Carrera Professional per a tot el personal

Després d'un llarg periple de reunions, desacords, de em dius i et diré, per fi hem
aconseguit l'acord que materialitza el cobrament del 100% de la Carrera
Professional per al Personal Funcionari de Carrera i el Personal Laboral Fix de la
UPV.

Però, que estiguem cobrant des del mes d'abril, no significa que s'haja acabat la
batalla de la Carrera Professional.

Ara cal continuar barallant-se perquè s'atenguen les reclamacions sobre la Carrera
Professional que s'han produït, que s'esmenen els errors comesos amb els qui van
prendre possessió en diversos grups el mateix dia i van demanar excedència
automàtica, comprovar com s'estan realitzant les progressions, etc.

I la batalla més important, que és el tema de la Carrera Professional del Personal Interí i laboral no fix.

La UPV va demanar autorització a la Conselleria d'Hisenda, l'any passat, per al
pagament de la Carrera Professional a tot el PAS de la Universitat i la Generalitat
Valenciana només va autoritzar el pagament al Personal fix.


Al març de 2017 el Tribunal Suprem va dictar una sentència rebutjant el recurs que
havia interposat la Generalitat Valenciana contra la resolució de 2015 del TSJCV, que estimava parcialment el recurs presentat contra el decret del Consell que regulava la carrera professional dels empleats públics, i que li obliga a modificar el Decret de Carrera Professional per a incloure al Personal Interí.

CCOO, malgrat no estar d'acord amb l'esborrany que la Generalitat Valenciana ha enviat al Consell Jurídic Consultiu, espera l'aprovació de la modificació del decret de la GVA perquè, després de la preceptiva autorització de la Conselleria d'Hisenda, es puga començar a pagar al Personal Interí de “llarga durada” i seguir barallant-se perquè el cobrament de la Carrera Professional abaste a tot el PAS de la Universitat sense cap distinció.

Més tard s'ha produït la sentència d'un treballador de la UJI, en la qual se li reconeix, de manera individual, el cobrament de l'import de la Carrera Professional però no la seua inclusió en el Sistema de Carrera Professional. En ser reconegut un dret individual no es pot demanar extensió d'aquesta sentència perquè puga cobrar el PAS de la resta d'Universitats.

El Personal Temporal de la UPV pot presentar sol·licitud davant l'Administració de la Universitat per al cobrament de la Carrera Professional, sense que açò tinga conseqüència alguna per a la persona que reclama. Ara, la interposició d'un recurs Contenciós-Administratiu sí que pot tenir conseqüències sobre la persona que ho interpose. Si qui dicta sentencia estima que procedeix el pagament de la Carrera Professional a aqueixa persona, qui guanye el recurs podrà començar a cobrar el complement en un curt espai de temps, però, si per contra la sentència és desestimatòria, es trobarà amb que mai podrà cobrar el complement.

Des de CCOO anem a seguir barallant-nos per aconseguir el dret de tot el Personal Temporal a la Carrera Professional. Intentarem arribar a un acord en la Universitat que permeta que no hi haja cap tipus de discriminació entre les companyes i companys de la UPV.

    Interinos estabilidad 02

 

Carrera Profesional para todo el personal


Después de un largo periplo de reuniones, desencuentros, dimes y diretes, por fin hemos alcanzado el acuerdo que materializa el cobro del 100% de la Carrera Profesional para el Personal Funcionario de Carrera y el Personal Laboral Fijo de la UPV.

Pero, que estemos cobrando desde el mes de abril, no significa que se haya acabado la batalla de la Carrera Profesional.

Ahora hay que continuar peleando para que se atiendan las reclamaciones sobre la Carrera Profesional que se han producido, que se subsanen los errores cometidos con quienes tomaron posesión en varios grupos el mismo día y pidieron excedencia automática, comprobar cómo se están realizando las progresiones, etc.
Y la batalla más importante, que es el tema de la Carrera Profesional del Personal Interino y laboral no fijo.

La UPV pidió autorización a la Conselleria de Hacienda, el año pasado, para el pago de la Carrera Profesional a todo el PAS de la Universitat y la Generalitat Valenciana sólo autorizó el pago al Personal fijo.

En marzo de 2017 el Tribunal Supremo dictó una sentencia rechazando el recurso que había interpuesto la Generalitat Valenciana contra la resolución de 2015 del TSJCV, que estimaba parcialmente el recurso presentado contra el decreto del Consell que regulaba la carrera profesional de los empleados públicos, y que le obliga a modificar el Decreto de Carrera Profesional para incluir al Personal Interino.

CCOO, a pesar de no estar de acuerdo con el borrador que la Generalitat Valenciana ha enviado al Consell Jurídic Consultiu, espera la aprobación de la modificación del decreto de la GVA para que, tras la preceptiva autorización de la Conselleria de Hacienda, se pueda empezar a pagar al Personal Interino de “larga duración” y seguir peleando para que el cobro de la Carrera Profesional abarque a todo el PAS de la Universidad sin distinción ninguna.

Más tarde se ha producido la sentencia de un trabajador de la UJI, en la que se le reconoce, de manera individual, el cobro del importe de la Carrera Profesional pero no su inclusión en el Sistema de Carrera Profesional. Al ser reconocido un derecho individual no se puede pedir extensión de esta sentencia para que pueda cobrar el PAS del resto de Universidades.

El Personal Temporal de la UPV puede presentar solicitud ante la Administración de la Universitat para el cobro de la Carrera Profesional, sin que ello tenga consecuencia alguna para la persona que reclama. Ahora, la interposición de un recurso Contencioso-Administrativo sí que puede tener consecuencias sobre la persona que lo interponga. Si quien dicte sentencia estima que procede el pago de la Carrera Profesional a esa persona, quien gane el recurso podrá empezar a cobrar el complemento en un corto espacio de tiempo, pero, si por el contrario la sentencia es desestimatoria, se encontrará con que nunca podrá cobrar el complemento.

Desde CCOO vamos a seguir peleando por conseguir el derecho de todo el Personal Temporal a la Carrera Profesional. Intentaremos llegar a un acuerdo en la Universitat que permita que no haya ningún tipo de discriminación entre las compañeras y compañeros de la UPV.

 


Som treballadors   
Som treballadores      
Som universitat

 

 

Atenció a l´afiliació

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

Edifici 6-E (Gabinet Mèdic)
Telèfons:  963 877 040 - 963 877 043
María Jesús Salvador     79029
Alonso Pérez             79029  
Julia Sánchez            77043  
José Segovia             77040  
Consuelo Vallés          77043  
Ildefonso Pelayo         77043  
Juanjo Escobar (Gandía)  43003


email:      Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Web:       http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv

Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/

Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

Agenda

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

utilizamos cookies propias y de terceros por motivos de seguridad, mejorar la experiencia del usuario y conocer sus hábitos de navegación. Si continuas navegando, entendemos que admites nuestra política de cookies.