 12 puestos de Auxiliares de Servicio que han promocionado a Administrativos y están a la espera de tomar posesión. Esta acción fue paralizada por las organizaciones sindicales asistentes a la Mesa de negociación. También en esta Mesa se preguntó a la Jefa de Servicio de RRHH que por qué no se cubrían las bajas por enfermedad de larga duración, y aseguró que estaban cubiertas todas ellas.

Y a pesar de las trabas que pone la administración, los Servicios de Información tienen unos resultados en las encuestas de satisfacción del PEGASUS que, en ningún caso, bajan del 90%, porcentaje superior a otros Servicios.

Todo lo expuesto nos lleva a plantearnos:

Que el Gerente y la Jefa del Servicio de RRHH  no conocen los distintos servicios, unidades, centros, departamentos, institutos, laboratorios,… de la Universitat.

Que no saben la cantidad de personal que hay en cada sitio y desconocen absolutamente cuáles son sus funciones y el trabajo que realizan diariamente.

Si eso sucede en el Campus de Vera, imaginad lo que sucede con el Campus de Gandia y el de Alcoi.

Son los responsables de la gestión de los recursos humanos, y si desconocen estos datos ¿en qué manos nos encontramos? Al parecer su visión es muy limitada y sólo alcanzan a ver lo que tienen a su alrededor, dándole importancia únicamente a sus áreas.

Y ni eso, ya que cuando la Gerencia presentó la propuesta de creación de plazas de grupos A1 de gestión para sus servicios, sólo daban como alternativa que las plazas fueran a turno libre, sin posibilidad de promoción interna. Como si el personal que se encuentra en situación de promocionar, no pudiera desempeñar esos trabajos con solvencia y profesionalidad.

En la institución en la que trabajamos, todos los trabajos que se desempeñan son importantes, cada uno en su parcela, y son necesarias todas las categorías para su funcionamiento.

Por otra parte, si se suprime al personal que realiza estas tareas, ¿quién las asumirá? ¿el personal de categorías superiores, a coste económico de hora de Técnico Superior o Catedrático?. Desde CCOO nos preguntamos ¿estamos perdiendo el norte en esta Universitat? ¿dónde está la Excelencia?

También cabe la posibilidad que la administración quiera que estas tareas sean asumidas mediante el proceso de privatización del servicio, vulnerando el derecho de acceso a la función pública, y donde la contratación del personal no pasa por un proceso selectivo público, por no hablar de la falta de transparencia y de las condiciones laborales en las que trabajan las personas de las contratas, que siempre son peores a las del personal funcionario. Al final el coste de la privatización es mucho más elevado.

Esto es la punta del iceberg, porque lo que sucede con los Servicios de Información es extensible al resto de categorías; ¿quién nos dice que dentro de un tiempo no se comience a hacer lo mismo con el personal administrativo? Actualmente ya tenemos en los institutos de investigación personas que trabajan para empresas privadas que están realizando estas funciones, junto con el personal funcionario.

CCOO denuncia la falta de operatividad de esta Universitat, y exige nuevamente que se cubran todas las plazas vacantes de los Servicios de Información y de otras unidades que se encuentren en la misma situación.

     mujer trabajadora 02

 

Som universitat pública


No ens oblidem que som una universitat pública

 

 

Serveis per a l'afiliació de CCOO
Atenció a l´afiliació
http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

 CCOO, primer sindicato en España

CCOO ha conseguido 96.249 delegados/as, el 35,7% del total, en las elecciones sindicales celebradas en empresas privadas y en las Administraciones Públicas.
Con estos resultados, CCOO revalida su condición de primer sindicato de nuestro país, lo es desde los años 90, con una diferencia de 8.051 representantes sobre el segundo sindicato, la Unión General de Trabajadores.
Así lo acredita el Ministerio de Trabajo en una certificación el día 19 de junio de 2019.

   Edifici 6-E (Gabinet Mèdic)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez            79029
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Julia Benet               77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003

email:      Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :  https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php


.

 

Agenda

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

utilizamos cookies propias y de terceros por motivos de seguridad, mejorar la experiencia del usuario y conocer sus hábitos de navegación. Si continuas navegando, entendemos que admites nuestra política de cookies.