Avui fa 159 dies des de la presa de possessió del nou Gerent de la UPV

En la primera reunió que vam tenir amb ell després d'acceptar el càrrec, ens va sol.licitar un “poc de temps a fi de poder estudiar els temes que afectaven al Personal d'Administració i Serveis” perquè, quan convocara la Taula de Negociació, estiguera en condicions de fer un bon treball.

Doncs bé, 5 mesos i escaig després, el, “ja no tan nou” Gerent, fa oïdes sordes a tot allò que tinga a veure amb les condicions de treball del PAS de la Universitat.

El passat 23 de maig, CCOO va registrar un escrit per al Rector i el Gerent sol.licitant-los la convocatòria de les Meses Tècniques per a començar a presentar i debatre propostes sobre els temes als quals es refereix el “II Acord per a l'ocupació pública i de condicions de treball”, que va signar CCOO a Madrid amb el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. L'objecte de realitzar ja la sol.licitud és, que quan s'aproven els Pressupostos Generals de l'Estat, estiguem preparats per a implementar les millores que en ell s'arrepleguen.

Aquestes millores són molt importants per a tot el PAS ja que fan referència a:

. La reducció de la temporalitat fins a un màxim de 8% a través de l'increment de la taxa de reposició fins al 100%, més taxes addicionals (8%) i de l'engegada d'un procés d'estabilització de l'ocupació temporal pel qual es podrien convocar totes aquelles places ocupades de forma temporal i ininterrompuda en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2017.

. Un acord en matèria retributiva amb un horitzó temporal a tres anys (entre un mínim del 6,1% i màxim del 8,8% per al període 2018-2019-2020), que contempla fons addicionals (0’75% de la massa salarial) que, prèvia negociació

. Mesures de conciliació de la vida personal i familiar que inclouen:

* Capacitat de negociació per a la revisió de la jornada laboral. 35 hores setmanals per a la jornada ordinària.
* Borsa d'hores acumulables per a cura i atenció de majors, discapacitats, i fills menors.
* Jornada continuada per a cura de fills menors de 12 anys o discapacitats;
* Recuperació del 100% de les retribucions en situació de IT;
* Jubilació parcial de determinats col.lectius;

. Una altra sèrie de mesures que tenen a veure amb:
* Planes d'Igualtat.
* Prospecció de necessitats formatives; etc.

Però, a més, també els hem sol.licitat reprendre la negociació en altres temes, que no són menys importants i que estan en suspens mentre el Gerent “estudia”, i dels quals volem destacar: Borses de Treball, Modificacions de la RPT, Barems, Carrera Professional, i un llarg etcètera de temes que ens afecten directament a tot el PAS de la Universitat, i que CCOO considera que s'han de resoldre el més prompte possible per a poder seguir avançant en les millores laborals de tot el Personal.

          Pactemos libremente 01

Hoy hace 159 días desde la toma de posesión del nuevo Gerente de la UPV

En la primera reunión que tuvimos con él después de aceptar el cargo, nos solicitó un “poco de tiempo a fin de poder estudiar los temas que afectaban al Personal de Administración y Servicios” para que, cuando convocara la Mesa de Negociación, estuviera en condiciones de hacer un buen trabajo.

Pues bien, 5 meses y pico después, el, “ya no tan nuevo” Gerente, hace oídos sordos a todo aquello que tenga que ver con las condiciones de trabajo del PAS de la Universitat.

El pasado 23 de mayo, CCOO registró un escrito para el Rector y el Gerente solicitándoles la convocatoria de las Mesas Técnicas para empezar a presentar y debatir propuestas sobre los temas a los que se refiere el “II Acuerdo para el empleo público y de condiciones de trabajo”, que firmó CCOO en Madrid con el Ministerio de Hacienda y Función Pública. El objeto de realizar ya la solicitud es, que cuando se aprueben los Presupuestos Generales del Estado, estemos preparados para implementar las mejoras que en él se recogen.

 

Estas mejoras son muy importantes para todo el PAS ya que hacen referencia a:

. La reducción de la temporalidad hasta un máximo de 8% a través del incremento de la tasa de reposición hasta el 100%, más tasas adicionales (8%) y de la puesta en marcha de un proceso de estabilización del empleo temporal por el que se podrían convocar todas aquellas plazas ocupadas de forma temporal e ininterrumpida en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2017.

. Un acuerdo en materia retributiva con un horizonte temporal a tres años (entre un mínimo del 6,1% y máximo del 8,8% para el periodo 2018-2019-2020), que contempla fondos adicionales (0’75% de la masa salarial) que, previa negociación colectiva, se podrían dedicar, entre otras cosas, a la revisión de complementos específicos o la homologación de complementos de destino.


. Medidas de conciliación de la vida personal y familiar que incluyen:

* Capacidad de negociación para la revisión de la jornada laboral. 35 horas semanales para la jornada ordinaria.
* Bolsa de horas acumulables para cuidado y atención de mayores, discapacitados, e hijos menores.
* Jornada continuada para cuidado de hijos menores de 12 años o discapacitados;
* Recuperación del 100% de las retribuciones en situación de IT;
* Jubilación parcial de determinados colectivos;


. Otra serie de medidas que tienen que ver con:

* Planes de Igualdad.
* Prospección de necesidades formativas; etc.

Pero, además, también les hemos solicitado reemprender la negociación en otros temas, que no son menos importantes y que están en suspenso mientras el Gerente “estudia”, y de los que queremos destacar: Bolsas de Trabajo, Modificaciones de la RPT, Baremos, Carrera Profesional, y un largo etcétera de temas que nos afectan directamente a todo el PAS de la Universitat, y que CCOO considera que se deben resolver lo más pronto posible para poder seguir avanzando en las mejoras laborales de todo el Personal.


És el moment!
de recuperar els drets arrabassats

 

Atenció a l´afiliació
http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

   Edifici 6-E (Gabinet Mèdic)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
María Jesús Salvador    79029
Alonso Pérez            79029
Julia Sánchez           77043
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Juanjo Escobar (Gandía) 43003

email:      Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/


Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

Agenda

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

utilizamos cookies propias y de terceros por motivos de seguridad, mejorar la experiencia del usuario y conocer sus hábitos de navegación. Si continuas navegando, entendemos que admites nuestra política de cookies.