CCOO informa a tot el PDI que des de fa alguns anys, la Intervenció de la Generalitat Valenciana ha vingut manifestant excepcions al model de retribucions addicionals del PDI de la UPV, concretament al subcomponent de "productivitat variable acadèmica". Ara aqueixa excepció s'ha convertit en una objecció, per la qual cosa s'ha de resoldre perquè la Generalitat Valenciana autoritze l'abonament d'aquestes retribucions addicionals del personal docent i investigador.

Aquesta retribució addicional té tres subcomponents, primer "Mèrits per gestió institucional", segon "Mèrits de dedicació docent" i tercer "Productivitat variable acadèmica", i és en aquest últim subcomponent on la Intervenció de la Generalitat Valenciana ha trobat el problema.

El primer i el segon subcomponent estan correctament aprovats en el Decret 174/2002, de 15 d'octubre, del Consell i s'abonaran en la nòmina de desembre de 2019.

El tercer subcomponent d'aquesta retribució, "Productivitat variable acadèmica", s'espera que ho solucione el Consell en la seua reunió del pròxim divendres 29 de novembre.
Es pretén una modificació del Decret 174/2002, perquè arreplegue els tres subcomponents d'aquesta retribució addicional del PDI.

Posteriorment s'haurà d'esperar a la reunió del Consell Social de desembre, al qual se sol·licitarà l'autorització per a l'abonament d'aquest tercer subcomponent, que probablement s'haurà d'incloure en la nòmina de gener o febrer del 2020.

Això implicarà potser el que les milers de persones afectades han de fer una declaració de renda complementària, en el seu moment, perquè seran retribucions del 2019 que s'abonen en 2020, amb les consegüents molèsties i pèrdua de temps, llevat que la Universitat cerque una solució legal per a evitar-ho.

No entenem que l'administració no haja informat el PDI de la Universitat de la situació plantejada enguany amb la retribució addicional, tenint en compte la importància d'aquest complement en el salari del personal docent i investigador.

Continuarem informant sobre aquesta qüestió en la mesura en què ens vaja arribant la informació, instant al mateix temps a l'administració que s'abone el complement al més prompte possible i cercant una solució que cause les menors molèsties al col·lectiu que està patint aquest lamentable retard.

         mafalda elecciones 6

CCOO informa a todo el PDI que desde hace algunos años, la Intervención de la Generalitat Valenciana ha venido manifestando salvedades al modelo de retribuciones adicionales del PDI de la UPV, concretamente al subcomponente de "productividad variable académica". Ahora esa salvedad se ha convertido en una objeción, por lo que se debe resolver para que la Generalitat Valenciana autorice el abono de estas retribuciones adicionales del personal docente e investigador.

Esta retribución adicional tiene tres subcomponentes, primero "Méritos por gestión institucional", segundo "Méritos de dedicación docente" y tercero "Productividad variable académica", y es en este último subcomponente donde la Intervención de la Generalitat Valenciana ha encontrado el problema.

El primer y el segundo subcomponente están correctamente aprobados en el Decreto 174/2002, de 15 de octubre, del Consell y se abonarán en la nómina de diciembre de 2019.

El tercer subcomponente de esta retribución, "Productividad variable académica", se espera que lo solucione el Consell en su reunión del próximo viernes 29 de noviembre.
Se pretende una modificación del Decreto 174/2002, para que recoja los tres subcomponentes de esta retribución adicional del PDI.

Posteriormente se tendrá que esperar a la reunión del Consejo Social de diciembre, al que se solicitará la autorización para el abono de este tercer subcomponente, que probablemente se tendrá que incluir en la nómina de enero o febrero del 2020.

Ello implicará quizás el que las miles de personas afectadas tengan que hacer una declaración de renta complementaria, en su momento, pues serán retribuciones del 2019 que se abonan en 2020, con las consiguientes molestias y pérdida de tiempo, salvo que la Universidad busque una solución legal para evitarlo.

No entendemos que la administración no haya informado al PDI de la Universitat de la situación planteada este año con la retribución adicional, habida cuenta de la importancia de este complemento en el salario del personal docente e investigador.

Seguiremos informando sobre esta cuestión en la medida en que nos vaya llegando la información, instando al mismo tiempo a la administración a que se abone el complemento lo antes posible y buscando una solución que cause las menores molestias al colectivo que está sufriendo este lamentable retraso.

 

 

Som treballadors
   Som treballadores
      Som universitat

 

 

 


CCOO PV edita una guía con toda las normas sobre cotización a la Seguridad Social, pensiones y todo tipo de prestaciones.

Un documento para conocer los derechos en el ámbito laboral y social.
http://ow.ly/4N7M50xaCCC

Atenció a l´afiliació

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

CCOO, primer sindicat a Espanya
CCOO ha aconseguit 96.249 delegats/as, el 35,7% del total, en les eleccions sindicals celebrades en empreses privades i en les Administracions Públiques.
Amb aquests resultats, CCOO revalida la seua condició de primer sindicat del nostre país, ho és des dels anys 90, amb una diferència de 8.051 representants sobre el segon sindicat, la Unió General de Treballadors.
Així ho acredita el Ministeri de Treball en una certificació el dia 19 de juny de 2019.

   Edifici 6-E (Gabinet Mèdic)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez            79029
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Julia Benet            77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003

email:      Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :  https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php


.

 

Agenda

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

utilizamos cookies propias y de terceros por motivos de seguridad, mejorar la experiencia del usuario y conocer sus hábitos de navegación. Si continuas navegando, entendemos que admites nuestra política de cookies.