Companyes i companys:

El dilluns 26 d'octubre, per fi, es va aprovar en Mesa de negociació del PAS l'Oferta d'Ocupació Pública corresponent als anys 2015 i 2016.
És una oferta absolutament insuficient, marcada per les retallades imposades pel govern central i per uns Pressupostos Generals de l'Estat (Article 20. Un. 4. i Dos) que asfixien a totes les administracions públiques.

Així doncs, disposant la Universitat amb prop de 200 places vacants, únicament es poden traure a oposició 8 places corresponents a l'any 2015 i 13 places corresponents a l'any 2016, en total 21.

Com podreu suposar, ha sigut summament complicat destriar què 21 llocs s'havien de convocar a oposició.
A risc d'equivocar-nos i després d'un estudi de les vacants i diverses consultes amb companys i companyes, el 2 d'octubre, CCOO va presentar una proposta en la qual hem intentat conjugar la necessitat de personal i/o la urgència de convocatòria que hi ha en els diferents Serveis, Laboratoris, etc.

Existeixen terminis per a publicar l'Oferta d'Ocupació Pública, que en el nostre cas eren a punt d'esgotar-se, i que de no complir-se podria significar perdre la possibilitat de convocar places a torn lliure.

No obstant açò, el procés de negociació ha resultat innecessàriament llarg, ja que el sindicat majoritari no va presentar una proposta concreta de places per a poder negociar fins al divendres 23 d'octubre, per a la tercera reunió de la Mesa i el dilluns 26, en l'última reunió, es va desdir d'aqueixa proposta i va tornar a plantejar vaguetats.

CCOO va votar a favor d'una proposta d'ampli consens que arreplega part de la proposta de l'Administració i una part important de les propostes presentades per les Seccions Sindicals, inclosa la del sindicat majoritari.

L'Oferta d'Ocupació Pública inclou obligatòriament una part de places a Promoció Interna, CCOO, defensant el dret del personal funcionari de carrera i el del personal interí a continuar treballant en aquestes circumstàncies tan complicades, exigeix al sindicat majoritari la retirada del recurs que va presentar i que penalitza al personal interí, per a poder conjugar tots els drets del PAS de la UPV.

Salutacions sindicals

Novetat:
Oferta d'Ocupació Pública UPV aprovada en Mesa Negociació PAS


               
Compañeras y compañeros:

El lunes 26 de octubre, por fin, se aprobó en Mesa de negociación del PAS la Oferta de Empleo Público correspondiente a los años 2015 y 2016.
Es una oferta absolutamente insuficiente, marcada por los recortes impuestos por el gobierno central y por unos Presupuestos Generales del Estado (Artículo 20. Uno. 4. y Dos) que asfixian a todas las administraciones públicas.

Así pues, disponiendo la Universitat con cerca de 200 plazas vacantes, únicamente se pueden sacar a oposición 8 plazas correspondientes al año 2015 y 13 plazas correspondientes al año 2016, en total 21.

Como podréis suponer, ha sido sumamente complicado discernir qué 21 puestos se tenían que convocar a oposición.
A riesgo de equivocarnos y tras un estudio de las vacantes y varias consultas con compañeros y compañeras, el 2 de octubre, CCOO presentó una propuesta en la que hemos intentado conjugar la necesidad de personal y/o la urgencia de convocatoria que hay en los distintos Servicios, Laboratorios, etc.

Existen plazos para publicar la Oferta de Empleo Público, que en nuestro caso estaban a punto de agotarse, y que de no cumplirse podría significar perder la posibilidad de convocar plazas a turno libre.
Sin embargo, el proceso de negociación ha resultado innecesariamente largo, ya que el sindicato mayoritario no presentó una propuesta concreta de plazas para poder negociar hasta el viernes 23 de octubre, para la tercera reunión de la Mesa, y el lunes 26, en la última reunión, se desdijo de esa propuesta y volvió a plantear vaguedades.

CCOO votó a favor de una propuesta de amplio consenso que recoge parte de la propuesta de la Administración y una parte importante de las propuestas presentadas por las Secciones Sindicales, incluida la del sindicato mayoritario.

La Oferta de Empleo Público incluye obligatoriamente una parte de plazas a Promoción Interna, CCOO, defendiendo el derecho del personal funcionario de carrera y el del personal interino a continuar trabajando en estas circunstancias tan complicadas, exige al sindicato mayoritario la retirada del recurso que presentó y que penaliza al personal interino, para poder conjugar todos los derechos del PAS de la UPV.

Saludos sindicales.


Novedad:
Oferta de Empleo Público UPV aprobada en Mesa Negociación PAS
Serveis per a l'afiliació de CCOO

Serveis per a l'afiliació de CCOO


 


 

Agenda

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

utilizamos cookies propias y de terceros por motivos de seguridad, mejorar la experiencia del usuario y conocer sus hábitos de navegación. Si continuas navegando, entendemos que admites nuestra política de cookies.